Veya nedir Veya; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. "Veya" ile ilgili cümleler Veyahut : Yahut. Öyle veya böyle : Ne olursa olsun, her hâl...

 
 
 

Arınık değşilimi veya bükünü nedir ne demek

Arınık değşilimi veya bükünü nedir Arınık değşilimi veya bükünü; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Komşu bir sesin etkisiyle bir açını...

Aşağılık ağız veya aşağılık dil nedir ne demek

Aşağılık ağız veya aşağılık dil nedir Aşağılık ağız veya aşağılık dil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Aşağı halkın kullandığı ağız. Aş...

Bebek büyütücü dili veya dadı dili nedir ne demek

Bebek büyütücü dili veya dadı dili nedir Bebek büyütücü dili veya dadı dili; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bebeklere bir şey söylerken k...

Değişkenlerin veya belirsizlerin simgesi nedir ne demek

Değişkenlerin veya belirsizlerin simgesi nedir Değişkenlerin veya belirsizlerin simgesi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Değişkenler veya bi...

Dilardı veya dil kökü abanığı nedir ne demek

Dilardı veya dil kökü abanığı nedir Dilardı veya dil kökü abanığı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dilin ardının veya kök kısmının ab...

Dudaksıl veya ağızdışı abanık nedir ne demek

Dudaksıl veya ağızdışı abanık nedir Dudaksıl veya ağızdışı abanık; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dudakların birbirine veya dişlere a...

Eşit veya değişiksiz ton nedir ne demek

Eşit veya değişiksiz ton nedir Eşit veya değişiksiz ton; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bütün süresine aynı yükseklikte kalan s...

Fena veya kusurlu kaynama nedir ne demek

Fena veya kusurlu kaynama nedir Fena veya kusurlu kaynama; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kırık fragmentlerinin kas kont...

Hep veya hiç yasası nedir ne demek

Hep veya hiç yasası nedir Hep veya hiç yasası; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tek bir sinir teli, tek bir kas teli...

Kapalı veya iç sözdizimi nedir ne demek

Kapalı veya iç sözdizimi nedir Kapalı veya iç sözdizimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Alışılmış sözdizimi (AÇIK veya DIŞ SÖZD...

Kısıltı veya kısıltılı ses nedir ne demek

Kısıltı veya kısıltılı ses nedir Kısıltı veya kısıltılı ses; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Az ötümlü ses. Kısı : Acı, sıkıntı: Ya...

Kök açınığı veya köksel açınık nedir ne demek

Kök açınığı veya köksel açınık nedir Kök açınığı veya köksel açınık; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kelime kökündeki açınık. Açınık : ...

Mantıkça yüklem veya haber nedir ne demek

Mantıkça yüklem veya haber nedir Mantıkça yüklem veya haber; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: "Gelen budur" veya "İyi olan budur" s...

Ortak dil veya ortak diyelek nedir ne demek

Ortak dil veya ortak diyelek nedir Ortak dil veya ortak diyelek; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Türlü diyeleklerin kaynaşmasıyla mey...

Ön damaksıl veya sadece damaksıl abanık nedir ne demek

Ön damaksıl veya sadece damaksıl abanık nedir Ön damaksıl veya sadece damaksıl abanık; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dilin ön damağa abanması...

Ötümsüz veya üflek abanık nedir ne demek

Ötümsüz veya üflek abanık nedir Ötümsüz veya üflek abanık; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Söylenirken ses kirişlerinde titreşim ...

Salt kip veya salt anlamlı kip nedir ne demek

Salt kip veya salt anlamlı kip nedir Salt kip veya salt anlamlı kip; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Esas mastarındaki anlamdan başka ...

Sivrili ton veya vurgu nedir ne demek

Sivrili ton veya vurgu nedir Sivrili ton veya vurgu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Uzatılarak söylenilen bir açınığın ortası...

Sözdizimi veya dizimleme nedir ne demek

Sözdizimi veya dizimleme nedir Sözdizimi veya dizimleme; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir düşünceyi anlatacak olan kelimeleri...

Ad veya ad isim nedir ne demek

Ad veya ad isim nedir Ad veya ad isim; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İsim kelimesi asıl isimlerden gayrı, sırasına gör...

Arı açınık veya ağız açınığı nedir ne demek

Arı açınık veya ağız açınığı nedir Arı açınık veya ağız açınığı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Geniz sesi vermiyen açımk. Açınık : ...

Asıl tümleç veya nesne nedir ne demek

Asıl tümleç veya nesne nedir Asıl tümleç veya nesne; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Fiildeki anlamın tam olarak anlaşılabilme...

Atriyal titreme veya titreşimler nedir ne demek

Atriyal titreme veya titreşimler nedir Atriyal titreme veya titreşimler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalpte kulakçıkların aş...

Çarpma ton veya çarpma vurgu nedir ne demek

Çarpma ton veya çarpma vurgu nedir Çarpma ton veya çarpma vurgu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir açınığı söylemeğe başlarken yapı...

Dil ortası veya dil sırtı abanığı nedir ne demek

Dil ortası veya dil sırtı abanığı nedir Dil ortası veya dil sırtı abanığı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dilin üst ortasının abanmasıyl...

Dilbilim veya dilcilik nedir ne demek

Dilbilim veya dilcilik nedir Dilbilim veya dilcilik; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dili ve hele sözlü dili her bakımdan ince...

Eksikli veya uysal şekil nedir ne demek

Eksikli veya uysal şekil nedir Eksikli veya uysal şekil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bükünlü dillerde, gövdenin kısa dereces...

Etkenlik veya öznelik hali nedir ne demek

Etkenlik veya öznelik hali nedir Etkenlik veya öznelik hali; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bazı dillerin isim çekimlerinde yalnız...

Geniş veya kümeli hal nedir ne demek

Geniş veya kümeli hal nedir Geniş veya kümeli hal; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir çok görevi olan isim hali. Geni : Sözü...

İlişiksizlik sıfatı veya zarfı nedir ne demek

İlişiksizlik sıfatı veya zarfı nedir İlişiksizlik sıfatı veya zarfı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir şeyin dışında kalınarak onunl...

Karmaşık veya çifte ton nedir ne demek

Karmaşık veya çifte ton nedir Karmaşık veya çifte ton; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İki hareketli, yani yükselip alçalan ton....

Kiral molekül veya iyon nedir ne demek

Kiral molekül veya iyon nedir Kiral molekül veya iyon; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Ayna görüntüleri üst üste getirilemeyen iki ...

Mantık veya anlık vurgusu nedir ne demek

Mantık veya anlık vurgusu nedir Mantık veya anlık vurgusu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İfade edilen şeyin düşünce tarafını be...

Nicelik veya süre vurgusu nedir ne demek

Nicelik veya süre vurgusu nedir Nicelik veya süre vurgusu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Çıkışı epeyce uzun sürdüğü sezilen ses...

Ölü veya edilgen kelime nedir ne demek

Ölü veya edilgen kelime nedir Ölü veya edilgen kelime; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çin gramerinde isim niteliğinde olan kel...

Ötümlü veya açınığımsı abanık nedir ne demek

Ötümlü veya açınığımsı abanık nedir Ötümlü veya açınığımsı abanık; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Söylenirken ses kirişlerinde titre...

Sadece sinüslere veya kosinüslere göre fourier serisi nedir ne demek

Sadece sinüslere veya kosinüslere göre fourier serisi nedir Sadece sinüslere veya kosinüslere göre fourier serisi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: f fon...

Ses gediği veya sadece gedik nedir ne demek

Ses gediği veya sadece gedik nedir Ses gediği veya sadece gedik; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İki açınığın yanyana gelmesi, ki ya...

Soy sınıflaması veya tarihsel sınıflama nedir ne demek

Soy sınıflaması veya tarihsel sınıflama nedir Soy sınıflaması veya tarihsel sınıflama; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dillerin hangi ana dilde...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim