Woman nedir English: A man and a woman are people of different genders. Turkish: Bir erkek ve bir kadın, farklı cinsiyetlerin insanlarıdır. ...

 
 
 

Woman doctor nedir ne demek

Woman doctor nedir : Kadın. Kadınlar. Hanım. Metres. Bayan. Gaco. Kancık. Zenne. Hatun. Karı. Doctor : Yamamak. Sağaltmak. Tahrif etmek. Değiştirmek (kö...

Woman in labor nedir ne demek

Woman in labor nedir : Zenne. Karı. Kadın. Metres. Gaco. Kadınlar. Hatun. Bayan. Hanım. Kancık. In : Mevsimi gelmiş. İçine. Olarak. Gelmiş olan. İçeri. Tu...

Woman of ill fame nedir ne demek

Woman of ill fame nedir : Zenne. Kancık. Kadınlar. Hanım. Karı. Kadın. Gaco. Bayan. Hatun. [#Metres. Of : Nin. Hakkında. İle ilgili. In. -in. -den övünerek b...

Woman of the town nedir ne demek

Woman of the town nedir : Hatun. Kadın. Karı. Kadınlar. [#Metres. Zenne. Gaco. Hanım. Bayan. Of : -nin. İle ilgili. -li. Nin. Hakkında. -den övünerek bahsetm...

Woman of valor nedir ne demek

Woman of valor nedir : Kadınlar. Zenne. Metres. Gaco. Hanım. Bayan. Hatun. Kadın. Karı. Kancık. Of : Hakkında. -nin. Den. Karşı. Nin. -li. Li. -den övüner...

Woman rabbi nedir ne demek

Woman rabbi nedir : Zenne. Bayan. Karı. Hatun. Kadın. Kadınlar. Hanım. Metres. Gaco. Kancık. Rabbi : Yahudi din adamı. Haham. Yahudilerde din bilgini, ...

Woman suffrage nedir ne demek

Woman suffrage nedir : Metres. Kadınlar. Kancık. Hatun. Karı. Hanım. Gaco. Bayan. Kadın. Zenne. Suffrage : Oy kullanma hakkı. Oy kullanma. Oy hakkı. Seçme...

Woman worship nedir ne demek

Woman worship nedir : Hatun. Metres. Hanım. Zenne. Bayan. Kadınlar. Kancık. Kadın. Gaco. Karı. Worship : İdolleştirmek. İlahlaştırmak. Tapmak. İbadet. Pe...

Make an honest woman of someone nedir ne demek

Make an honest woman of someone nedir : Yaratmak. Marka. Yapmak. Düdüklemek. Eylemek. Kapatmak (devreyi). Hesap etmek. Düzeltmek. Çeşit. Biçim. An : Bir (ünlülerden önce)....

A bad woman nedir ne demek

A bad woman nedir : La (müzik terimi). Amperin simgesi. Atom ağırlığı. En yüksek not. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Argonun simgesi. Belirli bir tür...

Air woman nedir ne demek

Air woman nedir : Soluduğumuz hava. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Yeryuvarını saran uçun ve uçuk katmanın oluşturduğu akışkan ortam. Nağme. Ya...

Bad woman nedir ne demek

Bad woman nedir : Şanssızlık. Yetersiz çelgi. Zarar. Kokuşmuş. Batak. Perişanlık. Bir dürtüş ya da vuruşa karşı korunmak için yapılan, yerinde ve yet...

Basket woman nedir ne demek

Basket woman nedir : Balon sepeti. Çember (basketbol). Sele. Küfe. Sepet. Zembil. İnce kamış, söğüt dalı, hayıt, tel ve plastikten örme veya geçirme biç...

Beloved woman nedir ne demek

Beloved woman nedir : Canan. Aziz. Canım. Sevilen. Habib. Can. Sevgili. Woman : Gaco. Karı. Hanım. [#Bayan. Kadınlar. [#Metres. Zenne. Kancık. Hatun. bad...

Born of woman nedir ne demek

Born of woman nedir : Doğum. Kökenden. Doğmuş. Tevellütlü. Doğuştan. Doğan. Doğma. Mütevellit. Vuku bulmak. Of : -den övünerek bahsetmek. Li. Den. -dan. ...

Career woman nedir ne demek

Career woman nedir : Uğraş. Son süratle gitmek. Meslek hayatı. Son hızda gitmek. Uğraşı. Meslek. Kariyer. Koşmak. Meslek yaşamı. Profesyonel. Woman : Ze...

Cleaning woman nedir ne demek

Cleaning woman nedir : Ayıklama. Paklama. Temizleme. Çeşitli nedenlerden dolayı kirlenmiş filmi, bu kirlerden arındırma işi. Temizliyor. Sinema, televizyo...

English woman nedir ne demek

English woman nedir : İndiana eyaletinde yerleşim yeri. İngiliz halkı. İngilizce. İngilizler. İngiliz. İngiltere. Woman : Hatun. Karı. Zenne. Kadınlar. M...

Fancy woman nedir ne demek

Fancy woman nedir : Arzu etmek. Hayal. Süslü püslü. Düşünmek. Aşırı. Tahayyül etmek. Sevmek. İmgelemek. Beğenmek. Bayılmak (sevmek vb). Woman : Metres....

Woman chaser nedir ne demek

Woman chaser nedir : Kancık. Gaco. Hatun. Kadın. Kadınlar. Zenne. Metres. Bayan. Hanım. Karı. Chaser : Pekiştirme mektubu. Cila. Hiçbir sanat değeri taş...

Woman detainee nedir ne demek

Woman detainee nedir : Kadın. Metres. Kadınlar. Hatun. Hanım. Kancık. Gaco. Bayan. Karı. Zenne. Detainee : Mevkuf. Gözaltına alınan kimse. Mahpus. Tutuklu...

Woman hater nedir ne demek

Woman hater nedir English: He is a woman hater. Turkish: O, bir kadın düşmanıdır. : Kadın. Kancık. Karı. Gaco. Kadınlar. Bayan. Metres. Hatun. Zen...

Woman of fashion nedir ne demek

Woman of fashion nedir : Kancık. Metres. Hatun. Kadınlar. Karı. Kadın. Bayan. Gaco. Zenne. Hanım. Of : -den övünerek bahsetmek. Karşı. -den. -in. İle ilgili...

Woman of the street nedir ne demek

Woman of the street nedir : Hatun. Bayan. Karı. Hanım. Zenne. Kancık. Kadınlar. [#Metres. Kadın. Gaco. Of : -den övünerek bahsetmek. -dan. -den. Hakkında. Karş...

Woman of the world nedir ne demek

Woman of the world nedir : Bayan. Kadınlar. Karı. Kadın. Gaco. Kancık. Metres. Hanım. Hatun. Zenne. Of : In. Nin. -nın. -dan. Yüzünden. Den. Li. -nin. -den öv...

Woman postman nedir ne demek

Woman postman nedir : Hatun. Hanım. Karı. Metres. Zenne. Kadın. Kadınlar. Kancık. Bayan. Gaco. Postman : Posta görevlisi. Postacı. [#Woman chaser : Zampa...

Woman soldier nedir ne demek

Woman soldier nedir : Kancık. Kadınlar. Metres. Kadın. Hatun. Bayan. Gaco. Hanım. Karı. Zenne. Soldier : Karınca ve termit sosyetelerinde koloninin işler...

Woman umpire nedir ne demek

Woman umpire nedir : Kadınlar. Kancık. Kadın. Bayan. Metres. Hatun. Karı. Gaco. Hanım. Zenne. Umpire : Başyargıcı yardımcısı. İki hakemin karara varamam...

Make an honest woman of nedir ne demek

Make an honest woman of nedir : Yaratmak. Düdüklemek. Meydana getirmek. Düzeltmek. Yapılış şekli. Kapatmak (devreyi). Eylemek. Kazanç. Yapı. Yapmak. An : Anabatik ...

The woman is wearing the breeches nedir ne demek

The woman is wearing the breeches nedir : Belgili tanımlık. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belir...

Abandoned woman nedir ne demek

Abandoned woman nedir : Terk edilmiş. Arsız. Kullanılmayan. Sahipsiz. Ahlaksız. Terkedilmiş. Yarıda kesilmiş. Bozgun. Haylaz. Utanmaz. Woman : Kadın. Bayan...

Arrogant woman nedir ne demek

Arrogant woman nedir : Kibirli. Küstah ve kibirli. Burnu büyük. Haddini bilmez. Ukala. Küstah. Azametli. Mağrur (küstahça). Kendini beğenmiş. Burnu havada...

Barren woman nedir ne demek

Barren woman nedir : Çorak. Kıraç. Bereketsiz. Budala. Yavan. Meyvesiz. Verimsiz. Faydasız. Kısır. Budala (argo terim). Woman : Kancık. Kadınlar. Gaco. ...

Beautiful woman nedir ne demek

Beautiful woman nedir English: A beautiful woman like you shouldn't be eating alone. Turkish: Senin gibi güzel bir kadın yalnız başına yemek yememeli....

Black woman nedir ne demek

Black woman nedir : Kararmak. Pis. Karartmak. İs. Karalayıcı. Siyah giysi. Morartmak. Kötü. Kızgın. Siyahi. Woman : Zenne. Gaco. Hanım. Metres. Kadın. ...

Business woman nedir ne demek

Business woman nedir : Ticarethane. Şey. İş kuruluşu. Sorun. Alım satım. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. İşletme. İşyeri. İ...

Chaste woman nedir ne demek

Chaste woman nedir : Yasaklanmış cinsel ilişkilerde bulunmayan. Süssüz. Gösterişsiz. Bozulmamış. İffetli. İlletli. Basit. Erdemli. Sade. Lekesiz. Woman ...

Divorced woman nedir ne demek

Divorced woman nedir : Boşanmış. Ayrılmış. Woman : Bayan. Gaco. Kadınlar. Hanım. Hatun. Metres. Karı. Kadın. Kancık. Zenne. [#Divorced pearlite : Ayrık pe...

Fallen woman nedir ne demek

Fallen woman nedir : Günahkar. Düşen. Ele geçirilmiş. Düşkün. Yeryüzüne inmiş. Şehit. Düşmüş. Şehit düşmüş. Düşük. Kötü yola düşmüş. Woman : Zenne. Kadı...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim