Yüklem nedir Yüklem; bir dil bilgisi terimidir. "Yüklem" ile ilgili cümleler Dil bilgisi olarak anlamı: Eylem çekimine girmiş sözcüğün tümcedeki g...

 
 
 

Yüklem değişkeni nedir ne demek

Yüklem değişkeni nedir Yüklem değişkeni; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Değer alanı n-li yüklem kaplamlarından ya da başka ...

Yüklem grubu nedir ne demek

Yüklem grubu nedir Yüklem grubu; bir dil bilgisi terimidir. Yüklem : Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber, mahmul. Bir k...

Yüklem simgesi nedir ne demek

Yüklem simgesi nedir Yüklem simgesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olağan yorumda değer alanı bir sözeden dilin n-li yük...

Özne yüklem önermesi niceliği nedir ne demek

Özne yüklem önermesi niceliği nedir Özne yüklem önermesi niceliği; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Özen-yüklem önermelerinin tümel ya da ...

Özne yüklem uygunluğu nedir ne demek

Özne yüklem uygunluğu nedir Teknik terim anlamı: Cümlede özne ile yüklemin sayıca uyuşması: Siz vak’aları bir saati söker gibi mütalâa ediyorsunuz… dedi (A. H. T...

Tümel özne yüklem önermesi nedir ne demek

Tümel özne yüklem önermesi nedir Tümel özne yüklem önermesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tümel olumlu ya da tümel olumsuz önermeni...

Sıfırlı yüklem nedir ne demek

Sıfırlı yüklem nedir Sıfırlı yüklem; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sıfır sayıda addan ya da başka bir deyişle hiç bir ad...

Yüklemci nedir ne demek

Yüklemci nedir Yüklemci; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yüklem. Yüklem : Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime...

Yükleme akımı nedir ne demek

Yükleme akımı nedir Yükleme akımı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir cıva damlasında kopma anında elektron eksikliğind...

Yükleme boşaltma giderleri nedir ne demek

Yükleme boşaltma giderleri nedir Yükleme boşaltma giderleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Malın gemi ambarına konulma ve düzenli yı...

Yükleme dozu nedir ne demek

Yükleme dozu nedir Yükleme dozu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaç konsantrasyonunu plato seviyesine heme...

Yükleme giderleri nedir ne demek

Yükleme giderleri nedir Yükleme giderleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Malların taşıtlara aktarımı için yapılan giderler....

Yükleme grubu nedir ne demek

Yükleme grubu nedir Teknik terim anlamı: Yükleme durumu eki almış bir ad ögesinin başka bir ad ögesi ile oluşturduğu ad ve sıfat görevindeki söz grubu: |...

Yükleme hatası nedir ne demek

Yükleme hatası nedir Yükleme hatası; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Ölçme aletinin direncinin hücrenin direncine yakın ol...

Yükleme jeli nedir ne demek

Yükleme jeli nedir Yükleme jeli; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Proteinlerin elektroforezinde kullanılan ve...

Yükleme limanı nedir ne demek

Yükleme limanı nedir Yükleme limanı; Gümrük, İktisat alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Malın gemiye yüklendiği liman. Teknik te...

Yükleme sığası nedir ne demek

Yükleme sığası nedir Yükleme sığası; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Bir fırın ya da yunağa, bir kerede yüklene...

Yüklemeli olmayan tanım nedir ne demek

Yüklemeli olmayan tanım nedir Yüklemeli olmayan tanım; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir öbeğin belli bir öğesinin, bu öbeğin tüm ...

Yüklemli haber nedir ne demek

Yüklemli haber nedir Yüklemli haber; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir cümlede koşaç yerine bir fiil kullanıldığı za...

Yüklem adı nedir ne demek

Yüklem adı nedir Teknik terim anlamı: Ad cümlesinde yargıyı bildiren, yani yüklem görevindeki ad soylu kelimelerin cümle bilgisindeki adı: Bu, ne uzun...

Yüklem birliği nedir ne demek

Yüklem birliği nedir Yüklem birliği; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. yüklem öbeği, yüklem grubu) Yüklemle birlikte kullan...

Yüklem değişmezi nedir ne demek

Yüklem değişmezi nedir Yüklem değişmezi; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yüklem dizimsel türünden olan değişmez im. Değiş : D...

Yüklem öbeği nedir ne demek

Yüklem öbeği nedir Yüklem öbeği; bir dil bilgisi terimidir. Yüklem : Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber, mahmul. Bir k...

Mantıkça yüklem veya haber nedir ne demek

Mantıkça yüklem veya haber nedir Mantıkça yüklem veya haber; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: "Gelen budur" veya "İyi olan budur" s...

Özne yüklem önermesi niteliği nedir ne demek

Özne yüklem önermesi niteliği nedir Özne yüklem önermesi niteliği; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Özne-yüklem önermelerinin olumlu ya da...

Tikel özne yüklem önermesi nedir ne demek

Tikel özne yüklem önermesi nedir Tikel özne yüklem önermesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tikel olumlu ya da olumsuz önermelerin or...

Ortak yüklem nedir ne demek

Ortak yüklem nedir Ortak yüklem; bir dil bilgisi terimidir. "Ortak yüklem" ile ilgili cümleler Dil bilgisi olarak anlamı: Birden çok öznenin meydana get...

Tekrarlı yüklem nedir ne demek

Tekrarlı yüklem nedir Teknik terim anlamı: Anlama güç kazandırmak ve okuyanı etkilemek amacıyla tekrarlanmış olan yüklem: Kadın akşamlara kadar çalıştı çal...

Yükleme nedir Bir fizik terimi olarak tanımı: Bir birikeç gözesi ya da takımına boşalım yönünün tersine akım sürerek, üşekleri ve üşerçözüğü yenide...

Yükleme boşaltma nedir ne demek

Yükleme boşaltma nedir Gümrük alanında kullanılan anlamı: Malın taşıta yüklenmesi ve taşıttan boşaltılması işlemleri. Osmanlıca Yükleme boşaltma ne demek? Y...

Yükleme donanımı nedir ne demek

Yükleme donanımı nedir Yükleme donanımı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yeni yakıt unsurlarını yüklemeye yarayan do...

Yükleme durumu nedir ne demek

Yükleme durumu nedir Yükleme durumu; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Geçişli fiil taşıyan bir cümlede fiilin doğrudan doğruya etkilediği yani fi...

Yükleme gönderim belgesi nedir ne demek

Yükleme gönderim belgesi nedir Yükleme gönderim belgesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Malın gemiye yüklenmesinden sonra verilen ...

Yükleme hali nedir ne demek

Yükleme hali nedir Yükleme hali; bir dil bilgisi terimidir. Yükleme : Bir yere, bir nesneye elektrik yükü biriktirme, doldurma, şarj. Yüklemek işi, tahm...

Yükleme izin belgesi nedir ne demek

Yükleme izin belgesi nedir Yükleme izin belgesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Deniz taşımacılığında taşımacı şirket tarafın...

Yükleme kapağı nedir ne demek

Yükleme kapağı nedir Yükleme kapağı; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kazana kömür atılan kapak. Kapağ : Kapak Yüklem : Cü...

Yükleme noktaları nedir ne demek

Yükleme noktaları nedir Yükleme noktaları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Malların taşıtlara yüklendiği yerler. Noktal : Fo...

Yüklemek nedir ne demek

Yüklemek nedir "Yüklemek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Bilişim alanındaki terim anlamı: İç bellekten ya da bir yazmaçtan bir yazmaca ver...

Yüklemler mantığı nedir ne demek

Yüklemler mantığı nedir Yüklemler mantığı; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: birinci basamaktan mantık...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim