Woman nedir English: A man and a woman are people of different genders. Turkish: Bir erkek ve bir kadın, farklı cinsiyetlerin insanlarıdır. English: "How did you fit a briefcase into your pocket?!" the woman asked, stunned. ...

 
 
 

Woman doctor nedir ne demek

Woman doctor nedir : Kadın. Kadınlar. Hanım. Metres. Bayan. Gaco. Kancık. Zenne. Hatun. Karı. Doctor : Yamamak. Sağaltmak. Tahrif etmek. Değiştirmek (kötü bir amaçla). Düzeltmek. Doktorluk yapmak. İleri gelen. Hekim. Bir fakülteyi ya da yüks...

Woman in labor nedir ne demek

Woman in labor nedir : Zenne. Karı. Kadın. Metres. Gaco. Kadınlar. Hatun. Bayan. Hanım. Kancık. In : Mevsimi gelmiş. İçine. Olarak. Gelmiş olan. İçeri. Tutulan. İktidardaki. Dahili. Çok moda olan. De. [#Labor : Doğum sancısı. (taşıt) yavaş yav...

Woman of ill fame nedir ne demek

Woman of ill fame nedir : Zenne. Kancık. Kadınlar. Hanım. Karı. Kadın. Gaco. Bayan. Hatun. [#Metres. Of : Nin. Hakkında. İle ilgili. In. -in. -den övünerek bahsetmek. -den. -nin. -li. -nın. : Ucu ucuna. Sorun. İllet. Fena. Kötü biçimde. Acımasızc...

Woman of the town nedir ne demek

Woman of the town nedir : Hatun. Kadın. Karı. Kadınlar. [#Metres. Zenne. Gaco. Hanım. Bayan. Of : -nin. İle ilgili. -li. Nin. Hakkında. -den övünerek bahsetmek. Den. Yüzünden. -in. -nın. [#The : Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek iç...

Woman of valor nedir ne demek

Woman of valor nedir : Kadınlar. Zenne. Metres. Gaco. Hanım. Bayan. Hatun. Kadın. Karı. Kancık. Of : Hakkında. -nin. Den. Karşı. Nin. -li. Li. -den övünerek bahsetmek. Yüzünden. -nın. [#Valor : Yiğitlik. Yüreklilik. Bkz.valour. Bahadırlık. Ham...

Woman rabbi nedir ne demek

Woman rabbi nedir : Zenne. Bayan. Karı. Hatun. Kadın. Kadınlar. Hanım. Metres. Gaco. Kancık. Rabbi : Yahudi din adamı. Haham. Yahudilerde din bilgini, din adamı. [#Woman chaser : Zampara. Woman detainee : Kadın tutuklu. Tutuklu olarak alıko...

Woman suffrage nedir ne demek

Woman suffrage nedir : Metres. Kadınlar. Kancık. Hatun. Karı. Hanım. Gaco. Bayan. Kadın. Zenne. Suffrage : Oy kullanma hakkı. Oy kullanma. Oy hakkı. Seçme hakkı. Oy. [#Woman chaser : Zampara. Woman detainee : Tutuklu olarak alıkonan kadın. Kad...

Woman worship nedir ne demek

Woman worship nedir : Hatun. Metres. Hanım. Zenne. Bayan. Kadınlar. Kancık. Kadın. Gaco. Karı. Worship : İdolleştirmek. İlahlaştırmak. Tapmak. İbadet. Perestiş etmek. Tapma. Hayranlık. Tapınma. İbadet etmek. Tapınmak. [#Woman chaser : Zampara...

Woman chaser nedir ne demek

Woman chaser nedir : Kancık. Gaco. Hatun. Kadın. Kadınlar. Zenne. Metres. Bayan. Hanım. Karı. Chaser : Pekiştirme mektubu. Cila. Hiçbir sanat değeri taşımayan, düşük nitelikte film; başarısız film. Kovalayan. [#Çapkın. Hafif içki. Sinema, te...

Woman detainee nedir ne demek

Woman detainee nedir : Kadın. Metres. Kadınlar. Hatun. Hanım. Kancık. Gaco. Bayan. Karı. Zenne. Detainee : Mevkuf. Gözaltına alınan kimse. Mahpus. Tutuklu. Alıkonulan. Tutsak. Gözaltına alınan. [#Woman chaser : Zampara. Woman doctor : Kadın he...

Woman hater nedir ne demek

Woman hater nedir English: He is a woman hater. Turkish: O, bir kadın düşmanıdır. : Kadın. Kancık. Karı. Gaco. Kadınlar. Bayan. Metres. Hatun. Zenne. Hanım. Hater : Kinci. Kinci kimse. [#Woman chaser : Zampara. Woman detainee : Tutuklu...

Woman of fashion nedir ne demek

Woman of fashion nedir : Kancık. Metres. Hatun. Kadınlar. Karı. Kadın. Bayan. Gaco. Zenne. Hanım. Of : -den övünerek bahsetmek. Karşı. -den. -in. İle ilgili. Nin. -li. Li. -nin. Hakkında. [#Fashion : Göreneğe bakarak daha kısa süreli olan, çabuk...

Woman of the street nedir ne demek

Woman of the street nedir : Hatun. Bayan. Karı. Hanım. Zenne. Kancık. Kadınlar. [#Metres. Kadın. Gaco. Of : -den övünerek bahsetmek. -dan. -den. Hakkında. Karşı. -nın. -nin. Li. Yüzünden. Nin. : Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek...

Woman of the world nedir ne demek

Woman of the world nedir : Bayan. Kadınlar. Karı. Kadın. Gaco. Kancık. Metres. Hanım. Hatun. Zenne. Of : In. Nin. -nın. -dan. Yüzünden. Den. Li. -nin. -den övünerek bahsetmek. -li. [#The : Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kull...

Woman postman nedir ne demek

Woman postman nedir : Hatun. Hanım. Karı. Metres. Zenne. Kadın. Kadınlar. Kancık. Bayan. Gaco. Postman : Posta görevlisi. Postacı. [#Woman chaser : Zampara. Woman detainee : Kadın tutuklu. Tutuklu olarak alıkonan kadın. doctor : Kadın hekim. ...

Woman soldier nedir ne demek

Woman soldier nedir : Kancık. Kadınlar. Metres. Kadın. Hatun. Bayan. Gaco. Hanım. Karı. Zenne. Soldier : Karınca ve termit sosyetelerinde koloninin işlerini paylaşan, kanatsız ve büyük başlı işçi bireylerden oluşan sınıf. asker, nefer. İşçi. ...

Woman umpire nedir ne demek

Woman umpire nedir : Kadınlar. Kancık. Kadın. Bayan. Metres. Hatun. Karı. Gaco. Hanım. Zenne. Umpire : Başyargıcı yardımcısı. İki hakemin karara varamaması durumunda karar için üçüncü bir hakemin tayin edilmesi. Hakem. Üçüncü yargıcı. Tahkim...

Womanhood nedir ne demek

Womanhood nedir chaser : Zampara. Woman detainee : Kadın tutuklu. Tutuklu olarak alıkonan kadın. doctor : Kadın hekim. Kadın doktor. Woman hater : Kadınlara karşı kin besleyen kimse. Kadın düşmanı. Misojinist. Kadınlardan nefret eden kims...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim