Verse nedir English: Dr. Faust was well versed in alchemy. Turkish: Doktor Faust simyayı çok iyi bilirdi. English: He translated the verse i...

 
 
 

Blank verse nedir ne demek

Blank verse nedir : Yazısız kağıt. Boş. Açık yer. Silmek. Çıkarmak. Boş yer. Boş kağıt. Boşluk. Sövmek. Sayıyı önlemek (spor terimi). Verse : Dörtlük. ...

Eighth verse nedir ne demek

Eighth verse nedir : Sekizinci. Sekizi. Sekizde bir. Verse : Mısra. Şiir. Şiir yazmak. Kıta. Dize. Nazım. Dörtlük. Ayet. Koşuk. [#Eighth amendment : Abd...

First verse nedir ne demek

First verse nedir : En büyük. Birinci. İlk olarak. İlk. Önce. Öncelikle. Önde gelen. Başta. Başta gelen. Mükemmel. Verse : Dörtlük. Kıta. Şiir. Dize. K...

Give chapter and verse nedir ne demek

Give chapter and verse nedir : Koparmak. Tanımak. Hediye etmek. Esnemek. Armağan etmek. Düzenlemek. Gitmek. Eğilmek. Bahşetmek. Uçlanmak. Chapter : Parça. Dini me...

Second verse nedir ne demek

Second verse nedir English: I can't remember how the second verse starts. Turkish: İkinci dizenin nasıl başladığını hatırlayamıyorum. : Destek verm...

Third verse nedir ne demek

Third verse nedir : Üçlü. Üçüncü olarak. Üçüncüsü. Sömürgeci devletlere, genel olarak günümüz dünyasındaki büyük güçlere karşı uluslararası düzeyde ara...

Versed nedir English: That politician is well versed in internal and external conditions. Turkish: O politikacı iç ve dış koşullarda deneyiml...

Versed on a subject nedir ne demek

Versed on a subject nedir : Tecrübeli. Bilgili. Marifetli. Deneyimli. Hünerli. Ters. Muttali. Usta. On : Esnasında. Üstünde. Giyilmiş. De. E doğru. Yanmak. Haz...

Verses nedir English: “The Satanic Verses” by Salman Rushdie is a real masterpiece of modern literature. Turkish: Salman Rüşdi'nin “Şeytan Ay...

Well versed nedir ne demek

Well versed nedir English: He is well versed in foreign affairs. Turkish: O dışişlerinde iyi deneyimlidir. English: The theories of relativity can...

Additive inverse element nedir ne demek

Additive inverse element nedir : Toplanır. Katkı. Katılan kimyasal madde. Çoğalan. İlave. Katılacak. Katık. Katkı maddesi. Bir ürüne, kimyasal ya da fiziksel özelli...

Adverse agonist nedir ne demek

Adverse agonist nedir : Ters. Aksi. Olumsuz. Karşıt. Muhalif. Kötü. Elverişsiz. Aleyhte. Menfaatine aykırı. Karşı. Agonist : Hareketi ilişkili başka bir ka...

Adverse balance of trade nedir ne demek

Adverse balance of trade nedir : Aleyhte. Ters. Menfaatine aykırı. Kötü. Elverişsiz. Muhalif. Karşıt. Muhalefet. Zıt. Olumsuz. Balance : Göz önünde bulundurmak. Uyu...

Adverse evidence nedir ne demek

Adverse evidence nedir : Zıt. Olumsuz. Elverişsiz. Kötü. Aksi. Karşı. Muhalif. Muhalefet. Menfaatine aykırı. Aleyhte. Evidence : Belirtmek. Göze çarpma. Açı...

Adverse reaction nedir ne demek

Adverse reaction nedir : Aksi. Olumsuz. Karşıt. Karşı. Menfaatine aykırı. Ters. Elverişsiz. Kötü. Zıt. Aleyhte. Reaction : Üşerlerin, özdecik ya da öğecikle...

Adverse title nedir ne demek

Adverse title nedir : Zıt. Kötü. Muhalefet. Elverişsiz. Ters. Karşıt. Aleyhte. Muhalif. Menfaatine aykırı. Karşı. Title : Unvan. Ana başlık. Yazı. İsimle...

Adverse trade balance nedir ne demek

Adverse trade balance nedir : Elverişsiz. Karşıt. Kötü. Aleyhte. Zıt. Karşı. Menfaatine aykırı. Muhalefet. Aksi. Olumsuz. Trade : Alışveriş. Takas etmek. Sanat. ...

Adverse winds nedir ne demek

Adverse winds nedir : Muhalefet. Muhalif. Elverişsiz. Aleyhte. Zıt. Aksi. Olumsuz. Ters. Kötü. Karşı. Winds : Wind (döndürmek). Bağlı olmak. Sarılı olmak...

Adversely nedir ne demek

Adversely nedir English: The way to protect yourself and your family from being adversely affected by television is to be more selective of the progr...

Verse form nedir ne demek

Verse form nedir : Ayet. Şiir yazmak. Dize. Nazım. Koşuk. Dörtlük. Mısra. Kıta. Şiir. Form : Geliştirmek. Dış görünüş; bir cismin yapısını ortaya koya...

Verse line nedir ne demek

Verse line nedir : Şiir yazmak. Nazım. Dize. Mısra. Şiir. Ayet. Kıta. Dörtlük. Koşuk. Line : Oyun alanını bölen, sınırlayan ve belirleyen boyadan şeri...

Chapter and verse nedir ne demek

Chapter and verse nedir English: Give me chapter and verse. Turkish: Bana tüm ayrıntıları ver. : Bahis. Bölüm. Parça. Dini meclis toplantısı. Bölüm (kit...

Fifth verse nedir ne demek

Fifth verse nedir : Beşinci. Beşi. Beşte bir. Beşli aralığı. Verse : Dörtlük. Ayet. Şiir yazmak. Koşuk. Nazım. Kıta. Dize. Mısra. Şiir. [#Fifth aliyah ...

Free verse nedir ne demek

Free verse nedir : Muaf. Rahatlatmak. Hiçbir biçimde herhangi bir koşula bağlı olmayan, özgür olan. Bedava. Asalak olmayan, beslenme yönünden bağımsız...

Ninth verse nedir ne demek

Ninth verse nedir : Dokuzda bir. Dokuzuncu. Dokuzu. Verse : Kıta. Nazım. Ayet. Şiir yazmak. Koşuk. Şiir. Mısra. Dize. Dörtlük. [#Ninth amendment : Doku...

Seventh verse nedir ne demek

Seventh verse nedir : Yedisi. Yedinci. Yedide bir. Verse : Mısra. Koşuk. Şiir yazmak. Şiir. Kıta. Ayet. Nazım. Dize. Dörtlük. [#Seventh amendment : Abd a...

White verse nedir ne demek

White verse nedir : Solgun. Göz akı. Soluk benizli. Beyaz ırktan olan. Gözün beyaz kısmı. Yumurta akı. Beyaz. Sütlü kavhe. Verse : Kıta. Nazım. Dize. M...

Versed in nedir ne demek

Versed in nedir English: That politician is well versed in internal and external conditions. Turkish: O politikacı iç ve dış koşullarda deneyiml...

Versek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Suç bildirme dilekçesi. Bildirme : Bildirmek işi, beyan, tebliğ Dilekçe : Bir dileği bildirmek için resmî m...

Lame verses nedir ne demek

Lame verses nedir : Eksik. Yavan. Topal etmek. Aksak. Topallamak. Sakatlamak. Zayıf. Topal. Sakat. İnanılması güç. Verses : Nazım. Mısra. Dize. Ayet. K...

Well versed in nedir ne demek

Well versed in nedir English: He is well versed in foreign affairs. Turkish: O dışişlerinde iyi deneyimlidir. English: Dr. Faust was well versed in a...

Adverse nedir English: The way to protect yourself and your family from being adversely affected by television is to be more selective of the progr...

Adverse balance nedir ne demek

Adverse balance nedir : Aleyhte. Karşı. Muhalefet. Aksi. Ters. Zıt. Muhalif. Elverişsiz. Olumsuz. Menfaatine aykırı. Balance : Kalan. Tartaç. Gövdenin, en ...

Adverse effect nedir ne demek

Adverse effect nedir : Zıt. Elverişsiz. Karşıt. Ters. Muhalefet. Muhalif. Olumsuz. Aksi. Aleyhte. Kötü. Effect : Meydana getirmek. Etkisi olmak. Efekt. So...

Adverse judgment nedir ne demek

Adverse judgment nedir : Olumsuz. Kötü. Zıt. Karşı. Aleyhte. Muhalif. Aksi. Karşıt. Menfaatine aykırı. Muhalefet. Judgment : Doğru ya da yanlış olabilen bir...

Adverse selection nedir ne demek

Adverse selection nedir : Karşı. Zıt. Muhalif. Muhalefet. Karşıt. Kötü. Elverişsiz. Aleyhte. Olumsuz. Menfaatine aykırı. Selection : Ayıklanma. Bazı organizm...

Adverse to nedir ne demek

Adverse to nedir : Kötü. Aleyhte. Olumsuz. Ters. Aksi. Menfaatine aykırı. [#Karşı. Muhalif. Zıt. Karşıt. To : İla. Kala. Kadar. E. Oranla. Ya. Arasınd...

Adverse wind nedir ne demek

Adverse wind nedir : Elverişsiz. Ters. Karşıt. Olumsuz. Menfaatine aykırı. Aleyhte. Aksi. Zıt. Muhalefet. Muhalif. Wind : Midede gaz. Kıvrılmak. Zembere...

Adverse witness nedir ne demek

Adverse witness nedir : Muhalif. Muhalefet. Karşı. Aksi. Elverişsiz. Karşıt. Zıt. Ters. Aleyhte. Kötü. Witness : Bizzat görmek. Kanıt. Bir bilgi ya da savı...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim