Vera nedir Vera; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Durmadan. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ger...

 
 
 

Konjugata vera nedir ne demek

Konjugata vera nedir Konjugata vera; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dikey çap. Konjugat : Eşli, eşit iki parç...

Polisitemi vera nedir ne demek

Polisitemi vera nedir Polisitemi vera; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Birincil polisitemi. Poli : Çok, fazla. ...

Veracious nedir ne demek

Veracious nedir : [#Samimice. Doğru olarak. Dürüst bir şekilde. Doğrucu bir şekilde. Gerçek bir şekilde. Sadık bir biçimde. Gerçek olarak. Samimi bir...

Veraciousness nedir ne demek

Veraciousness nedir : Doğru sözlü. Doğrucu. Sadık. Gerçek. Gerçeğe uygun. Veraciously : Samimice. Gerçek bir şekilde. Dürüst bir şekilde. Gerçek olarak. ...

Veracity nedir : Dürüstlük. [#Gerçeklik. Doğruculuk. Hakikat. Doğruluk. Gerçek. Veracious : Gerçek. Sadık. Doğrucu. Gerçeğe uygun. Doğru sözlü. : Do...

Veral nedir Veral; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Veral isminin anlamı, Veral ne demek: “Ver ve al” anlamında kullanılan bir isim”. Veral...

Veran nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İyesiz ev. Çürük, yıkılmış, çökmüş yapı ve benzerleri için. Viran, eski. Vera : Durmadan. Gerçek, hakiki Ve...

Verandah nedir net : Kargılı ağ. Kamışlı voli ağı, iki ayrı ağdan oluşan alette, yüzen ağ sade ağ ve çeviren ağ ise fanyalı ağdan oluşmakta, kefal b...

Verandahs nedir ne demek

Verandahs nedir net : Kamışlı voli ağı, iki ayrı ağdan oluşan alette, yüzen ağ sade ağ ve çeviren ağ ise fanyalı ağdan oluşmakta, kefal balıklarının ...

Verane nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Virane. Virane, yıkık, köhne. Virane. Vera : Durmadan. Gerçek, hakiki Veran : İyesiz ev. Çürük, yıkılmış, ç...

Veraset nedir Veraset; bir biyoloji terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Veraset" ile ilgili cümleler Hukuki terim anlamı: kalıtım. ~ i’...

Veraset ve intikal vergisi nedir ne demek

Veraset ve intikal vergisi nedir Veraset ve intikal vergisi; bir hukuk terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Ölen kişinin varislerine bıraktığı mallarla, yaşay...

Veratoksijenik escherchia coli nedir ne demek

Veratoksijenik escherchia coli nedir Veratoksijenik escherchia coli; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Veratoksin salgılayan Esc...

Veratric nedir alkaloids : Veratrin alkoloitleri. Ak çöpleme bitkisinden elde edilen ve baroalmaçları uyararak beyin sapındaki vazomotor merkezi bas...

Veratrin alkoloitleri nedir ne demek

Veratrin alkoloitleri nedir Veratrin alkoloitleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ak çöpleme bitkisinden elde edilen...

Veratrin zehirlenmesi nedir ne demek

Veratrin zehirlenmesi nedir Veratrin zehirlenmesi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yapısında çeşitli veratrum alkaloi...

Veratrol nedir Veratrol; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü C6H4(OCH3)2, e.n. 21-22 °C, yoğunluğu 1,084 g/mL ol...

Costae verae nedir ne demek

Costae verae nedir fluctuantes : Özellikle etçillerde karın duvarında serbest olarak sonlanan her iki taraflı son iki çift kaburgaya verilen ad, kosta f...

Above average nedir ne demek

Above average nedir English: His ability in English is above average. Turkish: İngilizcedeki yeteneği ortalamanın üzerindedir. English: Ali is above...

Aloe vera extract nedir ne demek

Aloe vera extract nedir : Sarısabır. Zambakgiller (liliaceae) familyasından, yaprakları etli, sarı çiçekli, yapraklarından elde edilen sıvı müshil olarak kul...

Aloe vera nedir ne demek

Aloe vera nedir : Zambakgiller (liliaceae) familyasından, yaprakları etli, sarı çiçekli, yapraklarından elde edilen sıvı müshil olarak kullanılan, ül...

Kosta vera nedir ne demek

Kosta vera nedir Kosta vera; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gerçek kaburgalar. Kosta : Kaburg...

Polycythemia vera nedir ne demek

Polycythemia vera nedir : Polisitemi. Alyuvar artımı. Vera : Oklahoma eyaletinde yerleşim yeri. Bir bayan ismi. Kadın ismi. [#Aloe vera : Ölümsüzlük bitkisi....

Veraciously nedir ne demek

Veraciously nedir : Gerçek. Gerçeğe uygun. Sadık. Doğrucu. Doğru sözlü. Veraciousness : Gerçek olma durumu. Doğruculuk. Gerçeklik. Doğru olma durumu. D...

Veracities nedir ne demek

Veracities nedir : Doğruculuk. Gerçek. Hakikat. [#Gerçeklik. Doğruluk. Dürüstlük. Veracious : Sadık. Gerçek. Doğrucu. Doğru sözlü. Gerçeğe uygun. : Ge...

Veracruz nedir : Doğru sözlü. Gerçeğe uygun. Gerçek. Doğrucu. Sadık. Veraciously : Doğru olarak. Gerçek bir şekilde. Samimice. Doğrucu bir şekilde. ...

Veram nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değilmiki, mademki. Vera : Durmadan. Gerçek, hakiki Mademki : Madem. Madem : "Değil mi ki, -diği için, -diğ...

Veranda nedir Veranda; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Veranda" ile ilgili cümle örnekleri Veranda (İspanyolca: Baranda) ya da Taraça (İtal...

Verandah net nedir ne demek

Verandah net nedir : Evin önündeki çatılı platform. Taraça. Camlı taraça. Veranda. Bkz.veranda. Net : Tenis, bilgisayar, masa tenisi, sinema, televizyon...

Verandas nedir : Veranda. Balkon. Ayazlık. Üç yanı açık ve evin bir cephesinde boydan boya uzanan balkon. Üstü kapalı. Hayat. Camlı taraça. Taraça. ...

Verapamil nedir ne demek

Verapamil nedir Verapamil; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Fenilalkilamin türevi kalsiyum antagonisti ila...

Veraset ilamı nedir ne demek

Veraset ilamı nedir Veraset ilamı; bir hukuk terimidir. Veraset : Mirasta hak sahibi olma. Kalıtım. İlam : Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandı...

Veraş nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arıcılıkta, dik yamaçlara bakan ve kovan kurmaya elverişli olan ağaç. Vera : Durmadan. Gerçek, hakiki Elver...

Veratoxigenic escherchia coli nedir ne demek

Veratoxigenic escherchia coli nedir coli enterotoxemia : Ödem hastalığı. koliform enterotoksemisi. Escherchia coli entereotoksemisi. Sözcükler, direkt olarak Veratoxigen...

Veratrin alkaloids nedir ne demek

Veratrin alkaloids nedir : Alkaloit. Alkaloidler. Veratrin poisoning : Yapısında çeşitli veratrum alkaloidleri içeren akçöpleme bitkilerinin hayvanlar tarafın...

Veratrin poisoning nedir ne demek

Veratrin poisoning nedir : Ağulu. Zehirlenme. Zehirleme. Ağılanma. Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Zehirli. İhmal veya dikkatsizlik sonucu, z...

Veratrine nedir ne demek

Veratrine nedir alkaloids : Veratrin alkoloitleri. Ak çöpleme bitkisinden elde edilen ve baroalmaçları uyararak beyin sapındaki vazomotor merkezi bas...

Beyaz veratrum nedir ne demek

Beyaz veratrum nedir Beyaz veratrum; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Beyaz çöpleme. Beya : Bayağı Vera : Durma...

White veratrum nedir ne demek

White veratrum nedir : Soluk benizli. Beyaz ırktan olan. Göz akı. Beyaz. Yumurta akı. Gözün beyaz kısmı. Sütlü kavhe. Solgun. White adipose tissue : Hücre...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim