Yaşam nedir Felsefi anlamı: (Fizikötesi bir ilke olarak:) a. Tini, düşünceyi de içine alan tümüyle doğal varlıklar, b. Doğa ve tin ilkesi olarak, her ikisinin kökü. c. Doğaya da egemen olan tinsel güç ya da doğayı da yaratan tanrısal ...

 
 
 

Yaşam alanı yapısı nedir ne demek

Yaşam alanı yapısı nedir Yaşam alanı yapısı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Sınırlar, engeller, komutlar, yasaklar gibi yaşam alanını oluşturan öğeler arasındaki ilişkiler. Alanı : Şeftali, kayısı, armut gibi ...

Yaşam beklentisi nedir ne demek

Yaşam beklentisi nedir Yaşam beklentisi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli bir yaştaki çoğanın geri kalan ortalama yaşam süresini gösteren sayıltı. Yaşa : Hoşnutluk, sevinç ve benzerleri duyguları anlat...

Yaşam biçimi nedir ne demek

Yaşam biçimi nedir "Yaşam biçimi" ile ilgili cümle örnekleri Sosyoloji'deki anlamı: İnsanların yiyecek, giyecek, barınak, dinlenme, eğlenme, sağlık ve benzeri gereksinmelerini karşılamaya ilişkin koşullarının gösterdiği belirli biçim. İngili...

Yaşam bilimleri nedir ne demek

Yaşam bilimleri nedir Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi e...

Yaşam boyunca nedir ne demek

Yaşam boyunca nedir Yaşam boyunca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Yaşa : Hoşnutluk, sevinç ve benzerleri duyguları anlatmak için söylenen bir söz, yaşasın, ole. Ak koyunların üstüne süs ya da im olarak sürülen kırmızı ...

Yaşam dolu nedir ne demek

Yaşam dolu nedir Yaşam dolu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. "Yaşam dolu" ile ilgili cümleler Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat. Dolu : Boş yeri olmayan, her yeri tutulmuş olan. Havada s...

Yaşam düzeyi nedir ne demek

Yaşam düzeyi nedir "Yaşam düzeyi" ile ilgili cümle Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat. Düzey : Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye. Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere ...

Yaşam felsefesi nedir ne demek

Yaşam felsefesi nedir Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat. Felsefe : Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü. Bir konuda soyut düşünüş. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi. Varlı...

Yaşam ağacı nedir ne demek

Yaşam ağacı nedir Yaşam ağacı; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumlar arası yaygın bir inanca göre, üzerinde yaz kış yemyeşil yapraklar, açılmış çiçekler, olgun yemişler bulunan ve yemişlerini...

Yaşam alanı nedir ne demek

Yaşam alanı nedir Yaşam alanı; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Levvin) Kişi ya da kişiler kümesi için gerçekler dünyasını oluşturan görüngülerin tümü. Bir kişi ya da kümenin davranışlarını belirleyen ger...

Yaşam aşamaları nedir ne demek

Yaşam aşamaları nedir Yaşam aşamaları; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bireylerin, toplumsal kümelerin ya da toplumların içinden geçtikleri belli başlı bunalımlı değişim dönemleri. Yaşa : Hoşnutluk, se...

Yaşam belgeleri nedir ne demek

Yaşam belgeleri nedir Yaşam belgeleri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Örnekolay incelemesinde yaşam süreci çözümlenen örnek birime ilişkin tüm sözlü ve yazılı bilgiler. Yaşa : Hoşnutluk, sevinç ve benzerl...

Yaşam biçimleri nedir ne demek

Yaşam biçimleri nedir Yaşam biçimleri; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: En özgün örnekleri ilkel ya da geri kalmış toplumlarda görülen avcılık, devşiricilik, balıkçılık, göçebe çobanlık gibi yaşam için zo...

Yaşam boyu nedir ne demek

Yaşam boyu nedir Yaşam boyu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat. Ömür boyu : Sağ kalındığı, yaşandığı sürece, ömür boyunca, yaşam boyu, yaşam boyunca, hayat boyu. ...

Yaşam çizelgesi nedir ne demek

Yaşam çizelgesi nedir Yaşam çizelgesi; Maliye, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ekonomik değerlerin kullanımı, süresi gibi niteliklerini gösteren çizelge. Bir çoğanın yaşa özgü ölümlülük hızlarını, her ç...

Yaşam dönemleri önsavı nedir ne demek

Yaşam dönemleri önsavı nedir Yaşam dönemleri önsavı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bireylerin gelirlerinin düşük olacağı dönemdeki (emeklilik vb.) borçlanmalarını karşılamak amacıyla gelirlerinin yüksek olduğu dönem...

Yaşam ereği nedir ne demek

Yaşam ereği nedir Yaşam ereği; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Adler) Kişinin gerçek ya da nedensiz aşağılık duygusunu ödünlemeye yarayan ve kişinin de bilinçsiz olduğu her davranışında üstünlük elde etm...

Yaşam güvencesi nedir ne demek

Yaşam güvencesi nedir Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat. Güvence : Alınan sorumluluğa karşı olarak ortaya konulan şey. Birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı söz, teminat. Bir antlaşmada taraflardan birinin ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim