Yanlı nedir Çok yanlı : Farklı görüş açılarını içeren. Tek yanlı : Tek taraflı. Yanlık : Kahvaltıda ve diğer öğünlerde ana yiyeceğin yanında verilen çerez türü veya domates, salatalık vb. yiyecekler. Yanlılık : Yandaşlık. Yanlış : Bir...

 
 
 

Yanlı örnekleme nedir ne demek

Yanlı örnekleme nedir Yanlı örnekleme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Evren dizelgesinin eksikliği, seçme işleminin yetersizliği ya da uygulama yanlılığından ötürü içinden seçildiği evreni yansıtma niteli...

Yanlı soru nedir ne demek

Yanlı soru nedir Yanlı soru; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kuruluş ve biçimlenişi ya da dile getirilişiyle belli bir yönde yanıtlar almaya eğilimli soru. Soru : Bir şey öğrenmek için birine yöneltil...

Yanlıh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Keçi, koyun postundan yapılmış yayık ya da ayran koymaya yarayan tulum. Yanlı : Yandaş Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz. Yayık : Tereyağı çıkarmak için sütün, yoğurdun i...

Yanlılık nedir ne demek

Yanlılık nedir "Yanlılık" ile ilgili cümle örnekleri Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Bilimsel terim anlamı: Bir gözlem yordamının, işlem tasarımının ya da bunlar aracılığıyla elde edilen gözlemlerin belli özellikler yönünde yan t...

Yanlış anlama nedir ne demek

Yanlış anlama nedir Yanlış anlama; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir soru ya da sınarda yanıtlayıcının kişisel deneyim, bilgi ve ilgi alanı dışında kalan, özel anlamlı, uygun bağlam ve biçimde kullanıl...

Yanlış beslenme nedir ne demek

Yanlış beslenme nedir Teknik terim anlamı: Besinin nitelik ve niceliğinin yetersiz veya dengesiz olmasıyla aşırı veya yetersiz beslenme. . Beslenme : Vücut için gerekli besin maddelerini alma Yanlı : Yandaş. Yanlış : Bir kurala, bir ilkeye, bir...

Yanlış çözümlemesi nedir ne demek

Yanlış çözümlemesi nedir Yanlış çözümlemesi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir testte öğrencilerin yaptığı yanlışların sıklık bakımından sayımı ve belirtilmesi işlemi. Çözümleme : Çözümlemek işi. Bir cümledek...

Yanlış gayışdamah nedir ne demek

Yanlış gayışdamah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bilir bilmez, yersiz konuşmak. Gayı : Kaygu, tasa. Artık, bundan böyle. Gayrı Gayış : Sabanı boyunduruğa bağlayan ağaç ya da kayış halka. [bkz: gayındıref]. Kayış. Kayış, kemer. Boyunduruğu saban ...

Yanlı beşerleme nedir ne demek

Yanlı beşerleme nedir Yanlı beşerleme; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: [bkz: beşerleme]. Beşe : Şubat. Martın son üç günü ve nisanın ilk iki günü. Hamsin, 31 ocakta başlayan elli günlük kış dönemi. Özellikle yeniç...

Yanlı örneklem nedir ne demek

Yanlı örneklem nedir Yanlı örneklem; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Dizgesel yanılgı içeren bir süreçle elde edilen örneklem. Örnek : Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model. En iyi biçimde ...

Yanlı sınama nedir ne demek

Yanlı sınama nedir Yanlı sınama; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) Karşıt önsav doğru olduğunda, yokluk önsavını geri çevirme olasılığının, yokluk önsavı doğru olduğu zaman geri çe...

Yanlığda nedir ne demek

Yanlığda nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çelme. Yanlı : Yandaş Çelme : Çelmek işi. Arkadan hafifçe bağlanan başörtüsü. Birini yere düşürmek için ayağının önüne ayak uzatma. İngilizce'de Yanlı soru ne demek ? : biased question ...

Yanlık nedir Yerel Türkçe anlamı: Deri ya da tahtadan yapılmış yayık. Keçi, koyun postundan yapılmış, çiftçilerin yoğurt ya da ayran taşıdıkları çanta. Yastık. Günlük yoğurdu saklamak, suyunu süzdürmek için kullanılan, işlenmiş koyun, ...

Yanlış nedir "Yanlış" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Şeytan gibi, akıllı, yiğit, açıkgöz. Felsefi anlamı: Doğru olmayan, biçimsel düşünme yasalarına uymayan. Düşünülen şeyle uyuşmayan. Karşıtı bk. doğru 1,2 Bilimsel te...

Yanlış anlamlı mutasyon nedir ne demek

Yanlış anlamlı mutasyon nedir Yanlış anlamlı mutasyon; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: DNA ipliğinde bir baz çiftinin mutasyonu ile mRNA kodonunda, dolayısıyla da amino asitte değişikliğe sebep olan gen mutasyonu. Anl...

Yanlış çıkış nedir ne demek

Yanlış çıkış nedir Yanlış çıkış; Atletizm alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dikkat komutu ile çıkış imi arasındaki sürede, dikkat durumunda iken çıkış çizgisine basma ya da bu çizgiyi geçme. Bir yanlış çıkış yapan yarı...

Yanlış fiyat nedir ne demek

Yanlış fiyat nedir Yanlış fiyat; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mezat sürecinde malın istem ve sunumu birbirine eşitlenmediği için değişimin gerçekleşmediği varsayılan fiyat. Sunum veya istem fazlasına yol a...

Yanlış konum kuralı nedir ne demek

Yanlış konum kuralı nedir Yanlış konum kuralı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: yanlış konum yöntemi]. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşula...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim