Yapma nedir Yapma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimsıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Tezek. Bulgurla yapılmış, yuvarlak ve ya...

 
 
 

Yapma çiçek nedir ne demek

Yapma çiçek nedir Yapma : Yapay. Yapmak işi. Yapmacık, sahici karşıtı. Çiçek : Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi. Bir bitkinin, üreme organlarını taşıy...

Yapma düzey nedir ne demek

Yapma düzey nedir Yapma düzey; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Çok kişili sahnelerde, geri plandakilerin görülmelerini...

Yapma ışık nedir ne demek

Yapma ışık nedir Yapma ışık; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Doğal kaynakların dışında sağlanan ı...

Yapma ilişki nedir ne demek

Yapma ilişki nedir Yapma ilişki; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Değişkenlerin ilişkisiz olmasına karşın bunların ö...

Yapma sınır nedir ne demek

Yapma sınır nedir Yapma sınır; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Akarsu, deniz, göl, sıradağ gibi doğal bir enge...

Yapma uydu nedir ne demek

Yapma uydu nedir Yapma uydu; bir gök bilimi terimidir. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: İnsanlar tarafından yapılarak bir gökcismi çevresinde ...

Fiilden fiil yapma eki nedir ne demek

Fiilden fiil yapma eki nedir Teknik terim anlamı: Fiil kök veya gövdelerinden fiil yapan ek: -n-(uzan-), -t-(uza-t-), -l-(gör-ül-), -ş-(bula-ş-), -r-(taş-ır-), -t...

Alan başı yapma nedir ne demek

Alan başı yapma nedir Alan başı yapma; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Tarama demetinin, bir alanın...

Ark kaynağı yapma nedir ne demek

Ark kaynağı yapma nedir Ark kaynağı yapma; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Bir arkın yüksek ısısından yararlanılar...

Atomsal hidrojenle kaynak yapma nedir ne demek

Atomsal hidrojenle kaynak yapma nedir Atomsal hidrojenle kaynak yapma; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Atomsal hidrojen altında ...

Bilezik yapma nedir ne demek

Bilezik yapma nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Harmana gelen sapı döşek etrafında bilezik biçiminde yığma. Bilez : Zıpzıp, bilye Yapma : Yapmak işi. Yapay...

Çelik yapma nedir ne demek

Çelik yapma nedir Çelik yapma; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Belli bileşimde bir çeliği yapmak için girişil...

Direnç kaynağı yapma nedir ne demek

Direnç kaynağı yapma nedir Direnç kaynağı yapma; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Elektrik direnciyle oluşan yüksek ıs...

Düzmesini yapma nedir ne demek

Düzmesini yapma nedir Teknik terim anlamı: Bir markayı değiştirerek kullanma. Yapma : Yapmak işi. Yapay. Yapmacık. Tezek. Bulgurla yapılmış, yuvarlak ve ya...

Elektrikli kaynak yapma nedir ne demek

Elektrikli kaynak yapma nedir Elektrikli kaynak yapma; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Elektrik erkesinden yararlanarak ...

Gaz kaynağı yapma nedir ne demek

Gaz kaynağı yapma nedir Gaz kaynağı yapma; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Yüksek ısılı alaz çıkaran gazlarle yapı...

İndüklem kaynağı yapma nedir ne demek

İndüklem kaynağı yapma nedir İndüklem kaynağı yapma; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: İndüklemli ısıtma ile kaynak yapma...

Karbon elektrotla ark kaynağı yapma nedir ne demek

Karbon elektrotla ark kaynağı yapma nedir Karbon elektrotla ark kaynağı yapma; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Karbon elektrot kulla...

Kaynaşma kaynağı yapma nedir ne demek

Kaynaşma kaynağı yapma nedir Kaynaşma kaynağı yapma; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Parçaları, yerel olarak eritip kay...

Yapma aydınlatma nedir ne demek

Yapma aydınlatma nedir Yapma aydınlatma; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Güneş ışığının dışındaki kayna...

Yapma bezem nedir ne demek

Yapma bezem nedir Yapma bezem; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir film ya da televizyon izlencesi ...

Yapma dil nedir ne demek

Yapma dil nedir Dil bilgisi olarak anlamı: Çeşitli amaçlarla, anlaşma sağlamak için bazı dillerden seçilmiş sözcüklerle kurulan dil: Esperanto gibi. ...

Yapma gübre nedir ne demek

Yapma gübre nedir Osmanlıca Yapma gübre ne demek? Yapma gübre Osmanlıca'da ne anlama gelir?: sun'î gübre Yapma : Yapmacık, sahici karşıtı. Yapay. Yapma...

Yapma ışık filmi nedir ne demek

Yapma ışık filmi nedir Yapma ışık filmi; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yapma ışıkta kullanılmak üzere...

Yapma seçim nedir ne demek

Yapma seçim nedir Yapma seçim; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Zooloji'deki anlamı: Bitki ve hayvanlarda, istenilen karaktere göre, kontrol ...

Yapma tonlama nedir ne demek

Yapma tonlama nedir Yapma tonlama; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Duygu ve düşünceleri, dilin gerektirdiği tonlamayı boz...

Fiilden ad yapma eki nedir ne demek

Fiilden ad yapma eki nedir Teknik terim anlamı: Fiil kök ve gövdelerinden ad ve sıfat türeten ek: -ek (bin-ek), -gü (büz-gü), -gın (dal-gın), -n (yay-ın), -ç (ö...

Kaynak yapma hızı nedir ne demek

Kaynak yapma hızı nedir Kaynak yapma hızı; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Birim zamanda yapılan kaynak ya da kayn...

Aralıklı dikiş kaynağı yapma nedir ne demek

Aralıklı dikiş kaynağı yapma nedir Aralıklı dikiş kaynağı yapma; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Aralıklı bir yöntemle, bir t...

Asal gazla ark kaynağı yapma nedir ne demek

Asal gazla ark kaynağı yapma nedir Asal gazla ark kaynağı yapma; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Asal gaz altında korunarak ya...

Basınç kaynağı yapma nedir ne demek

Basınç kaynağı yapma nedir Basınç kaynağı yapma; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Parçalara çok yüksek basınç uygulama...

Bindirmeli kaynak yapma nedir ne demek

Bindirmeli kaynak yapma nedir Bindirmeli kaynak yapma; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Kaynak yapılacak parçaları, üst üs...

Dikiş kaynağı yapma nedir ne demek

Dikiş kaynağı yapma nedir Dikiş kaynağı yapma; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Metal yüzey üzerine, bir doğrultu boyu...

Dövme kaynağı yapma nedir ne demek

Dövme kaynağı yapma nedir Dövme kaynağı yapma; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Yüksek sıcaklıklarda ısıtılmış parçal...

Elektrikli ark kaynağı yapma nedir ne demek

Elektrikli ark kaynağı yapma nedir Elektrikli ark kaynağı yapma; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: ark kaynağı yapma]. Ar...

Eritme kaynağı yapma nedir ne demek

Eritme kaynağı yapma nedir Eritme kaynağı yapma; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: kaynaşma kaynağı yapma]. Eritme...

Görüş yapma nedir ne demek

Görüş yapma nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nişandan sonra, oğlan tarafının kızı görmeğe gitmesi. Yapma : Yapmak işi. Yapay. Yapmacık. Tezek. Bulgurla ...

Kabartılı kaynak yapma nedir ne demek

Kabartılı kaynak yapma nedir Kabartılı kaynak yapma; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Özel bir tür dirençli kaynak yapma...

Kaynak yapma nedir ne demek

Kaynak yapma nedir Kaynak yapma; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Sıcaklığı erimeyi sağlayacak denli artırarak...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim