Virüs nedir Virüs; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Canlı hücrelerde yaşayan, metabolizmaları bulunmayan, oksijen kullanılmayan, makromoleküller oluşturmayan büyümeyen veya ölmeyen, fakat sa...

 
 
 

Virüs bilimi nedir ne demek

Virüs bilimi nedir Virüs bilimi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Viroloji. Bili : Bilgi Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yarar...

Virüs fabrikası nedir ne demek

Virüs fabrikası nedir Virüs fabrikası; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Etkin virüs üretimi veya olgunlaşmasının gerçekleştiği hücresel odaklar. Fabrika : İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makin...

Virüs grupları nedir ne demek

Virüs grupları nedir Virüs grupları; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Nükleik asit tipine, morfolojilerine, kılıf bulunup bulunmayışına göre virüslerin gruplara ayrılması. Tek iplikli DNA virüsleri, çift iplik...

Virüs reseptörü nedir ne demek

Virüs reseptörü nedir Virüs reseptörü; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Konak hücre zarında virüslerin tutundukları, nöraminik asit kapsayan ve böylece virüslerin hücre içine geçmelerine yardımcı olan bölge. Res...

Virüs taksonomisi nedir ne demek

Virüs taksonomisi nedir Virüs taksonomisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Virüslerin sınıflandırılması. Takson : Belli bir kategori içine sokulabilecek ve ad bakımından ayrı olmaya hak kazanmaya yetecek...

Virüsi yavru atma nedir ne demek

Virüsi yavru atma nedir Virüsi yavru atma; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Viral etkenlerin oluşturduğu yavru atmalar. Yavru atma : Gebelik süresi tamamlanmadan, tam canlılık kazanmamış ve dış ortamda ya...

Virüsler nedir ne demek

Virüsler nedir Virüsler; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bir protein kılıf ve nükleik asit olarak tek ya da çift iplikli, düz ya da halkasal DNA ya da RNA'dan oluşan, influenza virüsü gibi bazı virüsler...

Virüs adlandırılması nedir ne demek

Virüs adlandırılması nedir Virüs adlandırılması; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Belirli ölçütlere göre virüslerin adlandırılması. Adlandırılma : Adlandırılmak işi, isimlendirilme Virüs : Hastalık yapıcı, ...

Virüs benzeri tanecik nedir ne demek

Virüs benzeri tanecik nedir Virüs benzeri tanecik; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Virüslere benzeyen ancak patojenik olmayan yapılar. Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen vey...

Virüs cinsi nedir ne demek

Virüs cinsi nedir Virüs cinsi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Virüslerin sınıflandırılmasında kullanılan ve aile veya bazı virüslerde alt ailelerden sonra gelen seviye, virüs genusu. Cinsi : Cinse...

Virüs genusu nedir ne demek

Virüs genusu nedir Virüs genusu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Virüs cinsi. Genu : Diz Genus : [bkz: cins]. Cins. Cins, cinsiyet. Virüs : Hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak için b...

Virüs kılıfı nedir ne demek

Virüs kılıfı nedir Virüs kılıfı; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bazı virüslerin kapsidini çevreleyen, konukçu hücrenin plazma zarından virüs ayrılırken üzerini saran ya da virüs nükleik asitlerince şifrelen...

Virüs takımı nedir ne demek

Virüs takımı nedir Virüs takımı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Virüslerin sınıflandırılmasında kullanılan en yüksek seviye. Takı : Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen...

Virüs türü nedir ne demek

Virüs türü nedir Virüs türü; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Virüslerin sınıflandırılmasında kullanılan bir seviye, hastalığın etkeni. Virüs : Hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak i...

Virüsit nedir Virüsit; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Virüsü yıkımlayan kimyasallar. Virüs : Hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak için bir başka hücrenin içine girmek zorunda ola...

Virüslerin sınıflandırılması nedir ne demek

Virüslerin sınıflandırılması nedir Virüslerin sınıflandırılması; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Virüslerin, başta genom yapıları olmak üzere, belirli ölçütlere göre sınıflandırılması veya gruplandırılması, virüs t...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim