Yapısal nedir Yapısal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İngilizce'de Yapısal ne demek? Yapısal ingilizcesi nedir?: structured Fransızca'da Yapısal ne demek?: artificiel, ile, constitutif, ve Yapısal dil bilimi : Y...

 
 
 

Yapısal çizge nedir ne demek

Yapısal çizge nedir Yapısal çizge; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: denge çizgesi]. Çizge : Bir olayın çeşitli durumlarını göstermeye veya birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan çizgi...

Yapısal denge nedir ne demek

Yapısal denge nedir Yapısal denge; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir öğeciğin dış eksicik kabuğu, doldurulduğunda oluşan denge. Deng : Denk, eşit, uygun. Sersem, dengesiz, akılsız, dalgın. Denk, eş Denge : Bir nesn...

Yapısal enflasyon nedir ne demek

Yapısal enflasyon nedir Yapısal enflasyon; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Fiyat katılığı, ücret katılığı, üretim faktörlerinin ülke içinde akışkan olmaması veya kurumsal yapıdan kaynaklanan aksaklıklara bağlı ol...

Yapısal eşiz nedir ne demek

Yapısal eşiz nedir Yapısal eşiz; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Öğesel bileşimi eş, kimyasal bağları değişik özdecik türlerinden her biri. Eşiz : Bileşimleri özdeş, geometrileri değişik özdecik...

Yapısal formül nedir ne demek

Yapısal formül nedir Yapısal formül; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bileşikteki atomların birbirine göre konumlarını veren formül. Veterinerlikte sözlük anlamı: Atomların birbirleri ile ilişkiler...

Yapısal işsizlik nedir ne demek

Yapısal işsizlik nedir Yapısal işsizlik; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşgücünün beceriler, meslekler, kesimler ve coğrafi dağılım açısından, işgücü isteminin yapısıyla tam olarak uyuşmamasından kaynaklanan iş...

Yapısal karbonhidrat nedir ne demek

Yapısal karbonhidrat nedir Yapısal karbonhidrat; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ham selüloz. Karbo : Odun kömürü, bitkisel ya da hayvansal kömür Karbon : Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elm...

Yapısal olmayan karbonhidratlar nedir ne demek

Yapısal olmayan karbonhidratlar nedir Yapısal olmayan karbonhidratlar; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hücre enerji kaynağı olarak görev yapan, hücre içinde depolanan, nişasta ve şeker gibi basit karbonhidratları kaps...

Yapısal biçimler nedir ne demek

Yapısal biçimler nedir Yapısal biçimler; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: İçgüçlerin yarattığı, dışgüçlerle henüz bozulmamış yer biçimleri. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisay...

Yapısal bozukluk nedir ne demek

Yapısal bozukluk nedir Yapısal bozukluk; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Anlak geriliği ve beden özürleri olmadan ağır derecede sakatlayıcı aykırılıklar gösteren kişi. Bozuk : Bozulmuş olan. Kızgın, sıkıntılı...

Yapısal dekor nedir ne demek

Yapısal dekor nedir Yapısal dekor; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İskeleler, yükseltiler, eğimler ve basamaklarla kurulmuş dekor. Dekor : Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin...

Yapısal dil bilimi nedir ne demek

Yapısal dil bilimi nedir Yapısal bilimler diğer bilim dallarından farklı olarak gerçel olguların araştırılmasıyla bu amaca [#ulaşmakta kullanılan yöntemleri araştırmakla uğraşır. Yapısal : Yapı ile, yapılış ile, kuruluş ile ilgili, strüktürel, kon...

Yapısal enzim nedir ne demek

Yapısal enzim nedir Yapısal enzim; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir hücrenin her zaman gereksinim duyduğu, her türlü koşulda sabit bir hızla sentez edilen dolayısıyla etkinliği ve molekül sayısı ...

Yapısal eşyükselti eğrileri nedir ne demek

Yapısal eşyükselti eğrileri nedir Yapısal eşyükselti eğrileri; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Belli bir katmanın alt ya da üst yüzeyinde, eş yükseklikte noktalardan geçen ve böylece kemer, tekne vb.'ni gösteren eğrile...

Yapısal gen nedir ne demek

Yapısal gen nedir Yapısal gen; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Hücrenin yapısı ve metabolizması için gerekli RNA'ları kollayan DNA dizisi. Regülatör genler de yapısal genlerdir ve diğer genler...

Yapısal izomerler nedir ne demek

Yapısal izomerler nedir Yapısal izomerler; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Aynı tür ve sayıda atomlar içeren, fakat yapısal formülleri farklı olan bileşikler. İzomer : Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden o...

Yapısal katman eksikliği nedir ne demek

Yapısal katman eksikliği nedir Yapısal katman eksikliği; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Tortul sıralar arasındaki bir katmanın, kıvrılma sırasında ezilip incelmesi ya da ortadan kalkması yüzünden ileri gelen eksik...

Yapısal olmayan protein nedir ne demek

Yapısal olmayan protein nedir Yapısal olmayan protein; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Virüs çoğalması aşamalarında genellikle enzim olarak görev yapan ve virüs yapısal ögelerinin oluşumuna dâhil olmayan vira...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim