Varlık nedir "Varlık" ile ilgili cümle Felsefi anlamı: Görüntünün karşıtı olarak gerçekten var olan. // Varlık, gerçek (real) varlık, düşüncel (ideal) varlık olarak ayrılır: Gerçek varlık çoğunlukla varoluş (existentia) olarak, düşünce...

 
 
 

Varlık birliği nedir ne demek

Varlık birliği nedir Varlık birliği; bir felsefe terimidir. Vahdetivücut : Varlık birliği. Varlık : Ömür, hayat. Var olan her şey. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Önemli, yararlı, değerli şey. Var olma durumu, me...

Varlık nedeni nedir ne demek

Varlık nedeni nedir Varlık : Var olan her şey. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet. Ömür, hayat. Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Önemli, yararlı, değerli şey. Var olma duru...

Varlık savı nedir ne demek

Varlık savı nedir Varlık savı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Belirtilen türde en azından bir nesnenin varlığını öne süren sav. Savı : Benzer, gibi Varlı : Varlıklı. [bkz: varlu]. Kars kenti, Digor i...

Varlık vergisi nedir ne demek

Varlık vergisi nedir Varlık vergisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı ortamının neden olduğu mali sıkıntıları aşmak amacıyla Kasım 1942 tarihinde kabul edilip Mart 1944 tarihinde ...

Varlıklar nedir ne demek

Varlıklar nedir Varlıklar; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir tecimenin ya da ortaklığın para ile değerlendirilebilen malları ve haklarının toplamı. Bir tecimen ya da ortaklığın toplanabilecek alacaklarını...

Varlıklaştırma nedir ne demek

Varlıklaştırma nedir Varlıklaştırma; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tecimsel bir işletmenin çıkardığı pay ve borçlanma belgitleri toplam değeri. Bir nesneyi anamala çevirme işlemi ya da kâr getiren bir nesneye ...

Varlıklılık nedir ne demek

Varlıklılık nedir Varlıklı : Zengin. Varlık : Var olan her şey. Ömür, hayat. Var olma durumu, mevcudiyet. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Kalıcı olan, gelip geçici olmayan ...

Varlıksal öndayanaksız mantık nedir ne demek

Varlıksal öndayanaksız mantık nedir Varlıksal öndayanaksız mantık; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Boş adlara yer veren mantık dizgesi. Varlı : Varlıklı. [bkz: varlu]. Kars kenti, Digor ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleş...

Varlık bilimci nedir ne demek

Varlık bilimci nedir Varlık : Ömür, hayat. Var olan her şey. Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet. Önemli, yararlı, değerli şey. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Var olma duru...

Varlık bilimi nedir ne demek

Varlık bilimi nedir "Varlık bilimi" ile ilgili cümle Ontoloji : Varlık bilimi. Varlık : Var olan her şey. Ömür, hayat. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Var olma durumu, mevcudiyet. Para, mal, mülk, zenginlik, var...

Varlık kartı nedir ne demek

Varlık kartı nedir Varlık : Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Ömür, hayat. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet. Var olan her şey. Önemli, yararlı, değerli şey. Var olma durumu, mevcudiyet. Kalıcı olan, gelip geçi...

Varlık satışı nedir ne demek

Varlık satışı nedir Varlık satışı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Kuruluşların aktifindeki mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarının mülkiyetinin bedel karşılığında devredilmesi. Varlı : Varlıklı. [bkz...

Varlık sebebi nedir ne demek

Varlık sebebi nedir Varlık : Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Var olan her şey. Ömür, hayat. Var olma durumu, mevcudiyet. Önemli, yararl...

Varlıkçılık nedir ne demek

Varlıkçılık nedir Varlıkçılık; Edebiyat alanında kullanılan bir terimdir. Edebi anlamı: İkinci Dünya Savaşının sonunda, Fransız yazarlarından Jean - Paul Sartre tarafından kurulmuş özel bir edebiyat çığırıdır. Bu çığır, insanın varlığı ve ...

Varlıklar alacaklar nedir ne demek

Varlıklar alacaklar nedir Varlıklar alacaklar; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tecimsel bir kuruluşun ya da bir tecimevinin belirli bir zamandaki taşınır ve durağan mallarından paraya çevrilmesi olumlu bulunanları da ...

Varlıklı nedir ne demek

Varlıklı nedir Varlıklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Varlıklı" ile ilgili cümle Varlık : Önemli, yararlı, değerli şey. Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet. Ömür, hayat. ...

Varlıksal öndayanak nedir ne demek

Varlıksal öndayanak nedir Varlıksal öndayanak; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir biçimsel dilin tüm adlarının olağan yorumda birer nesneyi gösterdiğine ilişkin öndayanak. Varlı : Varlıklı. [bkz: varlu]. Kars kenti, ...

Varlıksal varsayma nedir ne demek

Varlıksal varsayma nedir Varlıksal varsayma; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gevşek geçerli bir tasımsal çıkarımın geçerliliğini sağlamak amacıyla, bu çıkarımda geçen bir terimi kendisinin ya da olumsuzlamasının boş...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim