Yüklem nedir Yüklem; bir dil bilgisi terimidir. "Yüklem" ile ilgili cümleler Dil bilgisi olarak anlamı: Eylem çekimine girmiş sözcüğün tümcedeki görev adı: Her iş ona kolay geliyor; Ali İstanbul'a gidecekmiş; Her gün burada mısınız? Ha...

 
 
 

Yüklem değişkeni nedir ne demek

Yüklem değişkeni nedir Yüklem değişkeni; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Değer alanı n-li yüklem kaplamlarından ya da başka bir deyişle n-li kaplamsal bağıntılardan oluşan değişken. Değer alanı n-li yüklem içlemle...

Yüklem grubu nedir ne demek

Yüklem grubu nedir Yüklem grubu; bir dil bilgisi terimidir. Yüklem : Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber, mahmul. Bir konu için olumlanan veya inkâr edilen şey, mahmul. Birlik : Konunun bir ana düşünce çevres...

Yüklem simgesi nedir ne demek

Yüklem simgesi nedir Yüklem simgesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olağan yorumda değer alanı bir sözeden dilin n-li yüklemlerinden oluşan dizimsel sözeden dil değişkeni: bk. dizimsel yüklem değişkeni. Simge :...

Yükleme nedir Bir fizik terimi olarak tanımı: Bir birikeç gözesi ya da takımına boşalım yönünün tersine akım sürerek, üşekleri ve üşerçözüğü yeniden yük-süren kuvvet veren duruma getirme. Gümrük alanında kullanılan anlamı: Malı, gemiye ...

Yükleme boşaltma nedir ne demek

Yükleme boşaltma nedir Gümrük alanında kullanılan anlamı: Malın taşıta yüklenmesi ve taşıttan boşaltılması işlemleri. Osmanlıca Yükleme boşaltma ne demek? Yükleme boşaltma Osmanlıca'da ne anlama gelir?: tahmil tahliye Yükleme : Bir yere, bir nes...

Yükleme donanımı nedir ne demek

Yükleme donanımı nedir Yükleme donanımı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yeni yakıt unsurlarını yüklemeye yarayan donanım. Donanım : Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan hala...

Yükleme durumu nedir ne demek

Yükleme durumu nedir Yükleme durumu; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Geçişli fiil taşıyan bir cümlede fiilin doğrudan doğruya etkilediği yani fiildeki işlevin etki bakımından üzerine yüklendiği adın içinde bulunduğu durum. Türkçede b...

Yükleme gönderim belgesi nedir ne demek

Yükleme gönderim belgesi nedir Yükleme gönderim belgesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Malın gemiye yüklenmesinden sonra verilen gönderim belgesi. Gönde : Göndermek Gönderim belgesi : Uluslararası ticarette eşyayı tems...

Yüklem adı nedir ne demek

Yüklem adı nedir Teknik terim anlamı: Ad cümlesinde yargıyı bildiren, yani yüklem görevindeki ad soylu kelimelerin cümle bilgisindeki adı: Bu, ne uzun, ne can sıkıcı yoldu (R.H Karay, Memleket Hikâyeleri: Boz Eşek, s. 82). İnsan kalbi, baş...

Yüklem birliği nedir ne demek

Yüklem birliği nedir Yüklem birliği; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. yüklem öbeği, yüklem grubu) Yüklemle birlikte kullanılan sözcük veya tamlamalar: Bu ev, Ihlamur'a giden birbirine paralel dik yokuşlardan bir...

Yüklem değişmezi nedir ne demek

Yüklem değişmezi nedir Yüklem değişmezi; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yüklem dizimsel türünden olan değişmez im. Değiş : Değme işi. Değişim Değişme : Değişmek işi. Değişim. Değişmez : Aynen kalan, değişikliğe uğ...

Yüklem öbeği nedir ne demek

Yüklem öbeği nedir Yüklem öbeği; bir dil bilgisi terimidir. Yüklem : Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber, mahmul. Bir konu için olumlanan veya inkâr edilen şey, mahmul. Yüklem grubu : Yüklemle birlikte kurula...

Yüklemci nedir ne demek

Yüklemci nedir Yüklemci; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yüklem. Yüklem : Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber, mahmul. Bir konu için olumlanan veya inkâr edilen şey, mahmul ...

Yükleme akımı nedir ne demek

Yükleme akımı nedir Yükleme akımı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir cıva damlasında kopma anında elektron eksikliğinden veya fazlalığından kaynaklanan faradayik olmayan, pozitif veya negatif akım. Akım : Ak...

Yükleme boşaltma giderleri nedir ne demek

Yükleme boşaltma giderleri nedir Yükleme boşaltma giderleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Malın gemi ambarına konulma ve düzenli yığma giderlerinin satıcıya, ambardan çıkarma giderlerinin de alıcıya ilişkin olması. Satıc...

Yükleme dozu nedir ne demek

Yükleme dozu nedir Yükleme dozu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaç konsantrasyonunu plato seviyesine hemen çıkarmak için verilen doz. Yüklem : Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya ke...

Yükleme giderleri nedir ne demek

Yükleme giderleri nedir Yükleme giderleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Malların taşıtlara aktarımı için yapılan giderler. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Giderler : Mal ya da hizmetler ve borçlar karşılığı yap...

Yükleme grubu nedir ne demek

Yükleme grubu nedir Teknik terim anlamı: Yükleme durumu eki almış bir ad ögesinin başka bir ad ögesi ile oluşturduğu ad ve sıfat görevindeki söz grubu: || Başkanlarını görmek için gelmişler (ad). Evini satmak istemiyor (ad). Çarşıda pazarda g...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim