Yöneti nedir Yöneti; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yönetme işi. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yönet : Yön. Uygun, iyi, doğru, yerinde. [bkz: yönelge]. Alnaç. Yatkın, becerikli. Düz. Doğru,...

 
 
 

Yönetici imge nedir ne demek

Yönetici imge nedir Yönetici imge; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Adler) Yaşam planının temelini oluşturan ve kişinin üstünlüğü ile ilgili bir imge. (Gerçeklerle bağlantısı çok zayıf olduğu zaman sinirce ...

Yönetici yetki belgesi nedir ne demek

Yönetici yetki belgesi nedir Teknik terim anlamı: Çiftekercileri yetiştirip, spor bakımından düzenleyen ve yönetenlere verilen yetki belgesi. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yönet : Yön. Uygun, iyi, doğru, yerinde. [bkz: yönelge]. Alnaç. Yatkı...

Yöneticiler mantığı çözümleyici kümesi nedir ne demek

Yöneticiler mantığı çözümleyici kümesi nedir Yöneticiler mantığı çözümleyici kümesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yöneticilere ilişkin almaşıklık bağıntılarının gerektirdiği koşulları yerine getiren temel mantıklı çözümleyici küme. ...

Yönetik nedir Yönetik; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir cümle içinde bulunan bir kelimenin ve özel-likle bir fiilin, bir Önlecin veya bir artlacın yönettiği (Régir), yani bir hal değişikliğine uğrat...

Yönetilebilmek nedir ne demek

Yönetilebilmek nedir Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yönet : Yön. Uygun, iyi, doğru, yerinde. [bkz: yönelge]. Alnaç. Yatkın, becerikli. Düz. Doğru, uygun. Şekil, tarz, usûl, suret, vecih. Uygun, doğru. İyi, güzel. Uysal. Becerikli, yat...

Yönetilen dikey pazarlama sistemi nedir ne demek

Yönetilen dikey pazarlama sistemi nedir Yönetilen dikey pazarlama sistemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ürünün dağıtım kanalının, piyasadaki egemen firmanın denetimi altında bulunduğu dikey pazarlama sistemi türü. karşılığı b...

Yönetilme nedir ne demek

Yönetilme nedir Yönetilmek : Yönetmek işi yapılmak, idare edilmek. Yönetilmek işi Demokrasi, bizim layık olduğumuzdan daha iyi yönetilmeyeceğimizi garanti eden bir yöntemdir. O şirket ağabeyim tarafından yönetilmektedir. Şu şirket bir yab...

Yönetim nedir "Yönetim" ile ilgili cümle örnekleri Hukuki terim anlamı: idâre. ~ kurulu: idâre hey'eti. ~ töresi: idâre hukuku. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir televizyon izlencesinin gerçekleştirilmesinde tutulan yol. Bir...

Yönetici nedir ne demek

Yönetici nedir "Yönetici" ile ilgili cümle örnekleri Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Tiyatronun sanat dışındaki her türlü yönetsel ve parasal işlerinin başında olan yetkili. Bilimsel terim anlamı: Bir topluluğun yönetim işlerini çevi...

Yönetici asistanı nedir ne demek

Yönetici asistanı nedir Yönetici : Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci, menajer. Bir spor dalında takımların hazırlanması, oyuncunun bakımı, çalışma yerinin sağlanması, yapılacak karşılaşmaların planlanması vb. işlerle il...

Yönetici özeti nedir ne demek

Yönetici özeti nedir Yönetici : Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci, menajer. Bir spor dalında takımların hazırlanması, oyuncunun bakımı, çalışma yerinin sağlanması, yapılacak karşılaşmaların planlanması vb. işlerle il...

Yöneticiler mantığı nedir ne demek

Yöneticiler mantığı nedir Yöneticiler mantığı; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Temel mantığa bir ya da birden çok sayıda yönetici (doğrusal olmayan eklem) katmakla oluşturulan genleşmiş mantık dizgesi. yalınç yönetici...

Yöneticilik nedir ne demek

Yöneticilik nedir Kriz yöneticiliği : Kriz yöneticisinin yaptığı iş. Yönetici : Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci, menajer. Bir spor dalında takımların hazırlanması, oyuncunun bakımı, çalışma yerinin sağlanması, y...

Yönetilebilme nedir ne demek

Yönetilebilme nedir Yönetilebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yönet : Yön. Uygun, iyi, doğru, yerinde. [bkz: yönelge]. Alnaç. Yatkın, becerikli. Düz. Doğru, uygun. Şekil, tar...

Yönetilen deyim nedir ne demek

Yönetilen deyim nedir Yönetilen deyim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir yöneten deyimin bir araya getirdiği düzgün deyimlerden her biri. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yönet : Yön. Uygun, iyi, doğru, ...

Yönetili fiil nedir ne demek

Yönetili fiil nedir Yönetili fiil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tümleç alan fiil. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yönet : Yön. Uygun, iyi, doğru, yerinde. [bkz: yönelge]. Alnaç. Yatkın, becerikli...

Yönetilmek nedir ne demek

Yönetilmek nedir Yönetmek : Program ve oyunların yapımını, gerçekleşmesini sağlamak. Bir kurum veya kuruluşun yasalara, kurallara ve belli şartlara uygun biçimde işlemesini sağlamak, idare etmek, tedvir etmek. Birinin bir konudaki etkinliğ...

Yönetim bilişim dizgesi nedir ne demek

Yönetim bilişim dizgesi nedir Yönetim bilişim dizgesi; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir örgütün yönetimiyle ilgili veri kaynaklarını bir dizge bütünlüğü içinde toplayıp örgütün gündelik işlerine bilgi işlem d...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim