Verim nedir "Verim" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: İyi dilek. Coğrafya'daki terim anlamı: Uluslararası birimle "hektar başına kental" olarak tarladan elde edilen ürün. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir öğretim etki...

 
 
 

Verim payı rasyonu nedir ne demek

Verim payı rasyonu nedir Verim payı rasyonu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanın yaşama payı rasyonuna ek olarak verilen ve hayvandan alınmakta olan veya alınabilecek olan verimin gerektirdiği besin...

Verimay nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eylül. Veri : Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done. Bilgi, data. Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösteri...

Verimcil olmak nedir ne demek

Verimcil olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Vermek isteğinde olmak. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Yiti...

Verimi düşürme nedir ne demek

Verimi düşürme nedir Verimi düşürme; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aralarında bir anlaşmaya vararak kötüleyici bir istemle belirli verimleme bir süre içinde yapılabilecek işlerin niceliğini düşürmeleri yolunda...

Verimleme nedir ne demek

Verimleme nedir Verimleme; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir aracın yetenek, yeterlik ve gücünü, ilk andaki verimlilik niceliğini arttırma ya da doğal yaşam süresini uzatma. Kullanılma biçimini, kendisine...

Verimli kum nedir ne demek

Verimli kum nedir Verimli kum; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: İşletilmesi verimli olan petrollü kum yatağı. Kum : Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan, den...

Verimsiz nedir Verimsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Verimsiz" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Kısır. Zooloji alanındaki anlamı: (karşılık: steril), (Lat. steri...

Verimsizleşme nedir ne demek

Verimsizleşme nedir Verimsiz : Verimi olmayan veya az olan, yetersiz. Verim : Elde edilen ürün, hizmet vb.yle onu elde etmek için harcanan iş arasındaki oran. Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, ...

Verim gücü nedir ne demek

Verim gücü nedir Verim gücü; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belirli bir süre içinde bir makinenin yapabileceği iş. Bir işe yatırılan anamalın belirli bir süre içinde meydana getireceği sonuç. Yararlanılmak ...

Verim payı gereksinimi nedir ne demek

Verim payı gereksinimi nedir Verim payı gereksinimi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanın yaşama payı üzerine sağladığı et, süt, yumurta, yapağı gibi hayvansal ürünün veya iş gücünü karşılayacak nicelik ...

Verim yemlemesi nedir ne demek

Verim yemlemesi nedir Verim yemlemesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanların yaşama payı besin maddeleri gereksiniminin yanı sıra verim gereksinimlerini da karşılamak suretiyle yapılan yemleme, ü...

Verimcek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Verilmesi üstlenilen para. Veri : Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done. Bilgi, data. Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elver...

Verimi arttırma nedir ne demek

Verimi arttırma nedir Verimi arttırma; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşleri düzenine koyma ya da makine yapım gücünü artırma yoluyla iş birimi verimini geliştirme. Arttırma : Arttırmak işi Veri : Bir araştırman...

Verimkar nedir Verimkar; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Veri : Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done. Bilgi, data. Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işl...

Verimli nedir Verimli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Verimli" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Eliaçık Kazançlı. Büyüğe karşı gelen. Biyoloji'deki anlamı: Canlı yavrular meydana getirme yeteneğinde olm...

Verimlilik nedir ne demek

Verimlilik nedir "Verimlilik" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: Birim zamanda meydana getirilen yavru sayısı ile ölçülen, bir bireyin ya da populasyonun üreme kapasitesi. Fertilite. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Belli bir sürede...

Verimsiz değerler nedir ne demek

Verimsiz değerler nedir Verimsiz değerler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Niteliği, durumu niceliği ne olursa olsun genellikle hiç bir düzende kâr getirmeyen verimsiz değerler. Değer : Bir şeyin önemini belirlemey...

Verimsizleşmek nedir ne demek

Verimsizleşmek nedir Verimsiz : Verimi olmayan veya az olan, yetersiz. Verim : Ortaya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç, semere. Elde edilen ürün, hizmet vb.yle onu elde etmek için harcanan iş arasındaki oran. Çalıştırılan, işletilen, bakılan...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim