Yapı nedir "Yapı" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Evin çatısı. Yelkenli, kayık. Bal peteği. Coğrafya'daki terim anlamı: Kayaçların ve onla...

 
 
 

Yapı araştırması nedir ne demek

Yapı araştırması nedir Yapı araştırması; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yapımda ucuzluk ve etkinlik sağlamak amacıyla, yapı ...

Yapı bileşeni nedir ne demek

Yapı bileşeni nedir Yapı bileşeni; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir yapının, biçimlendirilmiş yapı gereçlerinden oluşan...

Yapı bilimi nedir ne demek

Yapı bilimi nedir Zooloji alanındaki anlamı: (karşılık: Anatomi), (Yun. ana=yukarı, Yun. tome = kesmek), Biyolojinin canlıların iç yapılariyle uğraşan ...

Yapı biriktirimi nedir ne demek

Yapı biriktirimi nedir Yapı biriktirimi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Konut iyesi olmak isteyenlerin, bir bankadan tutu öd...

Yapı çeliği nedir ne demek

Yapı çeliği nedir Yapı çeliği; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Yapılarda kullanılan, orta karbonlu çelik. Çel...

Yapı danışma örgütü nedir ne demek

Yapı danışma örgütü nedir Yapı danışma örgütü; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yapı yaptırmak isteyenlere güzelduyusal ve uygulay...

Yapı derinliği nedir ne demek

Yapı derinliği nedir Yapı derinliği; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yapının önyüz çizgisi ile arka yüz çizgisinin en u...

Yapı dönüşümü nedir ne demek

Yapı dönüşümü nedir Yapı dönüşümü; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: A ulamı ile nesneleri için, Yapı (A,B) kümesin...

Yapı eğrileri nedir ne demek

Yapı eğrileri nedir Yapı eğrileri; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Belli bir katmanın eşit derinlikte olan noktala...

Yapı elemanı nedir ne demek

Yapı elemanı nedir Yapı elemanı; bir mimarlık terimidir. Eleman : Bir toplulukta çalışan insanların her biri. Kümeye ait varlıklardan her biri. Öge. Ele...

Yapı formülü nedir ne demek

Yapı formülü nedir Yapı formülü; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir molekülün bileşimindeki atomların türünü ve sayısın...

Yapı gelimi nedir ne demek

Yapı gelimi nedir Yapı gelimi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yapım sürecinde kullanılan tüm girdiler hesaba katılarak b...

Yapı girişimi nedir ne demek

Yapı girişimi nedir Yapı girişimi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yapı yapmak amacıyla kurulmuş ortaklık, birleşke ya da b...

Yapı işleyimi nedir ne demek

Yapı işleyimi nedir Yapı işleyimi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yapı üretimine ilişkin çağdaş yöntemlerle daha ucuz, dah...

Yapı kerestesi nedir ne demek

Yapı kerestesi nedir Yapı kerestesi; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yapıda kullanılmak üzere belli ölçü ve biçimde kesilmiş ...

Yapı kurucu nedir ne demek

Yapı kurucu nedir Yapı kurucu; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yapı yapma işini, alım satım amacıyla yapan kişi ya da ku...

Yapı malzemesi nedir ne demek

Yapı malzemesi nedir Malzeme : Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı. Gereç. İnşaat : Yapma işi, yapım. Yapımı süren bina. T...

Yapı oylumu nedir ne demek

Yapı oylumu nedir Yapı oylumu; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir yapıma yalnız üzerinde kurulduğu yerbölümünde değil, ...

Yapı plakası nedir ne demek

Yapı plakası nedir Yapı plakası; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Genellikle bitkisel sap, ağaç talaşı, yonga ve benzerleri ...

Yapı adası nedir ne demek

Yapı adası nedir Yapı adası; bir mimarlık terimidir. Bilimsel terim anlamı: Kentin, birbirine komşu olan, birbirini kesen dört sokağı arasında kalan v...

Yapı arabalığı nedir ne demek

Yapı arabalığı nedir Yapı arabalığı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yapıda oturanların ya da çalışanların taşıtları iç...

Yapı biçimi nedir ne demek

Yapı biçimi nedir Yapı biçimi; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir bölgede kıvrımların ya da kırıkların gruplanm...

Yapı bilgisi nedir ne demek

Yapı bilgisi nedir Yapı bilgisi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bilgi : İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat,...

Yapı bilimsel nedir ne demek

Yapı bilimsel nedir Yapı bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Evren...

Yapı bölgesi nedir ne demek

Yapı bölgesi nedir Yapı bölgesi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir kentte, ancak belli bir yapı sınıfına giren yapıları...

Yapı çizgisi nedir ne demek

Yapı çizgisi nedir Yapı çizgisi; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yerbölümün önyüzünden ya da kenarlarından belli bir ...

Yapı denetleme düzlemi nedir ne demek

Yapı denetleme düzlemi nedir Yapı denetleme düzlemi; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yapıların yeterli ışık almalarını, birbirlerin...

Yapı derneği nedir ne demek

Yapı derneği nedir Yapı derneği; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İngiltere'de 1874 de çıkarılan Yapı Dernekleri Yasasına ...

Yapı durumu nedir ne demek

Yapı durumu nedir Yapı durumu; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Katmanların yapısal olarak yerleşmesi. Duru : Bula...

Yapı ekleri nedir ne demek

Yapı ekleri nedir Yapı ekleri; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Meddahın olay dizisine eklediklerine verilen ad. Ekler ...

Yapı enstitüsü nedir ne demek

Yapı enstitüsü nedir Yapı enstitüsü; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Sanayi ve bayındırlık alanlarıyla ilgili işler i...

Yapı geçerliği nedir ne demek

Yapı geçerliği nedir Yapı geçerliği; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Test sonuçlarının, ölçülmek istenilen özellikler...

Yapı gereçleri nedir ne demek

Yapı gereçleri nedir Yapı gereçleri; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yapı bileşenlerinin yapılmasında kullanılan işlenmemiş...

Yapı içi yoğunluğu nedir ne demek

Yapı içi yoğunluğu nedir Yapı içi yoğunluğu; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yapı birimi başına düşen nüfus. İçi : Bir memleket...

Yapı iyesi nedir ne demek

Yapı iyesi nedir Yapı iyesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ev ve yapı iyesi. Kiralık evi olan ve oradan gelir sağlay...

Yapı kooperatifi nedir ne demek

Yapı kooperatifi nedir Kooperatif : Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık. Ortaklarının ...

Yapı kusuru nedir ne demek

Yapı kusuru nedir Yapı kusuru; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Kristal yapıların atom dizilimlerindeki kusur...

Yapı oluru nedir ne demek

Yapı oluru nedir Yapı oluru; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kent ve kasabaların sınırları içinde yapı yapmak isteğinde...

Yapı öğesi nedir ne demek

Yapı öğesi nedir Yapı öğesi; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yapı bileşenlerinin, çeşitli biçimlerde bir araya getirilm...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim