Yanardağ nedir ne demek

Yanardağ nedir Yanardağ; bir jeoloji terimidir. "Yanardağ" ile ilgili cümleler Coğrafya'daki terim anlamı: Yeryuvarının, derinliklerinde bulunan ve "magma" adı verilen kızgın ve erimiş özdeklerin yeryüzüne ulaşabildiği yer. Jeoloji ve ye...

 
 
 

Yanardağ bacası nedir ne demek

Yanardağ bacası nedir Yanardağ bacası; Coğrafya, Jeoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Yerkabuğunun derinliklerinde, gaz ve magmadan oluşan kızgın özdeklerin yığıldığı yeri yanardağın ağzına bağlayan baca. J...

Yanardağ bilimi nedir ne demek

Yanardağ bilimi nedir Yanardağ : Magmanın yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve di...

Yanardağ depremi nedir ne demek

Yanardağ depremi nedir Yanardağ depremi; Coğrafya, Jeoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Yanardağların püskürmeleri sırasında duyulan, etki alanı öteki depremlere göre daha sınırlı bir deprem türü. Jeoloji'de...

Yanardağ etkinliği nedir ne demek

Yanardağ etkinliği nedir Yanardağ etkinliği; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Magmanın yükselerek sokulması ya da lav olarak akması, katı ve gaz durumunda magma maddelerinin dışarı fırlatılmasıyle ilgili bütün...

Yanardağ kırıntısı nedir ne demek

Yanardağ kırıntısı nedir Yanardağ kırıntısı; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Yanardağdan irili ufaklı ve türlü biçimlerde fırlatılmış eski ve yeni maddeler. Kırı : Eşek yavrusu, sıpa Kırın : Oyun, raks. Yana ...

Yanardağ külü nedir ne demek

Yanardağ külü nedir Yanardağ külü; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Yanardağların "kızgın bulut" püskürmeleri sırasında göğe fırlatılan, sonra yavaş yavaş yere çökerek az çok kalın yığınlar durumunda bir...

Yanardağ püskürmesi nedir ne demek

Yanardağ püskürmesi nedir Coğrafya'daki terim anlamı: Yerin iç kesiminden gelen katı, sıvı ve gaz durumdaki kızgın özdeklerin bir yanardağ ağzından yeryüzüne çıkması. Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki anlamı: Yanardağın patlaması, lav ve tüten çı...

Yanardağ ağzı nedir ne demek

Yanardağ ağzı nedir Yanardağ ağzı; bir jeoloji terimidir. Coğrafya'daki terim anlamı: Yanardağ konisinin üstünde ya da yanlarında, bacanın son bulduğu çember biçimindeki çıkış. Orta Öğretim alanındaki anlamı: Jeoloji ve yer bilimleri alanında...

Yanardağ ağzı gölü nedir ne demek

Yanardağ ağzı gölü nedir Yanardağ ağzı gölü; Coğrafya, Jeoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Kimi sönmüş yanardağların ağızları içinde oluşan çember biçimli göl. Jeoloji'deki terim anlamı: Lav çıkarmaksızın yal...

Yanardağ bilimci nedir ne demek

Yanardağ bilimci nedir Yanardağ : Magmanın yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan. Bilimci : Bilgin. Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem v...

Yanardağ bölgesi nedir ne demek

Yanardağ bölgesi nedir Osmanlıca Yanardağ bölgesi ne demek? Yanardağ bölgesi Osmanlıca'da ne anlama gelir?: mıntıka-i bürkaniye Yanardağ : Magmanın yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir ...

Yanardağ dizisi nedir ne demek

Yanardağ dizisi nedir Yanardağ dizisi; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Yanardağların az çok çizgisel olarak sıralanması. Yana : Yağ ile. Taraf, taraf, tarafta, taraftan, tarafına Yanar : Aralık ayı. Ocak ay...

Yanardağ etmeni nedir ne demek

Yanardağ etmeni nedir Yanardağ etmeni; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Etkin durumda bulunan, lav fışkırtan yanardağ etmeni. Etme : Etmek işi Yana : Yağ ile. Taraf, taraf, tarafta, taraftan, tarafına. Yanar : Ar...

Yanardağ konisi nedir ne demek

Yanardağ konisi nedir Yanardağ konisi; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Yanardağ bacasından yeryüzüne taşan lav ve öteki kızgın özdeklerin soğuyup yığılmalarıyla oluşan ve biçimi, çıkardığı lavın akıcılığı...

Yanardağ patlaması nedir ne demek

Yanardağ patlaması nedir Coğrafya'daki terim anlamı: Bir yanardağın birden, çok yeğin ve çok yıkıcı biçimde etkinliğe geçmesi. İngilizce'de Yanardağ patlaması ne demek? Yanardağ patlaması ingilizcesi nedir?: explosion Yanardağ : Magmanın yer içind...

Yanardağbilim nedir ne demek

Yanardağbilim nedir Yanardağbilim; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Magmanın yeryüzüne ya da yeryüzü yakınına püskürmesi olaylarıyle ve bunlara ilişkin yapı, taşoluş, deprem ve yerbilim alanlarında araştı...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim