Varmak nedir "Varmak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Duymak, sezmek: Dadına yini vardım. Yönelip gitmek Yetişmek. Evlenmek. Varma...

 
 
 

Arta varmak nedir ne demek

Arta varmak nedir Teknik terim anlamı: Gittikçe artmak. Varma : Varmak işi Varmak : Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, vasıl olmak. Bir şeyi ...

Başa varmak nedir ne demek

Başa varmak nedir Teknik terim anlamı: Başa çıkmak. Olup bitmek, bitmek, neticelenmek. Bitirmek, neticelendirmek, tamamlamak. Başa : Ağabey. İleri gele...

Duru varmak nedir ne demek

Duru varmak nedir Teknik terim anlamı: Boşa gitmek. Birden bire kalkıp gitmek, kendini ileri atmak. Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz...

Ele varmak nedir ne demek

Ele varmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: El öpmek. Ele : Şaşma bildirir ünlem. Böyle mi, doğru mu ?. [bkz: êhé]. Şaşma bildirir ünlem: Ele ne bu?. Ö...

Eli ardına varmak nedir ne demek

Eli ardına varmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geride kalanla ilgilenmek: Kapıyı yine açık bıraktın, elin ardına varmaz mı senin?. Ardı : Soğan, sarımsak ...

Eyü varmak nedir ne demek

Eyü varmak nedir Teknik terim anlamı: İyi yapmak, iyi etmek, iyi hareket etmek. Eyü : İyi Varma : Varmak işi. Varmak : Erişilmek istenen yere ayak bas...

Garka varmak nedir ne demek

Garka varmak nedir Teknik terim anlamı: Gark olacak hale gelmek. Gark : Suya batma, boğulma. Suya batırma Varma : Varmak işi. Varmak : Erişilmek istenen...

Geyik ata varmak nedir ne demek

Geyik ata varmak nedir Teknik terim anlamı: Geyik vurmaya gitmek. Ata : Baba. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri. Dedelerden ve büyükbabalardan her bir...

Göre varmak nedir ne demek

Göre varmak nedir Teknik terim anlamı: Görmeğe, ziyarete gitmek. Göre : Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince. Bakılırsa, hesaba katılırsa...

İsteyü varmak nedir ne demek

İsteyü varmak nedir Teknik terim anlamı: Araştırmaya koyulmak, araştırarak gitmek. İsteyü : İsteyerek, arayarak Varma : Varmak işi. Varmak : Erişilmek is...

Karşu varmak nedir ne demek

Karşu varmak nedir Teknik terim anlamı: Karşı çıkmak, istikbal etmek. Karşılamak, karşılaşmak, mukabele etmek. Karşu : [bkz: karşu yerinde]. Mukabil, ka...

Savaşa varmak nedir ne demek

Savaşa varmak nedir Teknik terim anlamı: Muharabeye gitmek. Sava : Haber. Muştu Savaş : Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı ...

Söze varmak nedir ne demek

Söze varmak nedir Teknik terim anlamı: Söze gelmek, tekellüm etmek. Varma : Varmak işi Varmak : Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, vasıl olma...

Tarp varmak nedir ne demek

Tarp varmak nedir Teknik terim anlamı: Birden, birdenbire gitmek, hızla yürümek. Tarp : Çok inişli yokuşlu yol. Yel almayan, karın çok biriktiği kuytu ...

Uyhuya varmak nedir ne demek

Uyhuya varmak nedir Teknik terim anlamı: Uyumaya başlamak, uykuya dalmak, uyumak. Uyhu : Uyku. Ruya Varma : Varmak işi. Varmak : Erişilmek istenen yere a...

Yabana varmak nedir ne demek

Yabana varmak nedir Teknik terim anlamı: Aptese çıkmak, dışarı çıkmak. Varma : Varmak işi Varmak : Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, vasıl olm...

Yarışdıru varmak nedir ne demek

Yarışdıru varmak nedir Teknik terim anlamı: Yarıştırarak gitmek. Varma : Varmak işi Varmak : Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, vasıl olmak. Bir ş...

Yele varmak nedir ne demek

Yele varmak nedir Teknik terim anlamı: Heba olmak, havaya gitmek, boşa gitmek, zayi olmak, heder olmak. Yel gibi gitmek, koşarak gitmek. Varma : Varmak...

Yile varmak nedir ne demek

Yile varmak nedir Teknik terim anlamı: [bkz: yele varmak]. [bkz: yele varmak]. Varma : Varmak işi Varmak : Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak,...

Ardından varmak nedir ne demek

Ardından varmak nedir Teknik terim anlamı: Arkasından gitmek. Ardı : Soğan, sarımsak bağları, demetleri. Heybenin iki gözünü ayıran kısım. Erzurum kenti, H...

Arkuru varmak nedir ne demek

Arkuru varmak nedir Teknik terim anlamı: Karşı koymak. Arkuru : Düz, doğru. Kestirme. Kestirme, kısa yol. Aykırı, ters. Eğimli. İğri, yan üstü, tersine, ...

Baş varmak nedir ne demek

Baş varmak nedir Teknik terim anlamı: Baş elden gitmek, ölmek. Baş : İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız ve benzerleri organları kapsa...

Derde varmak nedir ne demek

Derde varmak nedir Teknik terim anlamı: Derde düşmek. Derd : Dert Varma : Varmak işi. Varmak : Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, vasıl olmak....

Elden varmak nedir ne demek

Elden varmak nedir Teknik terim anlamı: Elden gitmek, zâyi olmak, mahvolmak. Elde : Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katıl...

Eli ağzına varmak nedir ne demek

Eli ağzına varmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Halini düzeltmek: Eli ağzına vardı da burnu büyüdü. Varma : Varmak işi Varmak : Erişilmek istenen yere ayak...

Ere varmak nedir ne demek

Ere varmak nedir Teknik terim anlamı: Kocaya varmak. Ere : Cirit sopasını yerden almak için kullanılan ucu halkalı değenek. Cirit sopasını yerden alma...

Fıtramaya varmak nedir ne demek

Fıtramaya varmak nedir Teknik terim anlamı: Fısıldaşmak, gizli gizli konuşmak, fısıltı yapmak. Varma : Varmak işi Varmak : Erişilmek istenen yere ayak basma...

Gerü varmak nedir ne demek

Gerü varmak nedir Teknik terim anlamı: Avdet etmek, dönmek. Gerü : Meyve toplarken yüksekteki dalları yaklaştırmakta kullanılan ucu eğri çubuk. Yine, t...

Gönül varmak nedir ne demek

Gönül varmak nedir Teknik terim anlamı: Gönül arzu etmek, istemek. Gönü : Olgun. Bursa ili, Karacabey belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge Gönül ...

İlerü varmak nedir ne demek

İlerü varmak nedir Teknik terim anlamı: İleri yürümek. İlerü : Önce, evvel, mukaddem. Evvelki, eskisi Varma : Varmak işi. Varmak : Erişilmek istenen yer...

İşkile varmak nedir ne demek

İşkile varmak nedir Teknik terim anlamı: Şüpheye düşmek. İşki : İçki İşkile : Tohumluk küçük soğan, arpacık soğanı. İşkil : Kuruntu. Varma : Varmak işi. ...

Kendüden varmak nedir ne demek

Kendüden varmak nedir Teknik terim anlamı: Kendinden geçmek. Kend : Kasaba, şehir Kendü : Kendi, kendisi. [bkz: gendi]. Kendüde : Kendisinde, kendinde. Ken...

Sora varmak nedir ne demek

Sora varmak nedir Teknik terim anlamı: Hastanın hal ve hatırını sormaya gitmek. Sora : Sonra. Sonra (bk. sona, sonra, sunra). Sonra, karşılığı soa, son...

Suyunca varmak nedir ne demek

Suyunca varmak nedir Teknik terim anlamı: Ardından, peşi sıra gitmek. Suyu : İnanışa göre ölüp gömüleceği yere bilmeden gitmek Suyunca : Ardından, izinden...

Uyakmağa varmak nedir ne demek

Uyakmağa varmak nedir Teknik terim anlamı: Işığı kararır gibi olmak. Uyak : Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı ahengi veren heceler veya aynı gör...

Üstüne varmak nedir ne demek

Üstüne varmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saldırmak. Üstün : Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Arap harfli metin...

Yakın varmak nedir ne demek

Yakın varmak nedir Teknik terim anlamı: Yaklaşmak. Cinsi münasebette bulunmak. Varma : Varmak işi Varmak : Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, ...

Yavu varmak nedir ne demek

Yavu varmak nedir Teknik terim anlamı: Kaybolmak, zayi olmak. Yavu : Yitik. Akılsız, sersem. Yabanıl, insana sokulmayan (insan, hayvan). Tembel, ağır d...

Yetiğine varmak nedir ne demek

Yetiğine varmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Farkına varmak, aslını anlamak: İşin sonradan yetiğine vardım. Varma : Varmak işi Varmak : Erişilmek istene...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim