Vurma nedir "Vurma" ile ilgili cümle Kimya'daki anlamı: Bir iç yanmalı makinede sıkıştırılmış yakıt ve hava karışımının, yüksek basınçta ani patl...

 
 
 

Açığa vurma nedir ne demek

Açığa vurma nedir Açığa vurma; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: ızhâr. Açığ : İnat Vurma : Vurmak işi. Açığ...

Astar vurma nedir ne demek

Astar vurma nedir Astar vurma; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: astarlama]. Asta : Yavaş: Asta gitki san...

Karşılıklı ket vurma nedir ne demek

Karşılıklı ket vurma nedir Karşılıklı ket vurma; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Birbiriyle karıştırılmaları yüzünden aralar...

Ölçere vurma nedir ne demek

Ölçere vurma nedir Ölçere vurma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kişilik özellikleri, yeti, yetenek, beceri, başa...

Usa vurma nedir ne demek

Usa vurma nedir Usa vurma; bir felsefe terimidir. "Usa vurma" ile ilgili cümleler Vurma : Vurmak işi. Bilinen : Değeri belli olan (nicelik), bilindik...

Zınka vurma nedir ne demek

Zınka vurma nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arka üstü yatırma, yere vurma. Vurma : Vurmak işi Zınk : "Birdenbire durmak" anlamındaki zınk diye durmak d...

Vurmalı nedir Vurmalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Vurmalı çalgılar : Vurmalı sazlar. Vurmalı sazlar : Davul, zil, timb...

Vurmalı sazlar nedir ne demek

Vurmalı sazlar nedir Vurmalı sazlar; bir müzik terimidir. Vurmalı : Vurularak çalınan (çalgı). Vurma : Vurmak işi. Davul : Büyük ve enlice bir kasnağın ik...

Açığa vurmak nedir ne demek

Açığa vurmak nedir Teknik terim anlamı: Bir bulguyu ya da buluşu başkalarına anlatarak ya da yazarak açıklamak. Açığ : İnat Açığa vurma : Izhâr. Vurma :...

Adıma vurmak nedir ne demek

Adıma vurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir yeri adımlıyarak ölçmek. Adım : Yürümek için yapılmış olan ayak atışlarının her biri. Bir yarışın belir...

Ayaz vurmah nedir ne demek

Ayaz vurmah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yaz gecesi üstü örtülmiyen çocuk, ayazda kalarak bir çeşit hastalığa tutulmak. Ayaz : Duru, sakin havada çı...

Bağda vurmak nedir ne demek

Bağda vurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Güreşte ayağa çelme takarak düşürmek. Bağda : Ayağa vurulan, ipten, ağaçtan veya demirden yapılan köstek. Ç...

Baharı başına vurmak nedir ne demek

Baharı başına vurmak nedir Baha : Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem. Tepsi, fincan tepsisi. Şaşma bildirir ünlem. Ar. Güzellik, zar...

Baş vurmağ nedir ne demek

Baş vurmağ nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Birinin halini, hatırını sormak, ziyaretine gitmek. Baş : İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağ...

Başa vurmak nedir ne demek

Başa vurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Başa kakmak, yapılan iyiliği yüzüne vurarak birini incitmek. [bkz: başa tapmak]. Başlanılan bir işi bitirme...

Çabada vurmak nedir ne demek

Çabada vurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alkış vurmak. Çaba : Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht, e...

Çinke vurmak nedir ne demek

Çinke vurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Fiske vurmak: İki çinke vurdumdu, hemen ağladı. Çink : Serçe kuşu Çinke : İki parmak ucuyla alınan miktar, ...

Dayak vurmak nedir ne demek

Dayak vurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Destek yapmak: Kapının dayağını vurdunmu?. Daya : Çocuğa bakan dadı, sütnine, taya Dayak : Bir insanı veya ...

Duman vurmak nedir ne demek

Duman vurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aldırış etmemek, umursamamak, duymazlığa gelmek, kendi havasında olmak. Duma : Rus parlamentosunun alt kana...

Vurma bileşiği nedir ne demek

Vurma bileşiği nedir Vurma bileşiği; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Benzine eklendiği zaman vuruşu azaltan madde. Bile :...

Vurma tutma nedir ne demek

Vurma tutma nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şap hastalığı. Tutma : Tutmak işi. Destekleme. Yanaşma. Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı ta...

Ansızın vurma nedir ne demek

Ansızın vurma nedir Ansızın vurma; Boks alanında kullanılan bir terimdir. Boks terimi anlamı: Yakından birdenbire vurulan yumruk. Ansız : Anlayışsız, ak...

Karın vurma nedir ne demek

Karın vurma nedir Karın vurma; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çok derin solunum. Kronik ekspiratorik dispn...

Ket vurma nedir ne demek

Ket vurma nedir Ket vurma; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir içtepi, istek ya da davranışın içten ya da dıştan...

Ters kalça vurma nedir ne demek

Ters kalça vurma nedir Ters kalça vurma; Güreş alanında kullanılan bir terimdir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Burgudaki güreşçinin yukarıya doğru dir...

Zıngaya vurma nedir ne demek

Zıngaya vurma nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arka üstü yatırma, yere vurma. Zıng : Oyun bitti, ben kazandım anlamına bir söz. Üçtaş, dokuztaş gibi oyunl...

Vurmak nedir "Vurmak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Yönelmek, sapmak (genellikle yokuş için). Seslenmek // yola vurmak: uğurlama...

Vurmalı çalgılar nedir ne demek

Vurmalı çalgılar nedir Vurmalı çalgılar; bir müzik terimidir. Vurmalı : Vurularak çalınan (çalgı). Vurma : Vurmak işi. Çalgı : Müzik aleti, çalgı aleti, ens...

Vurmatarağı nedir ne demek

Vurmatarağı nedir Teknik terim anlamı: Dokuma tezgahlarında düğümleri sıkıştırmak amacıyla kullanılan uç kısmında madensel dişliler bulunan ağaç vurgu ...

Ad vurmak nedir ne demek

Ad vurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İsim vermek. İsim koymak. Teknik terim anlamı: [bkz: ad urmak]. Ad : Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanım...

Ağ vurmak nedir ne demek

Ağ vurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karpuz yaprağı bir çeşit bitki hastalığı ile buruşup kurumak. Ağ : İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kaf...

Ayrana vurmak nedir ne demek

Ayrana vurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayranla yıkamak. Ayra : Ağaç çengel Ayran : Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kala...

Bağdaş vurmak nedir ne demek

Bağdaş vurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Güreşte ayağa çelme takarak düşürmek. Bağda : Ayağa vurulan, ipten, ağaçtan veya demirden yapılan köstek. Ç...

Baş kıç vurmak nedir ne demek

Baş kıç vurmak nedir Baş kıç vurmak; denizcilik alanında kullanılan bir terimdir. Baş : İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız ve benzerleri...

Baş vurmak nedir ne demek

Baş vurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Fazla gelmek (ölçüde): Korkma, benim ölçtüğüm çok başvurur. Yüksek bir yerden balıklama denize atlamak. Akı...

Bıçak vurması nedir ne demek

Bıçak vurması nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tabakhanede, deri şamadan çıktıktan sonra yapılan işlem. Bıçak : Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici ar...

Çakalöldüye vurmak nedir ne demek

Çakalöldüye vurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Uyumuş gibi yapmak. Bayılmış, ölmüş gibi yapmak. Çaka : Gösteriş, caka. İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir o...

Çökeliği annina vurmak nedir ne demek

Çökeliği annina vurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sadece çökeleğe bırakmak. Çöke : Kazma ve küreğin küçüğü Çökel : Taşan bir suyun çekildikten sonra bıraktığ...

Doyla vurmak nedir ne demek

Doyla vurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şey başarmak, ün kazanmak. Doyla : Killi, çorak toprak Vurma : Vurmak işi. Vurmak : Elini veya elinde t...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim