Yansıma nedir "Yansıma" ile ilgili cümle Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. yansıtma, taklidi kelime, tabiat taklidi kelime) Tabiat seslerini veren sözcük: Şakırtı, tıkırtı, mırıltı, tıkır tıkır, mışıl mışıl, mırıl mırıl, tak tak ve ...

 
 
 

Yansıma kuramı nedir ne demek

Yansıma kuramı nedir Yansıma kuramı; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bilginin nesnel gerçekliğin insan beynindeki yansıması olduğunu, ancak insan bilgisinin de nesnel gerçeği yalnız yansıtmakla kalmayı...

Yansımak nedir ne demek

Yansımak nedir "Yansımak" ile ilgili cümle Osmanlıca Yansımak ne demek? Yansımak Osmanlıca'da ne anlama gelir?: in'ikâs etmek Yansıma : Yansımak işi. Doğa seslerine benzer seslerle yapılmış olan kelime, taklidî kelime, onomatope: Gürültü...

Yansımalı ağ nedir ne demek

Yansımalı ağ nedir Yansımalı ağ; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Metal ya da cam gibi yansıtıcı bir yüzeye çizilen koşut çizgilerden oluşmuş ışık ağı. Ağ : İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapıl...

Yansımalı bakaç nedir ne demek

Yansımalı bakaç nedir Yansımalı bakaç; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Aynalı bir örtücünün pencereyi örttüğünde mercekten gelen görüntüyü yansıtmasına dayanan ve mercekten girip film üzerine...

Yansımalı uzay nedir ne demek

Yansımalı uzay nedir Yansımalı uzay; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: E" üzerine ß (E",E') güçlü ilingesi konulmak koşuluyla doğal gömevini bir ilingesel eşyapı dönüşümü olurlayan E Hausdorff yerel dışbü...

Yansımaönler nedir ne demek

Yansımaönler nedir Yansımaönler; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Merceğe gelen ışığın yansıyarak yan etkilerde bulunmasını ya da bu yüzden ışık yitimini önlemek amacıyla mercek yüzüne çekil...

Yansımasız nedir ne demek

Yansımasız nedir Yansımasız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yansıma : Işık dalgaları yansıtıcı bir yüzeye çarparak yön değiştirme, inikâs. Doğa seslerine benzer seslerle yapılmış olan kelime, taklidî kelime, onomat...

Yansımayla göz kamaşması nedir ne demek

Yansımayla göz kamaşması nedir Teknik terim anlamı: Bakılan, ya da bakılana yakın bir yüzeyden, bir ışık kaynağının düzgün yansımayla gözkamaştırması. bk. düzgün yansıma, göz kamaşması. Göz kamaşması : Işıklılıkların uygun olmayan dağılışı, ya da çok yü...

Yansıma açısı nedir ne demek

Yansıma açısı nedir Yansıma açısı; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Parlak bir yüzeyden yansıyan ışınla yüzeyin dikmesi arasında kalan ve geliş açısına eşit olan açı. Yansı : Bilgisayar veya tepegözle hazırlanan sayd...

Yansıma düzlemi nedir ne demek

Yansıma düzlemi nedir Yansıma düzlemi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bakışım işlemleri arasında yer alan yansıma noktalarını, bir düzlemin öbür yanında eş uzaklıktaki karşıtlarını bulma işlemini s...

Yansımada karalık nedir ne demek

Yansımada karalık nedir Teknik terim anlamı: Bütün yansıma çarpanının tersinin ondalık logaritması. bk. iç optik yoğunluk, geçme karalığı. Karal : Uzun taneli bir cins üzüm Kara : Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak. Kötü, uğursuz, s...

Yansımalı nedir ne demek

Yansımalı nedir Yansımalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yansıma : Yansımak işi. Işık dalgaları yansıtıcı bir yüzeye çarparak yön değiştirme, inikâs. Doğa seslerine benzer seslerle yapılmış olan kelime, taklidî k...

Yansımalı bağıntı nedir ne demek

Yansımalı bağıntı nedir Yansımalı bağıntı; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: ß bağıntısının K kümesinde yansımalı olması, K nın x gibi herhangi bir öğesi için sıralanmış ikilisinin ß nın Öğesi olmasıdır. Bağı : Büyü...

Yansımalı gökgözler nedir ne demek

Yansımalı gökgözler nedir Yansımalı gökgözler; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Yıldızların yansıma ile görüntüsünü veren çukur aynadan yapılmış, geniş açıklıklı ve büyük odak uzaklıklı gökgözler. Gökgöz : Adana şehri, Koz...

Yansımamış dalga nedir ne demek

Yansımamış dalga nedir Yansımamış dalga; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir verici dalgalıktan çıkan ve doğrudan doğruya alıcı dalgalığa giden elektromıknatıs dalga. Yansımış dalga karşıtı...

Yansımaönlerli mercek nedir ne demek

Yansımaönlerli mercek nedir Yansımaönlerli mercek; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yansıma önleyici kat çekilmiş mercek. Merc : Bahis Yansımaönler : Merceğe gelen ışığın yansıyarak yan etkilerde bul...

Yansımasız bağıntı nedir ne demek

Yansımasız bağıntı nedir Yansımasız bağıntı; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: ß bağıntısının K kümesinde yansımasız olması, K nın x gibi herhangi bir öğesinden oluşan sıralanmış ikilisinin ß nın öğesi olmamasıdır. B...

Yansımaz bağıntı nedir ne demek

Yansımaz bağıntı nedir Yansımaz bağıntı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: E kümesi üzerinde her koşulunu gerçekleyen B ikili bağıntısı. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri gelen şiş...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim