Yapıt nedir "Yapıt" ile ilgili cümle Hukuki terim anlamı: eser. ~ sözleşmesi: istısnâ' akdi. Bilimsel terim anlamı: İyesinin özelliğini taşıyan, ...

 
 
 

Yapıt hakkı bildirimi nedir ne demek

Yapıt hakkı bildirimi nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakkının korunması için ilgili yere yapılan bildirim. Bildir : Geçen yıl Hakk : Hak. Hak, hisse. Hakkı : D...

Yapıt hakkı iyesi nedir ne demek

Yapıt hakkı iyesi nedir Yapıt hakkı iyesi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yapıt hakkını taşıyan kimse. ...

Yapıt hakkı konusu yapıtların bölümlemeleri nedir ne demek

Yapıt hakkı konusu yapıtların bölümlemeleri nedir Teknik terim anlamı: Kütük işlemlerini düzenli olarak yürütebilmek ve hakların yokolmasını ve korunmasını sağlamak amacıyla yapılan s...

Yapıt hakkı negatifi nedir ne demek

Yapıt hakkı negatifi nedir Yapıt hakkı negatifi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir film üzerindeki yapıt ...

Yapıt hakkı olan yapıt nedir ne demek

Yapıt hakkı olan yapıt nedir Teknik terim anlamı: Kimi ülkelerde kütüğe yazılarak korunan, belli süresi henüz geçip kamuya mal olmamış ve yasalarda belirtilmiş ko...

Yapıt hakkı ödemeliği nedir ne demek

Yapıt hakkı ödemeliği nedir Yapıt hakkı ödemeliği; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İyelik hakkından doğan par...

Yapıt hakkı tüzesi nedir ne demek

Yapıt hakkı tüzesi nedir Teknik terim anlamı: Yapıt haklarının sınırını, nasıl kullanılıp korunacağını ve niteliklerini belirten bilim dalı. Hakk : Hak. Hak, ...

Yapıt hakkına elatma nedir ne demek

Yapıt hakkına elatma nedir Teknik terim anlamı: Hakkı olmayan birinin yapıt haklarını izinsiz olarak kullanması. Elat : Kışın köylerde, yazın yaylalarda yaşayan...

Yapıt hakkının aktarımı nedir ne demek

Yapıt hakkının aktarımı nedir Teknik terim anlamı: Bir bedel karşılığı ya da bedelsiz olarak yapıt hakkının başkasınca kullanılmasına izin verme. Hakk : Hak. Hak, ...

Yapıt hakkının korunması nedir ne demek

Yapıt hakkının korunması nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakkının, yasalarda gösterilen biçim ve koşullarla başkalarına karşı korunması. Hakk : Hak. Hak, hisse Hak...

Yapıt iyeliği nedir ne demek

Yapıt iyeliği nedir Yapıt iyeliği; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Herhangi bir yapıtı kullanma, işle...

Yapıt iyeliği kuramı nedir ne demek

Yapıt iyeliği kuramı nedir Teknik terim anlamı: Yasalarda ortaya konulan ve bütün hakların iyesi olarak kabul edilme düşüncesi. Yapıt iyeliği : Herhangi bir yap...

Yapıt iyesi nedir ne demek

Yapıt iyesi nedir Yapıt iyesi; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yapıt iyeliğini elinde bulunduran k...

Yapıt iyesinin hakları nedir ne demek

Yapıt iyesinin hakları nedir Teknik terim anlamı: Yasalarda belli edilen akçalı öznel haklar. Hakla : Tahıl ölçeği. Halka. Basık silindir biçimli 12 kiloluk buğda...

Yapıt kazançları nedir ne demek

Yapıt kazançları nedir Yapıt kazançları; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yazar, çevirmen, heykelci, resimci ve bestecilerin v...

Yapıt kazançlarının vergilendirilmesi nedir ne demek

Yapıt kazançlarının vergilendirilmesi nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakları karşılığı olarak sağlanan gelirlerin de vergi kapsamında düşünülmesi ve onlardan da vergi alınması...

Yapıt ücreti nedir ne demek

Yapıt ücreti nedir Teknik terim anlamı: Yapıtı yaratan kişiye bası, oynama ve çeviri karşılığı olarak ödenen para. Ücret : İş gücünün karşılığı olan par...

Yapıt yaratmak nedir ne demek

Yapıt yaratmak nedir Teknik terim anlamı: Oluşturanın özelliğini taşıyan bir yapıt ortaya koymak. Yapıt yaratma : Kişinin kişisel bilgi ve görgüleriyle ye...

Ortak yapıt iyeliği nedir ne demek

Ortak yapıt iyeliği nedir Teknik terim anlamı: Birden çok kişinin katılması ile ortaya konulan parçalara ayrılabilen ve her parça arasında sıkı bir bağlılık ol...

Yapıt hakkı nedir ne demek

Yapıt hakkı nedir Yapıt hakkı; Maliye, Sinema alanlarında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Herhangi bir kimsenin bi...

Yapıt hakkı belgesi nedir ne demek

Yapıt hakkı belgesi nedir Teknik terim anlamı: Hakkın doğumu için kütüğe yazım kuralını kabul eden ve uygulayan ülkelerde, kütüğe geçirildiğini ve hakkın doğdu...

Yapıt hakkı isteğinin kütüğe yazımı nedir ne demek

Yapıt hakkı isteğinin kütüğe yazımı nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakkının korunması için kütükte gereken işlemin yapılması. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakl...

Yapıt hakkı kitaplığı nedir ne demek

Yapıt hakkı kitaplığı nedir Yapıt hakkı kitaplığı; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yapıt hakkı yasasından yararlanmak amacıyla ...

Yapıt hakkı kütüğü nedir ne demek

Yapıt hakkı kütüğü nedir Yapıt hakkı kütüğü; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yapıt hakkının sağlanması ve ...

Yapıt hakkı odası nedir ne demek

Yapıt hakkı odası nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakkının doğumu için gereken işlemleri yürüten ve kütüğü tutan yönetim bölümü. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakk...

Yapıt hakkı olan yapıtların sınıflandırılması nedir ne demek

Yapıt hakkı olan yapıtların sınıflandırılması nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakkı olan yapıtların bir temele göre sınıflara ayrılması. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakl...

Yapıt hakkı tarihi nedir ne demek

Yapıt hakkı tarihi nedir Yapıt hakkı tarihi; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir düşün ya da sanat yapıtının her türlü hakla...

Yapıt hakkı yasası nedir ne demek

Yapıt hakkı yasası nedir Yapıt hakkı yasası; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Düşün ve sanat ürünü olan yapıtların bir başkas...

Yapıt hakkını yenileme nedir ne demek

Yapıt hakkını yenileme nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakkının kütüğe yazımla korunduğu ülkelerde, yasaların koyduğu koşullarla uygun olarak, belirtilen koruma ...

Yapıt hakkının kiralanması nedir ne demek

Yapıt hakkının kiralanması nedir Yapıt hakkının kiralanması; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yazar, çevirmen, heykeltraş, resimci ve b...

Yapıt iyeleri birliği nedir ne demek

Yapıt iyeleri birliği nedir Teknik terim anlamı: Yapıt iyeleri arasında kurulan birlik. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane buluna...

Yapıt iyeliği belirgesi nedir ne demek

Yapıt iyeliği belirgesi nedir Teknik terim anlamı: Yapıtın üzerinde adı yazılı olanın ya da halka açık yerlerde ve radyolarla televizyonda iye olarak tanıtılan kiş...

Yapıt iyeliğinin aktarımı nedir ne demek

Yapıt iyeliğinin aktarımı nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtın bütün haklarının ya da kimi haklarının başkasına bırakılması. Yapıt iyeliği : Herhangi bir yapıtı ku...

Yapıt iyesinin adını koymama nedir ne demek

Yapıt iyesinin adını koymama nedir Teknik terim anlamı: Yapıtın belirli yerine, iyesi adının konulmaması. Adın : Yabancı. Başka, başkaca Yapıt iyesi : Yapıt iyeliğini e...

Yapıt kazancı nedir ne demek

Yapıt kazancı nedir Teknik terim anlamı: Vergi yasalarına göre, yapıt hakkı karşılığı sağlanan ve vergi alınması gereken kazanç. Kaza : İstem dışı veya u...

Yapıt kazançları ayrılığı nedir ne demek

Yapıt kazançları ayrılığı nedir Teknik terim anlamı: Vergi yasalarında belirtilen oranların vergi dışı bırakılması. Ayrıl : Karşılaşma sırasında, yumrukoyuncularının...

Yapıt niteliğinde olmayan ürünler nedir ne demek

Yapıt niteliğinde olmayan ürünler nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtın, çalma ya da oynama gibi başka biçimde halka sunulmasından oluşan sonuçlar. Olmaya : Yapılmamış ola,...

Yapıt yaratma nedir ne demek

Yapıt yaratma nedir Teknik terim anlamı: Kişinin kişisel bilgi ve görgüleriyle yeteneklerini başkalarının bilgi ve görgüleriyle birleştirerek bir yapıt y...

Kamu kurumlarının yapıt hakkı nedir ne demek

Kamu kurumlarının yapıt hakkı nedir Teknik terim anlamı: Yasalarda, resmi kurumların yazıları ya da bastırdıkları yapıtlar bakımından tanınan haklar. Hakk : Hak. Hak, hi...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim