Vermek nedir "Vermek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Hediye etmek. Harcamak Bağışlamak. Öğretmek // baş vermek: canından olmak, ölmek //...

 
 
 

Acı dil vermek nedir ne demek

Acı dil vermek nedir Teknik terim anlamı: Acı söz söylemek. Acı dil : Dedi kodu; acı söz Dil vermek : Başkasının aybını ortaya çıkarmak, söz taşımak. Konu...

Açım vermek nedir ne demek

Açım vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kıvamında yoğrulduğu ve *özlü olduğu için hamurun yufkası kolay açılmak. Açım : Açma, açılış, küşat Verme :...

Akça asıya vermek nedir ne demek

Akça asıya vermek nedir Teknik terim anlamı: Faizle para vermek. Akça : Oldukça beyaz. Akçe Verme : Vermek işi. Vermek : Üzerinde, elinde ya da yakınında ola...

Alabanda vermek nedir ne demek

Alabanda vermek nedir Alabanda vermek; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo olarak kullanılır. Teknik terim anlamı: Göz dağı vermek, bir adamı kuru gürültü ...

Alkış vermek nedir ne demek

Alkış vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dua etmek, iyi dileklerde bulunmak. Teknik terim anlamı: Alkışlamak, övmek, dua etmek. Alkış : Bir şeyin be...

Anahtar vermek nedir ne demek

Anahtar vermek nedir Anahtar vermek; tiyatro, Tiyatro, Gösteri alanlarında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Komiğe nükte yapması için laf aç...

Anıh vermek nedir ne demek

Anıh vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çorbaya biber ve soğanla kavrulmuş kızgın yağ dökmek: Çorbaya anıh verdin mi?. Anıh : [bkz: anık]. Nane, da...

Arkı vermek nedir ne demek

Arkı vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arka çıkmak, yardım etmek. Arkı : Arka Verme : Vermek işi. Vermek : Üzerinde, elinde ya da yakınında olan b...

Avaralık vermek nedir ne demek

Avaralık vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çalışan kimseyi işinden alıkoymak. Avaralık : İşsizlik: Bu sene avaralıkla canımız çıktı. Yağmurlu, rüzgârl...

Ayaza vermek nedir ne demek

Ayaza vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Meydana vermek. Ayaz : Duru, sakin havada çıkan kuru soğuk. Çok soğuk hava Verme : Vermek işi. Vermek : Üze...

Bar vermek nedir ne demek

Bar vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir kimsenin üzüntüyle ağlayıp sızlanmasına dayanamamak: Alinin babası ölmüş, onun ağlayışına canım bar ver...

Başa vermek nedir ne demek

Başa vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değiş tokuşta (trampa) üste birşey vermek: Sarı tosunu senin balahla değişirim ama, başa ne vereceksin baka...

Beh vermek nedir ne demek

Beh vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyi satın alırken önceden bir miktar para vermek. Beh : Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acım...

Ben vermek nedir ne demek

Ben vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kuş yavrusunu beslemek. Ben : Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke ya da kabartı. En çok üzü...

Bezek vermek nedir ne demek

Bezek vermek nedir Teknik terim anlamı: Süslemek, tezyin etmek. Beze : Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik, gudde. H...

Boş vermek nedir ne demek

Boş vermek nedir Boş vermek; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo olarak kullanılır. Boş : İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan, dolu k...

Can öğüşlük vermek nedir ne demek

Can öğüşlük vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Canı rahat etmek. Öğüş : Torun : Öğüşümden mektup aldım. Çok. Sitayiş, medih, öğme. Çok, fazla Öğüşlük : Zo...

Çap vermek nedir ne demek

Çap vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Testerenin dişlerini düzene koymak. Çap : Cisimlerin genişliği, kutur. Bozuk, eğri, dolaşık, aykırı bir biç...

Çoğarı vermek nedir ne demek

Çoğarı vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çoğalmak, çoğalıvermek. Çoğa : Bebek, çocuk. Kadınların iş yaparken giydikleri daha çok siyah renkli giysi....

Abdest vermek nedir ne demek

Abdest vermek nedir Teknik terim anlamı: İyice darılmak, haşlamak. Abdest : Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı org...

Accık vermek nedir ne demek

Accık vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nisbet yapmak, imrendirmek, kıskandırmak. Accık : Biraz, azıcık, pekaz Verme : Vermek işi. Vermek : Üzerind...

Acıh vermek nedir ne demek

Acıh vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nisbet yapmak, imrendirmek, kıskandırmak. Acıh : Dağlarda yetişen bir çeşit yabani elma. Biraz, azıcık, pek...

Ağacalık vermek nedir ne demek

Ağacalık vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağalık yapmak (Kaman). Ağaca : Köpek. Bir kuş adı. Çankırı şehrinde, Çerkeş ilçesi, merkez bucağına bağlı b...

Akım vermek nedir ne demek

Akım vermek nedir Akım vermek; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Elektrik akımını açmak. Akım : Akma işi. Sanatta, siyas...

Aldak vermek nedir ne demek

Aldak vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hile yapmak, kandırmak. Alda : Bir çocuk oyunu Aldak : Avutacak, kandıracak, gönül alacak şey, söz. Hile. V...

Alup vermek nedir ne demek

Alup vermek nedir Teknik terim anlamı: Bir işin türlü yönlerini heyecan içinde düşünmek. Verme : Vermek işi Vermek : Üzerinde, elinde ya da yakınında o...

And vermek nedir ne demek

And vermek nedir Teknik terim anlamı: Yemin teklif etmek, yemin ettirmek. And : Yemin. -içmek: yemin etmek. Yemin, ahit, söz verme Verme : Vermek işi....

Arıya vermek nedir ne demek

Arıya vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boşa salmak, ziyana uğratmak. Arıya : Araya, ortaya Verme : Vermek işi. Vermek : Üzerinde, elinde ya da yak...

Aşkar vermek nedir ne demek

Aşkar vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boyayı tutturmak. Aşkar : Şekil, eşkal, nişan: Şu adamın aşkarına bak. Hayvanların başındaki beyazlık. Saçı...

Avaz vermek nedir ne demek

Avaz vermek nedir Teknik terim anlamı: Ses çıkarmak. Avaz : Yüksek ses, nara, avaze Verme : Vermek işi. Vermek : Üzerinde, elinde ya da yakınında olan ...

Azuk vermek nedir ne demek

Azuk vermek nedir Teknik terim anlamı: Beslemek. Azuk : Azık. [bkz: azık] Verme : Vermek işi. Vermek : Üzerinde, elinde ya da yakınında olan bir şeyi b...

Baş alup baş vermek nedir ne demek

Baş alup baş vermek nedir Teknik terim anlamı: Öldürmek, ölmek. Baş : İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız ve benzerleri organları kapsayan, vüc...

Bay vermek nedir ne demek

Bay vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir acıya tahammül etmek, katlanmak, dayanmak. Bay : Parası, malı çok olan, zengin (kimse). Erkek. Erkekler...

Belge vermek nedir ne demek

Belge vermek nedir Belge vermek; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Orta dereceli okullar ile kimi yüksek okulların ara...

Beri vermek nedir ne demek

Beri vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yakına vermek: Keseri beri ver. Beri : Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı. Bu uza...

Boğazı ele vermek nedir ne demek

Boğazı ele vermek nedir Teknik terim anlamı: Yakalanmak, yakayı ele vermek. Ele : Şaşma bildirir ünlem. Böyle mi, doğru mu ?. [bkz: êhé]. Şaşma bildirir ünle...

Buz vermek nedir ne demek

Buz vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Korku salmak. Buz : Donarak katı duruma gelmiş su. Çok soğuk bir etki uyandıran (şey veya kimse) Verme : Ve...

Cereye vermek nedir ne demek

Cereye vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tarlayı, ekilen tohum kadar ücretle kiraya vermek: Benim tarlayı Ahmet'e cereye verdim. Cere : Dilenme, top...

Çeftunu vermek nedir ne demek

Çeftunu vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şiddetle azarlamak: Onun ağzının çeftunu verdim. Çeft : Çam ve palamut ağacının meyvesinin kabuğu. Üzüm kab...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim