Yapı nedir "Yapı" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Evin çatısı. Yelkenli, kayık. Bal peteği. Coğrafya'daki terim anlamı: Kayaçların ve onların oluşturdukları katmanlarında yerkabuğu içindeki düzeni, durumu. Fiziksel Kimya alanın...

 
 
 

Yapı araştırması nedir ne demek

Yapı araştırması nedir Yapı araştırması; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yapımda ucuzluk ve etkinlik sağlamak amacıyla, yapı öğeleri, yapı bileşenleri ve yapım alanı örgütlenmesine ilişkin yeni yöntemler bulma araş...

Yapı bileşeni nedir ne demek

Yapı bileşeni nedir Yapı bileşeni; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir yapının, biçimlendirilmiş yapı gereçlerinden oluşan küçük parçalarından her biri. Bile : Da, de, dahi. Birlikte. Üstelik Bileşen : Bir bileş...

Yapı bilimi nedir ne demek

Yapı bilimi nedir Zooloji alanındaki anlamı: (karşılık: Anatomi), (Yun. ana=yukarı, Yun. tome = kesmek), Biyolojinin canlıların iç yapılariyle uğraşan bir dalı. İngilizce'de Yapı bilimi ne demek? Yapı bilimi ingilizcesi nedir?: anatomy Osma...

Yapı biriktirimi nedir ne demek

Yapı biriktirimi nedir Yapı biriktirimi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Konut iyesi olmak isteyenlerin, bir bankadan tutu ödenci alabilmek için, o bankada belli bir süreyle tutmak üzere para biriktirmeleri. 2-Böyl...

Yapı çeliği nedir ne demek

Yapı çeliği nedir Yapı çeliği; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Yapılarda kullanılan, orta karbonlu çelik. Çeli : Mısır sapı: Tarladan bu çelileri toplattırmak lâzımdır. Keçi yavrusu: Çeli küçük iken...

Yapı danışma örgütü nedir ne demek

Yapı danışma örgütü nedir Yapı danışma örgütü; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yapı yaptırmak isteyenlere güzelduyusal ve uygulayımsal konularda bilgi veren kuruluş. Danı : Değin, kadar, dek Danış : Önemli bir konuda b...

Yapı derinliği nedir ne demek

Yapı derinliği nedir Yapı derinliği; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yapının önyüz çizgisi ile arka yüz çizgisinin en uzak noktası arasındaki dik uzaklık. Deri : İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl vey...

Yapı dönüşümü nedir ne demek

Yapı dönüşümü nedir Yapı dönüşümü; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: A ulamı ile nesneleri için, Yapı (A,B) kümesinin öğelerinden her biri. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m...

Yapı adası nedir ne demek

Yapı adası nedir Yapı adası; bir mimarlık terimidir. Bilimsel terim anlamı: Kentin, birbirine komşu olan, birbirini kesen dört sokağı arasında kalan ve içinden, taşıt dolaşımına açık başka bir yol geçmeyen dörtgen biçimindeki parçası. İngi...

Yapı arabalığı nedir ne demek

Yapı arabalığı nedir Yapı arabalığı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yapıda oturanların ya da çalışanların taşıtları için gerekli olan durma yerlerinin, yapının bulunduğu yerbölüm içinde sağlanması amacıyla y...

Yapı biçimi nedir ne demek

Yapı biçimi nedir Yapı biçimi; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir bölgede kıvrımların ya da kırıkların gruplanma biçimi. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılm...

Yapı bilgisi nedir ne demek

Yapı bilgisi nedir Yapı bilgisi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bilgi : İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. İnsan...

Yapı bilimsel nedir ne demek

Yapı bilimsel nedir Yapı bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikte...

Yapı bölgesi nedir ne demek

Yapı bölgesi nedir Yapı bölgesi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir kentte, ancak belli bir yapı sınıfına giren yapıların yapılmasına izin verilen bölge. bk. yerleşme alanı. Bölge : Sınırları idari, ekonomik b...

Yapı çizgisi nedir ne demek

Yapı çizgisi nedir Yapı çizgisi; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yerbölümün önyüzünden ya da kenarlarından belli bir uzaklıkta bulunan ve yasal olarak ondan daha ilerde yapıya izin verilmeyen varsayımsal çi...

Yapı denetleme düzlemi nedir ne demek

Yapı denetleme düzlemi nedir Yapı denetleme düzlemi; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yapıların yeterli ışık almalarını, birbirlerinin ışığını kesmemelerini sağlamak amacıyla, aralarındaki açıklığın yeter genişlikte olmas...

Yapı derneği nedir ne demek

Yapı derneği nedir Yapı derneği; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İngiltere'de 1874 de çıkarılan Yapı Dernekleri Yasasına göre, taşınmazlar üzerinde kurulacak tutu karşılığında öndelik vererek üyelerinin kentsel...

Yapı durumu nedir ne demek

Yapı durumu nedir Yapı durumu; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Katmanların yapısal olarak yerleşmesi. Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup vb.)...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim