Yakıt nedir "Yakıt" ile ilgili cümle Bir fizik terimi olarak tanımı: Hava ya da oksijenle yanma sonucu ısı erkesi veren özdek. Kimya'daki anlamı: Pratik ve ekonomik açıdan kullanıma uygun, yanarak veya parçalanarak bol ısı veren kömür...

 
 
 

Yakıt borusu nedir ne demek

Yakıt borusu nedir Yakıt borusu; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yakıtlıktan karışımlığa yakıt iletilen boru. Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve d...

Yakıt çevrimi nedir ne demek

Yakıt çevrimi nedir Yakıt çevrimi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Nükleer yakıtın geçirdiği işlenme aşamaları. Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil. Gir...

Yakıt çubuğu nedir ne demek

Yakıt çubuğu nedir Yakıt çubuğu; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yakıt olarak doğal uranyum kullanan reaktörde, çubuk biçimindeki yakıt unsuru. Yakı : Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üze...

Yakıt deposu nedir ne demek

Yakıt deposu nedir Bilimsel terim anlamı: Sıvı yakıtın saklandığı silindir biçimli depo. İngilizce'de Yakıt deposu ne demek? Yakıt deposu ingilizcesi nedir?: oil storage tank Yakıt tankı, motorunun için gerekli olan enerjiyi sağlamak amacıyl...

Yakıt gazı nedir ne demek

Yakıt gazı nedir Yakıt gazı; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Yakıtların yakılması sonucu oluşan gaz. Yakı : Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, ...

Yakıt iletimi nedir ne demek

Yakıt iletimi nedir Yakıt iletimi; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yakıtlıktan alınan yakıtın basaç ile gerekli yerlere gönderilmesi. İleti : Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj İletim : İletme iş...

Yakıt kolu nedir ne demek

Yakıt kolu nedir Yakıt kolu; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Motora giden yakıt-hava karışımının niceliğini denetlemeye yarayan elle çalışır kol. Yakı : Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzer...

Yakıt özgül gücü nedir ne demek

Yakıt özgül gücü nedir Yakıt özgül gücü; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Reaktör kalbinde oluşan toplam ısıl gücün, başlangıçta yüklenen yakıt kütlesi ısıl gücüne oranı. Gücü : Bez tezgâhında ipliği ayarlay...

Yakıt basacı nedir ne demek

Yakıt basacı nedir Yakıt basacı; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yakıtlıktan gelen yakıtı karaca basan basaç. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa koy. Arkasından, hemen sonra: Ahmedin iz...

Yakıt besleme basacı nedir ne demek

Yakıt besleme basacı nedir Yakıt besleme basacı; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yakıtı yakıtlıktan alarak karacı besleyen basaç. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa koy. Arkasından, hemen sonra:...

Yakıt boşaltma donanımı nedir ne demek

Yakıt boşaltma donanımı nedir Yakıt boşaltma donanımı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kullanılmış nükleer yakıtın reaktörden geri çekilmesini sağlayan donanım. Boşaltma : Boşaltmak işi Donanım : Bir gemi direğin...

Yakıt çizelgesi nedir ne demek

Yakıt çizelgesi nedir Yakıt çizelgesi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Nükleer reaktörde, yakıt çevriminde kullanılan toplam yakıt miktarını gösteren çizelge. Çize : İnce yağmur. Bir kavram, durum ya da s...

Yakıt demeti nedir ne demek

Yakıt demeti nedir Yakıt demeti; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Reaktör kalbinden ısı elde etmeye yarayan yakıt unsurları demeti. Deme : Demek işi. Anlam. Atasözü. Genellikle Alevi şairlerin tarikatla...

Yakıt döşemi nedir ne demek

Yakıt döşemi nedir Yakıt döşemi; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yakıtı yakıtlıktan karaca ya da yakıt basacına İleten boru düzeni. Döşe : Döşeme, döşem Döşem : Tesisat. Yakı : Bazı hastalıkları tedavi etmek...

Yakıt göstergesi nedir ne demek

Yakıt göstergesi nedir Bilimsel terim anlamı: Yakıtlıkta bulunan yakıtın niceliğini gösteren ibreli gösterge. İngilizce'de Yakıt göstergesi ne demek? Yakıt göstergesi ingilizcesi nedir?: fuel gauge Yakıt : Doğal gaz, mazot gibi ısı sağlamak amac...

Yakıt kanalı nedir ne demek

Yakıt kanalı nedir Yakıt kanalı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yavaşlatıcı içinden geçirilen, bir ya da daha fazla yakıt sistemi içeren ve içinde soğutucu akışkanın dolaştığı kanal. Kana : Geminin çe...

Yakıt kovası nedir ne demek

Yakıt kovası nedir Yakıt kovası; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sıvı yakıtı saklama ya da taşımaya özgü, çelik saçtan yapılma kap. Kova : Genellikle su ve sulu şeyler taşımaya, kuyudan veya denizden su çekm...

Yakıt parası nedir ne demek

Yakıt parası nedir Yakıt : Enerji ve ısı ortaya çıkaran yanıcı madde. Doğal gaz, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde. Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri. ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim