Yapma nedir Yapma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimsıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Tezek. Bulgurla yapılmış, yuvarlak ve yassı köfte. Sır, gizem. Elle biçim verilen tezek. Tezek, kerme (Çayağzı). açıklama yapmak ...

 
 
 

Yapma çiçek nedir ne demek

Yapma çiçek nedir Yapma : Yapay. Yapmak işi. Yapmacık, sahici karşıtı. Çiçek : Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi. Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü. Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse...

Yapma düzey nedir ne demek

Yapma düzey nedir Yapma düzey; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Çok kişili sahnelerde, geri plandakilerin görülmelerini sağlayan set. Yapma : Yapmak işi. Yapay. Yapmacık. Tezek. Bulgurla yapılmış, yuvarlak ve...

Yapma ışık nedir ne demek

Yapma ışık nedir Yapma ışık; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Doğal kaynakların dışında sağlanan ışık. Doğal ışık karşıtı. Yapma : Yapmak işi. Yapay. Yapmacık. Tezek. Bulgurla yapılmış, y...

Yapma ilişki nedir ne demek

Yapma ilişki nedir Yapma ilişki; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Değişkenlerin ilişkisiz olmasına karşın bunların özgün değerleri yerine oranlan ya da damgaları arasında bulunan ilişki. Yapma : Yapmak işi...

Yapma sınır nedir ne demek

Yapma sınır nedir Yapma sınır; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Akarsu, deniz, göl, sıradağ gibi doğal bir engele dayanamayıp insan eliyle oluşturulan imleri (sınır taşları, hendek, direk, tel örgüsü....

Yapma uydu nedir ne demek

Yapma uydu nedir Yapma uydu; bir gök bilimi terimidir. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: İnsanlar tarafından yapılarak bir gökcismi çevresinde dolandırılan cisim. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bilimsel terim anlamı: gökb...

Yapmacık görünümü nedir ne demek

Yapmacık görünümü nedir Yapmacık görünümü; bir dil bilgisi terimidir. "Yapmacık görünümü" ile ilgili cümleler Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. yapmacıklı fiil, yapmacık fiili) Gerçekte yapıldığı halde yapılmamış gibi bir izlenim veren görünü...

Yapmacıkçılık nedir ne demek

Yapmacıkçılık nedir Yapmacıkçılık; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, Heykel) Uyanış Çağı ile barok arasındaki ara üslûp. Abartmalı boylu, yapmacık devimli, havada uçar gibi duran betilerin ...

Yapma aydınlatma nedir ne demek

Yapma aydınlatma nedir Yapma aydınlatma; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Güneş ışığının dışındaki kaynaklardan yararlanarak gerçekleştirilen aydınlatma. Doğal aydınlatmanın karşıtı. Aydınla : ...

Yapma bezem nedir ne demek

Yapma bezem nedir Yapma bezem; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir film ya da televizyon izlencesi için özel olarak hazırlanmış bezem çeşidi. Bezem : Bir film görünçlüğünde ya da televizyo...

Yapma dil nedir ne demek

Yapma dil nedir Dil bilgisi olarak anlamı: Çeşitli amaçlarla, anlaşma sağlamak için bazı dillerden seçilmiş sözcüklerle kurulan dil: Esperanto gibi. Gramer anlamı: Günlük konuşmalarda kullanılan dilin özelliğinden yararlanılarak ve belli ...

Yapma gübre nedir ne demek

Yapma gübre nedir Osmanlıca Yapma gübre ne demek? Yapma gübre Osmanlıca'da ne anlama gelir?: sun'î gübre Yapma : Yapmacık, sahici karşıtı. Yapay. Yapmak işi. Gübre : Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal ...

Yapma ışık filmi nedir ne demek

Yapma ışık filmi nedir Yapma ışık filmi; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yapma ışıkta kullanılmak üzere hazırlanmış boş film; büyük 8 degisik renkli film çeşidi. Yapma : Yapmak işi. Yapay. Yap...

Yapma seçim nedir ne demek

Yapma seçim nedir Yapma seçim; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Zooloji'deki anlamı: Bitki ve hayvanlarda, istenilen karaktere göre, kontrol altında türetilerek seçim yapma olayı. Seçi : Seçme işi. Ayırma, seçme Yapma : Yapmak işi...

Yapma tonlama nedir ne demek

Yapma tonlama nedir Yapma tonlama; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Duygu ve düşünceleri, dilin gerektirdiği tonlamayı bozarak, uydurma bir gelenekle söyleme biçimi. Tonla : Tonlarca Tonlama : İfadeye bir fikir,...

Yapmacık nedir ne demek

Yapmacık nedir Yapmacık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yapmacık" ile ilgili cümleler Güzel Sanatlar alanındaki anlamı: (Resim, Heykel) Resim ve heykel sanatlarında içtenlikten uzak, yapmacıklı çalışma. Tiyatro'...

Yapmacıkçı nedir ne demek

Yapmacıkçı nedir Yapmacıkçı; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, Heykel) Yalınlıktan yoksun, aldatıcı, gereksiz süslü işler yapan sanatçı. a. bk. yapmacıkçılık. Yapma : Yapmak işi. Yapay. ...

Yapmacıklı nedir ne demek

Yapmacıklı nedir Yapmacıklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yapmacıklı" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Yapmacık davranışlı. Güzel Sanatlar alanındaki anlamı: (Resim, Heykel) Kötü, yaratmadan uzak,...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim