Walk nedir English: "Did Jesus walk over water and then turn it into wine?" "No, that's a different story!" Turkish: "İsa su üzerinde mi yürüdü ve onu şaraba mı dönüştürdü?" "Hayır bu başka bir konu!" English: "Does your husband...

 
 
 

Walk across the bridge nedir ne demek

Walk across the bridge nedir : Yürüyüş biçimi. Yürüyüş. Taşımak (iterek). Üzerinde yürümek. Gezinmek. Yürütmek. Yürüyüş yeri. Gezmek. Gezdirmek. Gezinti. Across : Çapraz. Öbür yanında. Boydan boya geçmek. Genişliğinde. Karşıdan karşıya. İçinden. Bir y...

Walk along nedir ne demek

Walk along nedir English: Ali and Mary are enjoying a walk along the pilgrims' trail in France. Turkish: Ali ve Meryem Fransa'daki hac yolu yürüyüşünün keyfini çıkarıyor. English: He said, "Let's take a walk along the river." Tur...

Walk away nedir ne demek

Walk away nedir English: Don't walk away from me. Turkish: Benden uzaklaşma. English: I think it's time for me to walk away from this mess. Turkish: Sanırım bu kargaşadan uzaklaşmamın zamanıdır. English: Don't walk away from Tom...

Walk away lease nedir ne demek

Walk away lease nedir : Taşımak (iterek). Yürümek. Yürüme. Üzerinde yürümek. Dolaşmak. Gezinti. Yürüterek yormak. Yürüyüş yeri. Yürütmek. Adımla ölçmek. Away : Uzağa. Deplasmanda oynanan. Deplasman maçı. Yola çıkmış. Devamlı. Deplasmanda. Uzakt...

Walk back nedir ne demek

Walk back nedir English: I think I'll walk back. Turkish: Sanırım yürüyerek geri döneceğim. English: We can walk back. Turkish: Biz yürüyerek geri gidebiliriz. English: Please walk back a few steps. Turkish: Lütfen birkaç a...

Walk file nedir ne demek

Walk file nedir : Yürüyerek gitmek. Gezdirmek. Yürüyüş yeri. Dolaştırmak. Yürüyüş. Üzerinde yürümek. Eşlik etmek. Yürüyüş biçimi. Yürüme. Yürüyüşe çıkarmak. File : Eğelemek. Eğe. Bilgisayar, bilişim, ekonomi alanlarında kullanılır. Kuyruk...

Walk in nedir English: Don't walk in the park at night! Turkish: Geceleri parkta yürüme! English: Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. Turkish: Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerl...

Walk into nedir ne demek

Walk into nedir English: Ali used to walk into the bar and order three beers right off. Turkish: Ali bara giderdi ve derhal üç bira ısmarlardı. English: Ali cringed when he saw Mary walk into the room. Turkish: Ali Mary'nin oday...

Walk a thon nedir ne demek

Walk a thon nedir : Gezdirmek. Yürüme. Yürüyüşe çıkarmak. Adımlamak. Dolaşmak. Üzerinde yürümek. Gezmek. Yürüyüş yeri. Yürüyüş biçimi. Eşlik etmek. A : (herhangi) bir. Bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Atom ağırlığı. Argonun simgesi. İn...

Walk about nedir ne demek

Walk about nedir English: He likes to walk about in the park. Turkish: Parkta dolaşmaktan hoşlanıyor. : Yürüyüşe çıkarmak. Yürüterek yormak. Yürüyüş yeri. Gezdirmek. Adımlamak. Adımla ölçmek. [#Gezmek. Yürümek. Gezinmek. Üzerinde yürü...

Walk across the street nedir ne demek

Walk across the street nedir English: He was just going to the walk across the street. Turkish: O sadece caddeyi geçecekti. English: We saw him walk across the street. Turkish: Onun caddeyi geçtiğini gördük. English: I saw the children walk ...

Walk around nedir ne demek

Walk around nedir English: I'll just walk around Boston and see the sights by myself. Turkish: Sadece tek başıma Boston civarında yürüyeceğim ve manzaraları göreceğim. English: Children walk around from door to door on Halloween night....

Walk away from nedir ne demek

Walk away from nedir English: Don't walk away from me. Turkish: Benden uzaklaşma. English: Don't walk away from Tom. Turkish: Tom'dan uzaklaşma. English: I think it's time for me to walk away from this mess. Turkish: Sanırım bu ...

Walk away with nedir ne demek

Walk away with nedir : Adımlamak. Yürütmek. Yürüme. Yürüyüş yeri. Dolaştırmak. Eşlik etmek. Yürüyüş biçimi. Yürüyüş. Yürüterek yormak. Gezdirmek. Away : Uzakta. Uzağa. Devamlı. Bir yana. Buradan. Yok. Durmadan. Deplasman maçı. Deplasmanda. Uza...

Walk back and forth nedir ne demek

Walk back and forth nedir : Yürüyüş. Gezmek. Yürüyerek gitmek. Gezdirmek. Gezinmek. [#Adımla ölçmek. Yürüterek yormak. Yürüyüş biçimi. Yürütmek. Back : Arka çıkmak. Alt tahta. Arkaya. Ciro etmek. Önce. Arkalık. Geri. Geriye. Geride. Futbol, gitar, ...

Walk for two miles nedir ne demek

Walk for two miles nedir : Yürüterek yormak. Adımlamak. Yürümek. Yürüyüş. Yürüyüşe çıkarmak. Yürütmek. Üzerinde yürümek. Eşlik etmek. Yürüyerek gitmek. Dolaştırmak. For : Zira. İçin. Namına. Diye. -e göre. Yüzünden. Uğruna. Yönünden. Çünkü. [#Two ...

Walk in closet nedir ne demek

Walk in closet nedir : Yürüyerek gitmek. Yürüme. Gezinmek. Yürüyüşe çıkarmak. Dolaşmak. Üzerinde yürümek. Dolaştırmak. Adımlamak. Yürüterek yormak. Adımla ölçmek. In : Tutulan. Halinde. Gelmiş olan. İçeri. Dahili. İçeriye. İçinde. İç. De. Da. ...

Walk into a trap nedir ne demek

Walk into a trap nedir : Yürüyerek gitmek. Yürüyüş biçimi. Yürümek. Dolaşmak. Yürüyüşe çıkarmak. Gezinmek. Yürütmek. Yürüyüş. Gezdirmek. Dolaştırmak. Into : İçeriye. E. Biçimine. -e. -a. İçine. Haline. -in içine. Ye. Şekline. [#A : En yüksek not...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim