Yanlış nedir "Yanlış" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Şeytan gibi, akıllı, yiğit, açıkgöz. Felsefi anlamı: Doğru olmayan, biçimsel düşünme yasalarına uymayan. Düşünülen şeyle uyuşmayan. Karşıtı bk. doğru 1,2 Bilimsel te...

 
 
 

Yanlış beslenme nedir ne demek

Yanlış beslenme nedir Teknik terim anlamı: Besinin nitelik ve niceliğinin yetersiz veya dengesiz olmasıyla aşırı veya yetersiz beslenme. . Beslenme : Vücut için gerekli besin maddelerini alma Yanlı : Yandaş. Yanlış : Bir kurala, bir ilkeye, bir...

Yanlış çözümlemesi nedir ne demek

Yanlış çözümlemesi nedir Yanlış çözümlemesi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir testte öğrencilerin yaptığı yanlışların sıklık bakımından sayımı ve belirtilmesi işlemi. Çözümleme : Çözümlemek işi. Bir cümledek...

Yanlış gayışdamah nedir ne demek

Yanlış gayışdamah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bilir bilmez, yersiz konuşmak. Gayı : Kaygu, tasa. Artık, bundan böyle. Gayrı Gayış : Sabanı boyunduruğa bağlayan ağaç ya da kayış halka. [bkz: gayındıref]. Kayış. Kayış, kemer. Boyunduruğu saban ...

Yanlış konum yöntemi nedir ne demek

Yanlış konum yöntemi nedir Yanlış konum yöntemi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bilinmeyen bir niceliği bulmak için, başlangıçta yapılacak bir kestirimle işe başlayıp bilinen özellikleri yardımıyla bilinmeye...

Yanlış kopya tamiri mekanizması nedir ne demek

Yanlış kopya tamiri mekanizması nedir Yanlış kopya tamiri mekanizması; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: DNA sentez işleminden sonra yanlış kopyalanıp kontrolde yakalanmayan, yani hata giderme mekanizmasına yakalanmayan hatalar...

Yanlış mutasyon nedir ne demek

Yanlış mutasyon nedir Yanlış mutasyon; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir kodondaki bir bazın değişmesi sonucu farklı bir aminoasidin kodlandığı mutasyon. Muta : Veri. Muta nikâhı. Geçici kazanç Muta...

Yanlış ses nedir ne demek

Yanlış ses nedir Yanlış ses; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yükseklik yönünden tiz ve pes bölgelerin dışına çıkan ses. Ses : Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün. Herhangi bir davranış, tutum karşısında ...

Yanlış tepki nedir ne demek

Yanlış tepki nedir Yanlış tepki; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Bir deneyde uyaran karşısında beklenen ve uygun olandan başka bir tepki yapmak. Tepki : Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir c...

Yanlış anlama nedir ne demek

Yanlış anlama nedir Yanlış anlama; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir soru ya da sınarda yanıtlayıcının kişisel deneyim, bilgi ve ilgi alanı dışında kalan, özel anlamlı, uygun bağlam ve biçimde kullanıl...

Yanlış anlamlı mutasyon nedir ne demek

Yanlış anlamlı mutasyon nedir Yanlış anlamlı mutasyon; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: DNA ipliğinde bir baz çiftinin mutasyonu ile mRNA kodonunda, dolayısıyla da amino asitte değişikliğe sebep olan gen mutasyonu. Anl...

Yanlış çıkış nedir ne demek

Yanlış çıkış nedir Yanlış çıkış; Atletizm alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dikkat komutu ile çıkış imi arasındaki sürede, dikkat durumunda iken çıkış çizgisine basma ya da bu çizgiyi geçme. Bir yanlış çıkış yapan yarı...

Yanlış fiyat nedir ne demek

Yanlış fiyat nedir Yanlış fiyat; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mezat sürecinde malın istem ve sunumu birbirine eşitlenmediği için değişimin gerçekleşmediği varsayılan fiyat. Sunum veya istem fazlasına yol a...

Yanlış konum kuralı nedir ne demek

Yanlış konum kuralı nedir Yanlış konum kuralı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: yanlış konum yöntemi]. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşula...

Yanlış kopya olayı nedir ne demek

Yanlış kopya olayı nedir Yanlış kopya olayı; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: DNA duplikasyonu sırasında tamamlayıcı olmayan baz çiftlerinin meydana gelmesi şeklindeki hatalar. Kopya : Bir sanat eserinin veya yazı...

Yanlış markalama nedir ne demek

Yanlış markalama nedir Yanlış markalama; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir ticari yemin, etiketlenmesinin yanlış veya yanıltıcı olarak hazırlanması, diğer bir ticari yemin adı altında satılması, mevz...

Yanlış önerme nedir ne demek

Yanlış önerme nedir Yanlış önerme; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kendi olağan yorumunda gerçek bir durumu dile getirmeyen önerme; doğru olmayan önerme; değiliemesi doğru olan önerme. Öner : Yön. Sıra. Önde ge...

Yanlış tanı nedir ne demek

Yanlış tanı nedir Yanlış tanı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir hastalığın tanısının doğru yapılmaması, hatalı tanı. Tanı : Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis Yanlı...

Yanlış ve unutma dışı nedir ne demek

Yanlış ve unutma dışı nedir Yanlış ve unutma dışı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İlgililerince çıkarılan aylık ve yıllık sayışımlarda yanlış ve unutulmalardan doğabilecek sonuçları daha sonra gerçek değerlerine ulaşt...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim