Yöre nedir Yerel Türkçe anlamı: Değirmen taşının kenarı Değirmen taşının çevresindeki tozuntu un İri un. Buğday saklanan tandırda, buğdayın çürümemesi için, toprakla arasına konulan saman. Un kepeği. Kağnı tekerinin ağaç bölümleri Çe...

 
 
 

Yöreci nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değirmenci. Değirmende çalışan işçi. Yöre : Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal, civar. Değirmenlerde, taşla kasnak arasında kalan ve hayvan yemi olarak ...

Yörecilik nedir ne demek

Yörecilik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değirmen işçiliği. Yöreci : Değirmenci. Değirmende çalışan işçi Yöre : Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal, civar. Değirmenlerde, taşla kasnak arasında k...

Yörek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çevre. Çocuğun, beşikten düşmemesi için, yorganın üstünden beşiğe bağlanan bez bağ. Unu değirmenin önüne akıtabilmek için alt taşın kıyısına doldurulan un. Hayvanın alışkın olduğu yer. Çocuğun beş...

Yörekent nedir ne demek

Yörekent nedir Coğrafya'daki terim anlamı: Büyük kentlerin yakın çevresine dağılmış, kent özeğine düzenli ve çeşitli ulaşım yollarıyla bağlı, kimi işleyimlerin kurulmuş olduğu ya da daha çok evlerin toplandığı yerleşmelere verilen ad. Bi...

Yöreklik tahtası nedir ne demek

Yöreklik tahtası nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değirmen taşının kıyısındaki tahta. Yörek : Çevre. Çocuğun, beşikten düşmemesi için, yorganın üstünden beşiğe bağlanan bez bağ. Unu değirmenin önüne akıtabilmek için alt taşın kıyısına doldurulan ...

Yöreler nedir Teknik terim anlamı: Her taraf. Yöre : Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal, civar. Değirmenlerde, taşla kasnak arasında kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan un Temel yöreler diz...

Yöreler tabanı nedir ne demek

Yöreler tabanı nedir Yöreler tabanı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: temel yöreler dizgesi]. Yöreler : Her taraf Taba : Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi, tütün rengi. Bu renkte ol...

Yöreli nedir Yöreli; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Ankara kenti, Karaali bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Gaziantep şehri, Yavuzeli belediyesi, merkez nahiyesine bağlı ...

Yörebe sürmek nedir ne demek

Yörebe sürmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İşte güçlük çıkarmak, yokuşa sürmek. Sürme : Sürmek işi. Sürülerek kullanılan. Sürme mantarıgillerin yol açtığı ve tanelerin içini kurum karası bir tozla dolduran ekin hastalığı, rastık. Kapı kana...

Yörebezi nedir ne demek

Yörebezi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çocuğun, beşikten düşmemesi için, yorganın üstünden beşiğe bağlanan bez bağ. Yöre : Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal, civar. Değirmenlerde, taşla kasn...

Yörecik nedir Yörecik; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Muş kenti, Kızılağaç nahiyesine bağlı bir bölge. Yöreci : Değirmenci. Değirmende çalışan işçi Yöre : Bir bölgenin belli...

Yöreğen nedir ne demek

Yöreğen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İyi yürüyen, eğitilmiş hayvan. Yöre : Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal, civar. Değirmenlerde, taşla kasnak arasında kalan ve hayvan yemi olarak kullan...

Yörek unu nedir ne demek

Yörek unu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değirmenlerde, taşla kasnak arasında kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan salt un. Unu : İmrenme, kıskanma, şaşma anlatan ünlem. Onu Yörek : Çevre. Çocuğun, beşikten düşmemesi için, yorganın üst...

Yörekleşmek nedir ne demek

Yörekleşmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alışmak. Yörek : Çevre. Çocuğun, beşikten düşmemesi için, yorganın üstünden beşiğe bağlanan bez bağ. Unu değirmenin önüne akıtabilmek için alt taşın kıyısına doldurulan un. Hayvanın alışkın olduğu...

Yörelemek nedir ne demek

Yörelemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağaçtaki meyveyi silkelemek. Yöre : Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal, civar. Değirmenlerde, taşla kasnak arasında kalan ve hayvan yemi olarak kullanıl...

Yöreler süzgeci nedir ne demek

Yöreler süzgeci nedir Yöreler süzgeci; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: yöreler takımı]. Yöreler : Her taraf Yöre : Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal, civ...

Yöreler takımı nedir ne demek

Yöreler takımı nedir Yöreler takımı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir ilingesel uzayda verilen bir x öğesi için, bu öğenin bütün yörelerinin oluşturduğu takım. Anlamdaş. yöreler süzgeci, komşuluklar ...

Yörelik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değirmenlerde, taşla kasnak arasında kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan salt un. Değirmen taşının çevresinde, iri unun biriktiği yer. [bkz: yöre]. Yöreli : Ankara kenti, Karaali bucağına bağlı...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim