Vital nedir Teknik terim anlamı: Canlı, hayati, yaşamsal, yaşamla ilgili. Vita : Hayat, yaşam Vital boya : Canlıya enjekte edildiği zaman ölüme y...

 
 
 

Vital boya nedir ne demek

Vital boya nedir Vital boya; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Canlıya enjekte edildiği zaman ölüme yol açmadan belli...

Vital dye nedir ne demek

Vital dye nedir : Canlı. Önemli. Yaşayan. Hayati. Esaslı. Çok önemli. Öldürücü. Yaşam için gerekli. Çok gerekli. Hayat dolu. Dye : Çeşitli gereçleri,...

Vital functions nedir ne demek

Vital functions nedir : Hayati. Yaşamsal. Canlı. Önemli. Hayat dolu. Yaşayan. Yaşam için gerekli. Esaslı. Öldürücü. Çok önemli. Functions : İşlemek. İşlevl...

Vital information nedir ne demek

Vital information nedir : Yaşam için gerekli. Esaslı. Yaşamsal. Mecburi. Canlı. Çok önemli. Hayat dolu. Can alıcı. Çok gerekli. Hayati. Information : Bildirm...

Vital needs nedir ne demek

Vital needs nedir : Hayat dolu. Çok önemli. Canlı. Yaşamsal. Öldürücü. Çok gerekli. Esaslı. Yaşayan. Can alıcı. Yaşam için gerekli. Needs : İster istem...

Vital organs nedir ne demek

Vital organs nedir : Hayati. Can alıcı. Yaşamsal. Önemli. Hayati öneme haiz. Yaşam için gerekli. Öldürücü. Esaslı. Çok önemli. Mecburi. Organs : Aza. Or...

Vital personality nedir ne demek

Vital personality nedir : Yaşam için gerekli. Canlı. Çok gerekli. Yaşayan. Yaşamsal. Mecburi. Öldürücü. Çok önemli. Esaslı. Can alıcı. Personality : Önemli k...

Vital principle nedir ne demek

Vital principle nedir : Esaslı. Hayati öneme haiz. Can alıcı. Yaşam için gerekli. Hayat dolu. Mecburi. Yaşamsal. Yaşayan. Öldürücü. Çok önemli. Principle :...

Vital spark nedir ne demek

Vital spark nedir : Hayati. Hayati öneme haiz. Mecburi. Öldürücü. Çok gerekli. Yaşamsal. Yaşayan. Önemli. Can alıcı. Çok önemli. Spark : Teşvik etmek. ...

Vital statistics nedir ne demek

Vital statistics nedir : Öldürücü. Canlı. Önemli. Esaslı. Can alıcı. Yaşayan. Yaşamsal. Hayat dolu. Çok önemli. Çok gerekli. Statistics : Sayımlama. Sayıbil...

Vital therapy nedir ne demek

Vital therapy nedir : Yaşamsal. Hayati öneme haiz. Hayati. Yaşayan. Canlı. Esaslı. Çok gerekli. Çok önemli. Can alıcı. Önemli. Therapy : Tedavi. Hastayı ...

Vital transfüzyon nedir ne demek

Vital transfüzyon nedir Vital transfüzyon; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanın, biyoşimik ve morfolojik özellikl...

Forced expiratory vital capacity nedir ne demek

Forced expiratory vital capacity nedir : Zorlama. Mecburi. Cebri. Zorunlu. Rıza dışı. Zoraki. Termal. Basınçlı. Zorlanmış. Mecbur. Expiratory : Ekspiratuar. Nefes vermekle ...

Obtain vital information nedir ne demek

Obtain vital information nedir : Ele geçirmek. Kavuşmak. Kazanmak. Var olmak. Elde etmek. Geçerli olmak. Almak. Sağlamak. Edinmek. Bulmak. Vital : Esaslı. Yaşam içi...

Zorlu soluk verme vital kapasitesi nedir ne demek

Zorlu soluk verme vital kapasitesi nedir Zorlu soluk verme vital kapasitesi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Toplam akciğer kapasi...

Vitalise nedir : Can veren kimse. Yaşam aşılayan kimse. Canlandıran. Hayat veren kimse. Başkalarına canlılık veren kimse (vitalizer olarak da yazılı...

Vitalising nedir ne demek

Vitalising nedir : Canlandırıcı. Vitalise : (britanya ingilizcesi) canlandırmak. Diriltmek. Hayat vermek. Can vermek. Oynatmak. Canlandırmak. Güç verm...

Vitalisms nedir ne demek

Vitalisms nedir vitalism : Yeni dirimselcilik. Vitalism : Canlıcılık. Doğa üst bir yaşam ilkesini varsayan ve canlı organizmadaki olayların duyarlı r...

Vitalistic nedir ne demek

Vitalistic nedir : Bütün yaşamın diğer tüm kimyasal ve fiziksel kuvvetlerden ayrı olan bir güç tarafından desteklendiğine ve devamının sağlandığına in...

Vital activity nedir ne demek

Vital activity nedir : Yaşam için gerekli. Esaslı. Çok gerekli. Öldürücü. Yaşamsal. Yaşayan. Mecburi. Hayati öneme haiz. Önemli. Hayat dolu. Activity : İş...

Vital area nedir ne demek

Vital area nedir : Yaşam için gerekli. Öldürücü. Hayati. Can alıcı. Yaşamsal. Hayat dolu. Mecburi. Yaşayan. Canlı. Önemli. Area : Bir ülkenin km2 ya d...

Vital capacity nedir ne demek

Vital capacity nedir : Yaşam için gerekli. Öldürücü. Çok gerekli. Can alıcı. Hayati öneme haiz. Hayati. Canlı. Önemli. Esaslı. Mecburi. Capacity : Yeterli...

Vital force nedir ne demek

Vital force nedir : Önemli. Yaşayan. Hayati. Can alıcı. Çok gerekli. Yaşam için gerekli. Mecburi. Hayati öneme haiz. Esaslı. Çok önemli. Force : Çabukl...

Vital importance nedir ne demek

Vital importance nedir English: Water is a natural resource of vital importance. Turkish: Su hayati bir önem taşıyan doğal bir kaynaktır. English: It's...

Vital kapasite nedir ne demek

Vital kapasite nedir Vital kapasite; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Zorlu bir soluk almadan sonra yapılan zor...

Vital organ nedir ne demek

Vital organ nedir : Mecburi. Esaslı. Yaşayan. Çok gerekli. Yaşamsal. Hayati öneme haiz. Çok önemli. Yaşam için gerekli. Hayat dolu. Öldürücü. Organ : Y...

Vital parts nedir ne demek

Vital parts nedir : Canlı. Yaşayan. Hayati öneme haiz. Mecburi. Hayat dolu. Yaşam için gerekli. Can alıcı. Yaşamsal. Çok gerekli. Çok önemli. Parts : Y...

Vital point nedir ne demek

Vital point nedir : Yaşayan. Çok gerekli. Esaslı. Hayati öneme haiz. Önemli. Mecburi. Çok önemli. Can alıcı. Yaşam için gerekli. Hayat dolu. Point : No...

Vital signs nedir ne demek

Vital signs nedir : Hayati öneme haiz. Öldürücü. Yaşayan. Çok önemli. Can alıcı. Hayat dolu. Önemli. Yaşamsal. Yaşam için gerekli. Mecburi. Signs : İşa...

Vital spot nedir ne demek

Vital spot nedir : Hayati. Hayati öneme haiz. Yaşamsal. Çok gerekli. Önemli. Çok önemli. Öldürücü. Canlı. Esaslı. Yaşam için gerekli. Spot : Tiyatroda...

Vital tedavi nedir ne demek

Vital tedavi nedir Vital tedavi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gırtlak ödeminde traketomi uygulanması gibi...

Vital transfusion nedir ne demek

Vital transfusion nedir : Mecburi. Yaşayan. Canlı. Hayat dolu. Hayati öneme haiz. Esaslı. Can alıcı. Öldürücü. Yaşamsal. Yaşam için gerekli. Transfusion : Ka...

Bureau of vital statistics nedir ne demek

Bureau of vital statistics nedir : Acente. İşyeri. Yazı masası. Büro. Çalışma masası. Yazıhane. Daire. Çekmeceli dolap. Ofis. Çekmeceli yazı masası. Of : -dan. -nın. ...

Minimum vital reduction nedir ne demek

Minimum vital reduction nedir : Enküçük. Zamana bağlı olarak değişmekte olan bir niceliğin indiği en düşük değer. güneşte leke bolluğunun en az olduğu, bir değişen...

Of vital importance nedir ne demek

Of vital importance nedir English: It's a matter of vital importance. Turkish: Bu hayati önem taşıyan bir konu. English: Water is a natural resource of vi...

Vitalik nedir : Canlandırmak. Hayat vermek. (britanya ingilizcesi) canlandırmak. Bir kimseyi veya şeyi canlı yapmak (vitalize olarak da yazılır). G...

Vitaliser nedir ne demek

Vitaliser nedir : Hayat vermek. Bir kimseyi veya şeyi canlı yapmak (vitalize olarak da yazılır). Can vermek. Oynatmak. Güç vermek. Canlandırmak. (bri...

Vitalism nedir vitalism : Yeni dirimselcilik. Vitalisms : Gereklilik. Canlıcılık. Vitalizm. Dirimselcilik. : Can vermek. (britanya ingilizcesi) canl...

Vitalist nedir : Dirimselcilikle ilgili. Dirimselciliğe özgü. Vitalists : Bütün yaşamın diğer tüm kimyasal ve fiziksel kuvvetlerden ayrı olan bir gü...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim