Yanlış nedir "Yanlış" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Şeytan gibi, akıllı, yiğit, açıkgöz. Felsefi anlamı: Doğru olmayan, biçimsel...

 
 
 

Yanlış beslenme nedir ne demek

Yanlış beslenme nedir Teknik terim anlamı: Besinin nitelik ve niceliğinin yetersiz veya dengesiz olmasıyla aşırı veya yetersiz beslenme. . Beslenme : Vücut...

Yanlış çözümlemesi nedir ne demek

Yanlış çözümlemesi nedir Yanlış çözümlemesi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir testte öğrencilerin yaptığı yanlışların ...

Yanlış gayışdamah nedir ne demek

Yanlış gayışdamah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bilir bilmez, yersiz konuşmak. Gayı : Kaygu, tasa. Artık, bundan böyle. Gayrı Gayış : Sabanı boyunduruğa ba...

Yanlış konum yöntemi nedir ne demek

Yanlış konum yöntemi nedir Yanlış konum yöntemi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bilinmeyen bir niceliği bulmak için, b...

Yanlış kopya tamiri mekanizması nedir ne demek

Yanlış kopya tamiri mekanizması nedir Yanlış kopya tamiri mekanizması; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: DNA sentez işleminden sonra yanlı...

Yanlış mutasyon nedir ne demek

Yanlış mutasyon nedir Yanlış mutasyon; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir kodondaki bir bazın değişmesi sonucu...

Yanlış ses nedir ne demek

Yanlış ses nedir Yanlış ses; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yükseklik yönünden tiz ve pes bölgelerin dışına çıkan se...

Yanlış tepki nedir ne demek

Yanlış tepki nedir Yanlış tepki; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Bir deneyde uyaran karşısında beklenen ve uygun ol...

Yanlış yere nedir ne demek

Yanlış yere nedir Yanlış yere; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Yanlış yere" ile ilgili cümleler Yanlı : Yandaş. Boşuna : Boş, y...

Yanlış yunluş nedir ne demek

Yanlış yunluş nedir Yanlış yunluş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Yanlı : Yandaş. Biçim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabil...

Doğru yanlış test maddesi nedir ne demek

Doğru yanlış test maddesi nedir Doğru yanlış test maddesi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Biri doğru, öteki yanlış olmak üzere ...

Çift yanlış nedir ne demek

Çift yanlış nedir Çift yanlış; Tenis alanında kullanılan bir kelimedir. Tenis terimi olarak sözlük anlamı: Her iki başlama atışının da kural dışı olar...

Olasılı yanlış nedir ne demek

Olasılı yanlış nedir Olasılı yanlış; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kişiyi ya da işi değerlendirirken yalnızca belirli...

Öznel yanlış nedir ne demek

Öznel yanlış nedir Öznel yanlış; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Gözlemde bulunan ya da veriler üzerinde çalışan bi...

Yaygın yanlış nedir ne demek

Yaygın yanlış nedir Bilimsel terim anlamı: Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (sözcük, deyim, terim). Osmanlıca Yaygın yanlış ...

Yanlışları düzeltme nedir ne demek

Yanlışları düzeltme nedir Yanlışları düzeltme; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir verginin borçlusu yerine başka bir kişiden is...

Yanlışların bulunması nedir ne demek

Yanlışların bulunması nedir Yanlışların bulunması; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İlgili görevlinin yanlışı bulma ve görmesi, üs...

Yanlışlayıcı yorum nedir ne demek

Yanlışlayıcı yorum nedir Yanlışlayıcı yorum; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir önerme kümesinin en az bir öğesini yanlış kıl...

Yanlışlıkla nedir ne demek

Yanlışlıkla nedir Yanlışlıkla; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Yanlışlıkla" ile ilgili cümle Yanlışlık : Yanlış davranış, yanlı...

Yanlış anlama nedir ne demek

Yanlış anlama nedir Yanlış anlama; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir soru ya da sınarda yanıtlayıcının kişisel d...

Yanlış anlamlı mutasyon nedir ne demek

Yanlış anlamlı mutasyon nedir Yanlış anlamlı mutasyon; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: DNA ipliğinde bir baz çiftinin mutasyonu ...

Yanlış çıkış nedir ne demek

Yanlış çıkış nedir Yanlış çıkış; Atletizm alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dikkat komutu ile çıkış imi arasındaki sürede, dikkat...

Yanlış fiyat nedir ne demek

Yanlış fiyat nedir Yanlış fiyat; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mezat sürecinde malın istem ve sunumu birbirine eşitle...

Yanlış konum kuralı nedir ne demek

Yanlış konum kuralı nedir Yanlış konum kuralı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: yanlış konum yöntemi]. Konu : Konu...

Yanlış kopya olayı nedir ne demek

Yanlış kopya olayı nedir Yanlış kopya olayı; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: DNA duplikasyonu sırasında tamamlayıcı olmayan...

Yanlış markalama nedir ne demek

Yanlış markalama nedir Yanlış markalama; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir ticari yemin, etiketlenmesinin yanl...

Yanlış önerme nedir ne demek

Yanlış önerme nedir Yanlış önerme; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kendi olağan yorumunda gerçek bir durumu dile getirmey...

Yanlış tanı nedir ne demek

Yanlış tanı nedir Yanlış tanı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir hastalığın tanısının doğru yapılmaması, ...

Yanlış ve unutma dışı nedir ne demek

Yanlış ve unutma dışı nedir Yanlış ve unutma dışı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İlgililerince çıkarılan aylık ve yıllık sayışı...

Yanlış yorumlama nedir ne demek

Yanlış yorumlama nedir Yanlış yorumlama; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir gözlemcinin aldığı yanıtı saptırıcı biçim...

Yanlış zamanlama nedir ne demek

Yanlış zamanlama nedir Yanlış zamanlama; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli bir zamanda geçmiş olay, olgu ya da durumları ...

Mantıkça yanlış önerme nedir ne demek

Mantıkça yanlış önerme nedir Mantıkça yanlış önerme; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tutarsız önerme. Öner : Yön. Sıra. Önde gelen,...

Denkleştirici yanlış nedir ne demek

Denkleştirici yanlış nedir Denkleştirici yanlış; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yanlışı ortadan kaldıran ya da hafifleten y...

Ölçünlü yanlış nedir ne demek

Ölçünlü yanlış nedir Ölçünlü yanlış; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Elde edilen gerçek puan ile varsayımsal puan ara...

Yalan yanlış nedir ne demek

Yalan yanlış nedir Yalan Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yalan yanlış" ile ilgili cümleler Yalan : Yalancı kimse. Uydurma. Doğr...

Yanlışlama nedir ne demek

Yanlışlama nedir Yanlışlama; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tümdengelimci bir dizgede bir vargı ya da kanıtsavı...

Yanlışları düzeltme yetkisi nedir ne demek

Yanlışları düzeltme yetkisi nedir Yanlışları düzeltme yetkisi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Vergi yanlışlarının düzeltilmesiyle göre...

Yanlışların kabulü nedir ne demek

Yanlışların kabulü nedir Yanlışların kabulü; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sayışım özetlerinin, satımcalar ve benzeri belgel...

Yanlışlık nedir ne demek

Yanlışlık nedir "Yanlışlık" ile ilgili cümle örnekleri Yanlı : Yandaş. Yanlışlıkla : Yanılarak, bilmeyerek, sehven. Davranış : Dıştan gözlemlenebilec...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim