Yapıt nedir "Yapıt" ile ilgili cümle Hukuki terim anlamı: eser. ~ sözleşmesi: istısnâ' akdi. Bilimsel terim anlamı: İyesinin özelliğini taşıyan, gerek biçim ve gerekse içeriği bakımından birlik gösteren düşünü ve sanat ürünü. İngilizc...

 
 
 

Yapıt hakkı bildirimi nedir ne demek

Yapıt hakkı bildirimi nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakkının korunması için ilgili yere yapılan bildirim. Bildir : Geçen yıl Hakk : Hak. Hak, hisse. Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Yapıt hakkı : Sanat ürünü, estetik yapıt iyelerinin ...

Yapıt hakkı iyesi nedir ne demek

Yapıt hakkı iyesi nedir Yapıt hakkı iyesi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yapıt hakkını taşıyan kimse. Teknik terim anlamı: Yapıta kendi özelliğini veren, yapıtı yaratan kişi. Hakk : Hak. Hak,...

Yapıt hakkı konusu yapıtların bölümlemeleri nedir ne demek

Yapıt hakkı konusu yapıtların bölümlemeleri nedir Teknik terim anlamı: Kütük işlemlerini düzenli olarak yürütebilmek ve hakların yokolmasını ve korunmasını sağlamak amacıyla yapılan sınıflar (ABD nde 13 sınıf bulunmaktadır). Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işa...

Yapıt hakkı negatifi nedir ne demek

Yapıt hakkı negatifi nedir Yapıt hakkı negatifi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir film üzerindeki yapıt hakkının korunabilmesi için yapıt hakkı kütüğüne ya da yetkili başka bir kuruluşa sunulan...

Yapıt hakkı olan yapıt nedir ne demek

Yapıt hakkı olan yapıt nedir Teknik terim anlamı: Kimi ülkelerde kütüğe yazılarak korunan, belli süresi henüz geçip kamuya mal olmamış ve yasalarda belirtilmiş koşulları taşıyan yapıt. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgil...

Yapıt hakkı ödemeliği nedir ne demek

Yapıt hakkı ödemeliği nedir Yapıt hakkı ödemeliği; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İyelik hakkından doğan parasal alacak. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Yapıt h...

Yapıt hakkı tüzesi nedir ne demek

Yapıt hakkı tüzesi nedir Teknik terim anlamı: Yapıt haklarının sınırını, nasıl kullanılıp korunacağını ve niteliklerini belirten bilim dalı. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Yapıt hakkı : Sanat ürünü, estetik ya...

Yapıt hakkına elatma nedir ne demek

Yapıt hakkına elatma nedir Teknik terim anlamı: Hakkı olmayan birinin yapıt haklarını izinsiz olarak kullanması. Elat : Kışın köylerde, yazın yaylalarda yaşayan topluluk Hakk : Hak. Hak, hisse. Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Yapıt hak...

Yapıt hakkı nedir ne demek

Yapıt hakkı nedir Yapıt hakkı; Maliye, Sinema alanlarında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Herhangi bir kimsenin bir yapıtı (film, televizyon oyunu, oyunluk, beste, vb.) yaratmasından, gerçekleştirmesinde...

Yapıt hakkı belgesi nedir ne demek

Yapıt hakkı belgesi nedir Teknik terim anlamı: Hakkın doğumu için kütüğe yazım kuralını kabul eden ve uygulayan ülkelerde, kütüğe geçirildiğini ve hakkın doğduğunu gösteren belge (eskiden bizde bu uygulama vardı, bugün ABD gibi ülkelerde görülmekte...

Yapıt hakkı isteğinin kütüğe yazımı nedir ne demek

Yapıt hakkı isteğinin kütüğe yazımı nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakkının korunması için kütükte gereken işlemin yapılması. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Kütüğe yazım : Tescil, ~arancı (dilemi): tescil da'vâsı. Yapıt hakk...

Yapıt hakkı kitaplığı nedir ne demek

Yapıt hakkı kitaplığı nedir Yapıt hakkı kitaplığı; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yapıt hakkı yasasından yararlanmak amacıyla gönderilen yapıtların bulunduğu kitaplık. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakl...

Yapıt hakkı kütüğü nedir ne demek

Yapıt hakkı kütüğü nedir Yapıt hakkı kütüğü; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yapıt hakkının sağlanması ve korunması için tutulan kütük. Teknik terim anlamı: Yapıt haklarının doğumunu ve korunması...

Yapıt hakkı odası nedir ne demek

Yapıt hakkı odası nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakkının doğumu için gereken işlemleri yürüten ve kütüğü tutan yönetim bölümü. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Yapıt hakkı : Sanat ürünü, estetik yapıt iyeler...

Yapıt hakkı olan yapıtların sınıflandırılması nedir ne demek

Yapıt hakkı olan yapıtların sınıflandırılması nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakkı olan yapıtların bir temele göre sınıflara ayrılması. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat. Sını : ...

Yapıt hakkı tarihi nedir ne demek

Yapıt hakkı tarihi nedir Yapıt hakkı tarihi; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir düşün ya da sanat yapıtının her türlü haklarının korunmaya başlandığı tarih. (Kitaplarda genellikle içkapağın "b" yüzünde bulunur. B...

Yapıt hakkı yasası nedir ne demek

Yapıt hakkı yasası nedir Yapıt hakkı yasası; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Düşün ve sanat ürünü olan yapıtların bir başkasınca izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılmasını önleyen yasa. Yapıt haklarını düzenleme...

Yapıt hakkını yenileme nedir ne demek

Yapıt hakkını yenileme nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakkının kütüğe yazımla korunduğu ülkelerde, yasaların koyduğu koşullarla uygun olarak, belirtilen koruma süresinin uzatılması. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim