Yığın nedir "Yığın" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Yalnızca dıştan bir örgütlenme ile bir araya gelmiş, kişiliklerinden sıyrılmış insanlar topluluğu. Kendi içinde ayrımlaşmamış, ya gelip geçici duygulanımlarla (aynı türden...

 
 
 

Yığın eğitimi nedir ne demek

Yığın eğitimi nedir Yığın eğitimi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Sorunlarını anlama ve çözme, yaşayış düzeylerini yükseltme konularında büyük halk yığınlarına gerekli bilgi ve becerileri kazandırma, topl...

Yığın filmi nedir ne demek

Yığın filmi nedir Yığın filmi; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Belirli bir kişiyi kahraman olarak sivriltmeyen, başkahraman olarak yalnız halk yığınlarını ele alan film. Yığı : Başağın ta...

Yığın iletişim araçları nedir ne demek

Yığın iletişim araçları nedir Yığın iletişim araçları; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kamuoyu oluşumunda üstlencesi bulunan, bilgi, ileti ve benzerleri aktaran sözlü ve yazılı araçlar. Yığı : Başağın taneli kısmı...

Yığın kültürü nedir ne demek

Yığın kültürü nedir Yığın kültürü; bir toplum bilimi terimidir. Yığın : Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe. Birçok kimsenin veya nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık, küme, kitle, kütle. Kültür : Bireyin kazandığı bilgi. ...

Yığın örneklemesi nedir ne demek

Yığın örneklemesi nedir Yığın örneklemesi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Yığın biçimindeki nesnelerden yapılan örnekleme. Örneğin, tütünün nem niceliğini ölçmek için yapılan örnekleme. Yığı : Başağın taneli k...

Yığın romanı nedir ne demek

Yığın romanı nedir Yığın romanı; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir sanat kaygısı gütmeksizin, sürükleyici olaylarla geniş okur katmanlarının ilgisini çekmek amacı güden roman. Yığı : Başağın taneli kısmı, tane...

Yığın taşı nedir ne demek

Yığın taşı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tarladan toplanıp öbek öbek yığılan taşlar. Yığı : Başağın taneli kısmı, taneleri. “Yığı etdik, yedik. İstenildiğinde kullanılmak üzere yığınlanmış bilgi Yığın : Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan...

Yığın üzgülenmeciliği nedir ne demek

Yığın üzgülenmeciliği nedir Yığın üzgülenmeciliği; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Reik) Yığına önderlik eden kişinin sunup savunmasıyle zorluk, yoksulluk ve acılara toplu olarak katlanma. Yığı : Başağın taneli k...

Yığın bulut nedir ne demek

Yığın bulut nedir Yığın bulut; bir coğrafya terimidir. Yığın : Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe. Birçok kimsenin veya nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık, küme, kitle, kütle. Bulut : Atmosferdeki su damlacıkları ve b...

Yığın derişimi nedir ne demek

Yığın derişimi nedir Yığın derişimi; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Çözüneni tekdüze dağılan çözeltilerdeki ortalama derişim. Derişim : Bir ortamda bulunan belirli bir maddenin kütle veya hacminin içinde bulun...

Yığın eylemi kuramı nedir ne demek

Yığın eylemi kuramı nedir Yığın eylemi kuramı; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Lashley) Öğrenilmiş ve anlaksal eylemlerde, beynin belirli özekler halinde değil, kapsamlı bölgelerinin katıldığını savunan görüş. ...

Yığın görüşmesi nedir ne demek

Yığın görüşmesi nedir Yığın görüşmesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ölçünlü bir görüşme çizinliği kullanarak belli ayrıtlar taşıyan geniş bir evrenle görüşme yordamı, bk. bireysel görüşme. Yığı : Başağı...

Yığın iletişimi nedir ne demek

Yığın iletişimi nedir Yığın iletişimi; Sosyoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kamuoyunu biçimlendiren basın, radyo, televizyon, sinema ve benzerleri gibi iletişim ve yaymaca yol ve araçlarını...

Yığın oyunu nedir ne demek

Yığın oyunu nedir Yığın oyunu; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tek tek kişiler yerine bir topluluğu ya da yığını eksen yapan yapıt, örnek : Lope de Vega, Fuente Ovejuna, Hauptmann, Dokumacılar. Yığı : Başağı...

Yığın polimerleşmesi nedir ne demek

Yığın polimerleşmesi nedir Yığın polimerleşmesi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Çözücü kullanılmadan monomerin polimerleştirilmesi. Poli : Çok, fazla. Bütün alt birimleri sitozin olan homopolimer. Bütün alt birimleri...

Yığın ruhbilimi nedir ne demek

Yığın ruhbilimi nedir Yığın ruhbilimi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Toplumsal açıdan fazla örgütlü olmayan insan yığınlarının davranışlarını ve nedenlerini düzenli olarak inceleyen bilim dalı. Ruhbilim : ...

Yığın tepisi nedir ne demek

Yığın tepisi nedir Yığın tepisi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Belirli bir uyarana karşı ayırım yapmadan büyük kas kümelerinin tepki yapması. Tepis : Topluiğne Tepisi : Küçük tabak. Yığı : Başağın taneli...

Yığın yoğunluğu nedir ne demek

Yığın yoğunluğu nedir Yığın yoğunluğu; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir katı - sıvı karışımında katı ve sıvıların toplam ağırlığının karışımın toplam oylumuna bölümü. Kimya'da terim anlamı: Yığının birim hacmi...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim