Yöntem nedir "Yöntem" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Uygun: Bu iş daha yöntemdir. Yakın, kolay. Yersiz, anlamsız. Yetenek. Yüz, alnaç. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Yeni gerçekleri bulmak, bilinen gerçekleri yorumla...

 
 
 

Yöntem bilimsel nedir ne demek

Yöntem bilimsel nedir Yöntem bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yöntem : Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür...

Yöntem bulgusu nedir ne demek

Yöntem bulgusu nedir Teknik terim anlamı: Bir malın ya da bir durumun ortaya konulmasına, sürüp gitmesine, yönetilmesine, ortaya çıkmasını önlemeğe ilişkin teknik yollar konusundaki bulgu. Bulgu : Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıka...

Yöntembiiim nedir ne demek

Yöntembiiim nedir Yöntembiiim; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretimde kullanılan yöntemlerin niteliği, yeri ve türlerine ilişkin kuram. Araştırma ve incelemelerde baş vurulan yöntemler ile yolları uğr...

Yöntemdeki belirsizlik nedir ne demek

Yöntemdeki belirsizlik nedir Yöntemdeki belirsizlik; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: [yöntemdeki belirsizlik, sm] Bir ölçme yöntemi ile ilgili standart sapma; bir analizin toplam standart sapmasının tayininde numunenin...

Yöntemlilik nedir ne demek

Yöntemlilik nedir Yöntemli : Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu, metodik. Yöntem : Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, pol...

Yöntemsizlik nedir ne demek

Yöntemsizlik nedir Yöntemsiz : Bir yönteme dayanmayan, düzensiz, uygunsuz, metotsuz. Yöntem : Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, polit...

Yöntem bilgisi nedir ne demek

Yöntem bilgisi nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir firmanın üretim teknolojisi veya işletme yönetimiyle ilgili olarak edindiği bilgi ve beceriler bütünü. İngilizce'de Yöntem bilgisi ne demek? Yöntem bilgisi ingilizcesi nedir?: know how...

Yöntem bilimi nedir ne demek

Yöntem bilimi nedir Yöntem : Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika. Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen...

Yöntem bulgu belgesi nedir ne demek

Yöntem bulgu belgesi nedir Teknik terim anlamı: Yapım işlerinde elde olunan yeni bir yöntem karşılığı verilen belge. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını gösteren belge. Yapım çalışmalarına ilişkin işlerde eskiyi iyileştirme, de...

Yöntem incelemesi nedir ne demek

Yöntem incelemesi nedir Yöntem incelemesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir işlemin gereği gibi verimli olarak uygulanabilmesi sağlanılmak üzere en kısa yoldan başarıya varılması yollarını araştırma. İncelem : B...

Yöntembilim nedir ne demek

Yöntembilim nedir Yöntembilim; Sosyoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bilimsel bilgi elde etmenin ve dünyayı değiştirmenin yöntemlerini inceleyen bilgi dalı. Belli bir bilimin kullandığı...

Yöntemli nedir ne demek

Yöntemli nedir Yöntemli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Becerikli, eli uz, yoluyla yordamıyla iş yapan. Uysal, olgun (kişi). Yakışıklı, düzgün. Uygun, yerinde. Yöntem : Bir amaca erişmek için...

Yöntemsiz nedir ne demek

Yöntemsiz nedir Yöntemsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Yeteneksiz, beceriksiz. Yolsuz yöntemsiz : Bir kurala, bir yönteme uymayan, usulsüz. Yöntem : Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim