Yalancı nedir "Yalancı" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Kaburga dolması. Asma yaprağıyla yapılmış olan zeytinyağlı dolma Almanca'da Yalancı ne demek?: pseudo Yalancı. anlamı: verdiği sözleri [#tutmayan, kendi söylediğini kendi ...

 
 
 

Yalancı anemi nedir ne demek

Yalancı anemi nedir Yalancı anemi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kan plazma miktarının artışı sonucu alyuvar sayısı ve hemoglobin miktarının azalması, psödoanemi. Anem : Korku, şaşma, hayranlık bi...

Yalancı asalak nedir ne demek

Yalancı asalak nedir Teknik terim anlamı: Gerçekte asalak olmayıp asalak sanılan bitkisel ya da hayvansal parçacık veya ortakçı canlı. Asal : Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, esasi Asalak : Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ...

Yalancı ayak nedir ne demek

Yalancı ayak nedir Yalancı ayak; bir bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Özellikle amip benzeri bir hücreli hayvanlarda ve fagositoz yapan hücrelerde sitoplâzma uzantıları. Psödopod. Bazı yosunlarda sporangiyumu destekleyen sap. Su ürünl...

Yalancı bağırganlar nedir ne demek

Yalancı bağırganlar nedir Yalancı bağırganlar; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ses kasları eşit dizililer (Diacromydi) alt takımından, l...

Yalancı biçme nedir ne demek

Yalancı biçme nedir Yalancı biçme; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Tabanları aynı sayıda kıyı içeren ve öteki yüzleri birer yamuk ya da koşutkıyılı olan biçmemsi. Biçme : Biçmek işi. Prizma. Yontulmuş ...

Yalancı bombaj nedir ne demek

Yalancı bombaj nedir Teknik terim anlamı: Normal konserve kutusunun, düz bir yüzeye kutuda herhangi bir hasar meydana gelmeyecek biçimde dik olarak düşürüldüğünde bir tarafının şişmesi veya bir tarafı şişkin konserve kutusunun şişkin tarafına ...

Yalancı cep nedir ne demek

Yalancı cep nedir Yalancı : Gerçek olmayan, gerçeğe benzetilmiş. Yalan söylemeyi huy edinmiş olan kimse. Yalan : Yalancı kimse. Uydurma. Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır. Ceket : Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden d...

Yalancı çok katlı prizmatik epitel nedir ne demek

Yalancı çok katlı prizmatik epitel nedir Yalancı çok katlı prizmatik epitel; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hepsinin apeksleri lümenle temas etmeyen tek sıralı prizmatik epitelyum. Soluk borusu, bronş, duktus deferens,...

Yalancı akasya nedir ne demek

Yalancı akasya nedir Yalancı akasya; bir bitki bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Baklagiller (Legüminosae) familyasından, 25 m kadar boylanabilen, yol kenarlarında süs bitkisi olarak kullanılan, beyaz çiçekli, çiçekleri kabızlığa karşı y...

Yalancı aleller nedir ne demek

Yalancı aleller nedir Yalancı aleller; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Birbirine çok sıkı bağlanan ve tek bir gen gibi taşınmakla beraber krosingover çalışmaları ile birbirinden ayrılabildikleri belirlenen ale...

Yalancı aromatikler nedir ne demek

Yalancı aromatikler nedir Yalancı aromatikler; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Heptalen gibi aromatik kararlılığı olmayan çok halkalı hidrokarbonları sınıflandırmak için kullanılan terim. Aroma : Hoş koku Aromatik :...

Yalancı asalaklık nedir ne demek

Yalancı asalaklık nedir Teknik terim anlamı: Asalak değilken asalak sanılma durumu. Asalaklı : İçinde ya da üzerinde asalak bulunan canlı. bk. konakçı. İçinde veya üzerinde asalak bulunan canlı, parazitifer Yalancı asalak : Gerçekte asalak olmayı...

Yalancı az dişlilik nedir ne demek

Yalancı az dişlilik nedir Yalancı az dişlilik; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Embriyonel dönemde normal olarak gelişen kimi dişlerin alveoler kemik içinde gömülü kalması ve diş sayısında görünüşte bir az...

Yalancı biber nedir ne demek

Yalancı biber nedir Yalancı biber; bir bitki bilimi terimidir. Yalancı : Gerçek olmayan, gerçeğe benzetilmiş. Yalan söylemeyi huy edinmiş olan kimse. Yalan : Uydurma. Yalancı kimse. Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır. Biber : Patlıcang...

Yalancı birinci dereceden tepkime nedir ne demek

Yalancı birinci dereceden tepkime nedir Yalancı birinci dereceden tepkime; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Çıkış maddelerinden biri dışında, diğerlerinin derişimini oldukça fazla alarak, tepkime hızının yalnızca az olanın derişim...

Yalancı boynuz kistleri nedir ne demek

Yalancı boynuz kistleri nedir Yalancı boynuz kistleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hiperplastik ve hiperkeratotik epidermisin iç içe geçmesi sonucu oluşan kist benzeri yapılar, psödokeratin kistleri. Hipe...

Yalancı çiçek nedir ne demek

Yalancı çiçek nedir Yalancı çiçek; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Meme derisinde görülen çiçek benzeri lezyonların biçimlendiği viral bir hastalık. Yalancı çiçekteki kabarcıklar gerçek çiçeğin kaba...

Yalancı delibaş nedir ne demek

Yalancı delibaş nedir Teknik terim anlamı: Koyun burun sineği kurtçuklarından ileri gelen ve delibaşa benzer belirtilerle ortaya çıkarak süreğen bir nezle görünüşünde uzayıp giden koyun hastalığı. Deli : Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozul...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim