Yöntem nedir "Yöntem" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Uygun: Bu iş daha yöntemdir. Yakın, kolay. Yersiz, anlamsız. Yetenek. Yüz, a...

 
 
 

Yöntem bilimsel nedir ne demek

Yöntem bilimsel nedir Yöntem bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yöntem : Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana gör...

Yöntem bulgusu nedir ne demek

Yöntem bulgusu nedir Teknik terim anlamı: Bir malın ya da bir durumun ortaya konulmasına, sürüp gitmesine, yönetilmesine, ortaya çıkmasını önlemeğe ilişki...

Kapalı yöntem solunum anestezi nedir ne demek

Kapalı yöntem solunum anestezi nedir Kapalı yöntem solunum anestezi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Anestezik gaz karışımının ...

Analitik yöntem nedir ne demek

Analitik yöntem nedir Analitik yöntem; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Çözümsel yöntem olayları oluş sırasında trajik çatı...

Ayrımsal yöntem nedir ne demek

Ayrımsal yöntem nedir Ayrımsal yöntem; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sınıflandırmada, belli bir konuyu parçalara ayırıp...

Belitsel yöntem nedir ne demek

Belitsel yöntem nedir Belitsel yöntem; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Belit (aksiyom) olarak bilinen, ispatsız ol...

Bulgusal yöntem nedir ne demek

Bulgusal yöntem nedir Bulgusal yöntem; bir toplum bilimi terimidir. Felsefi anlamı: Öğretilmek istenen şeyi öğrencilerin kendilerinin bulmasını sağlayan eğ...

Çevrik tümdengelimci yöntem nedir ne demek

Çevrik tümdengelimci yöntem nedir Çevrik tümdengelimci yöntem; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Toplum bilimlerinde, insan davran...

Çözümsel yöntem nedir ne demek

Çözümsel yöntem nedir Çözümsel yöntem; Eğitim, Psikoloji, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir konunun daha iyi ve ...

Dikey yöntem nedir ne demek

Dikey yöntem nedir Dikey yöntem; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Belirli bir denek kümesinin belirli bir yaş süresin...

Eş zamansal yöntem nedir ne demek

Eş zamansal yöntem nedir Teknik terim anlamı: Belirli bir zaman içinde olguları bütünüyle ele alan yaklaşım yolu. Eş : Birbirinin aynı olan veya birbirine çok...

Eytişimsel yöntem nedir ne demek

Eytişimsel yöntem nedir Eytişimsel yöntem; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir konu ya da yaşantı ile ilgili olarak orta...

Görsel işitsel yöntem nedir ne demek

Görsel işitsel yöntem nedir Görsel işitsel yöntem; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Görsel-işitsel eğitimin g...

İki yönlü yöntem nedir ne demek

İki yönlü yöntem nedir İki yönlü yöntem; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: çift kayıt]. Teknik terim anlamı...

İlerleyici yöntem nedir ne demek

İlerleyici yöntem nedir İlerleyici yöntem; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Nokta yöntemi ile sertleştirilemeyecek b...

Mantıkçı yöntem nedir ne demek

Mantıkçı yöntem nedir Mantıkçı yöntem; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Öğrenim konularını, mantıklı bir düzen içinde v...

Mantıksal yöntem nedir ne demek

Mantıksal yöntem nedir Mantıksal yöntem; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir olgunun ya da sürecin anlıkta gelişki...

Nesnel yöntem nedir ne demek

Nesnel yöntem nedir Nesnel yöntem; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir konuyu ya da sorunu, kişisel kanı ve eğilimle...

Ödeneklik oranlamasında dolaysız yöntem nedir ne demek

Ödeneklik oranlamasında dolaysız yöntem nedir Ödeneklik oranlamasında dolaysız yöntem; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yapılmakta olan ödenekliğe i...

Yöntem bilgisi nedir ne demek

Yöntem bilgisi nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir firmanın üretim teknolojisi veya işletme yönetimiyle ilgili olarak edindiği bilgi ve beceriler ...

Yöntem bilimi nedir ne demek

Yöntem bilimi nedir Yöntem : Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, ...

Yöntem bulgu belgesi nedir ne demek

Yöntem bulgu belgesi nedir Teknik terim anlamı: Yapım işlerinde elde olunan yeni bir yöntem karşılığı verilen belge. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütü...

Yöntem incelemesi nedir ne demek

Yöntem incelemesi nedir Yöntem incelemesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir işlemin gereği gibi verimli olarak uygulanabil...

Yarı kapalı yöntem anestezi nedir ne demek

Yarı kapalı yöntem anestezi nedir Yarı kapalı yöntem anestezi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Anestezik gaz karışımının ha...

Art zamanlı yöntem nedir ne demek

Art zamanlı yöntem nedir Teknik terim anlamı: Herhangi bir dil olayı ve bir kelime içindeki ses değişmelerini tarihi gelişme koşulları içinde inceleme yöntemi...

Azeotropik yöntem nedir ne demek

Azeotropik yöntem nedir Azeotropik yöntem; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaç moleküllerindeki su miktarını bel...

Bireşimsel yöntem nedir ne demek

Bireşimsel yöntem nedir Bireşimsel yöntem; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretimde bir konunun yalınç öğelerini ya da ...

Coğrafyasal yöntem nedir ne demek

Coğrafyasal yöntem nedir Coğrafyasal yöntem; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin ka...

Çözümsel bireşimsel yöntem nedir ne demek

Çözümsel bireşimsel yöntem nedir Çözümsel bireşimsel yöntem; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Okuma öğretiminde önce her bir sözcü...

Dağılımdan bağımsız yöntem nedir ne demek

Dağılımdan bağımsız yöntem nedir Dağılımdan bağımsız yöntem; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir dağılım biçimine bağlı olmaksızın...

Eş zamanlı yöntem nedir ne demek

Eş zamanlı yöntem nedir Teknik terim anlamı: Dil olaylarını belirli bir süre içinde ve tarihi değişme ve gelişmelere bağlı olmadan durağan (statique) olarak ...

Evrendeğersiz yöntem nedir ne demek

Evrendeğersiz yöntem nedir Evrendeğersiz yöntem; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: dağılımdan bağımsız yöntem]. Evrende...

Gensel yöntem nedir ne demek

Gensel yöntem nedir Gensel yöntem; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Bir olayı, başlangıç ve gelişimini izleyerek anlam...

Güdümsüz yöntem nedir ne demek

Güdümsüz yöntem nedir Güdümsüz yöntem; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Ruh sağlatımı ya da danışmanlıkta, sağaltımcını...

İkili yöntem nedir ne demek

İkili yöntem nedir İkili yöntem; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Anamal, değer, kişi ve sonuç gibi dört asal sayışımı içi...

Kriyoskopik yöntem nedir ne demek

Kriyoskopik yöntem nedir Kriyoskopik yöntem; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Çözünen bir maddenin mol kütlesinin, onu içeren ...

Mantıklı yöntem nedir ne demek

Mantıklı yöntem nedir Mantıklı yöntem; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Gözlenerek elde edilen verilere dayanıp genellem...

Mikrohematokrit yöntem nedir ne demek

Mikrohematokrit yöntem nedir Mikrohematokrit yöntem; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yüksek devirli santrifüj, heparin...

Oluşumsal yöntem nedir ne demek

Oluşumsal yöntem nedir Oluşumsal yöntem; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Olayların gelişimini incelemede baş vuru...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim