Yarı nedir Yarı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yarı" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Yarım Yağ çömleğinin ağzına gerilen deri. Yarı, yarım Ortak. Alan. Kimya'daki anlamı: Tam olmayışı ifade ...

 
 
 

Yarı açınık nedir ne demek

Yarı açınık nedir Yarı açınık; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Abanık gibi kullanılan i, u açımkları ki y ve v seslerine yaklaşırlar. Açınık : Kapantı veya fazla daraltı yapmaksızın dudakların ve ağız içi...

Yarı alan nedir ne demek

Yarı alan nedir Yarı alan; bir spor terimidir. Bilimsel terim anlamı: Ayaktopu alanını ortadan ikiye bölen orta çizginin iki yanında kalan ve her birinde bir takımın yer aldığı alan. İngilizce'de Yarı alan ne demek? Yarı alan ingilizcesi ...

Yarı asalaklık nedir ne demek

Yarı asalaklık nedir Teknik terim anlamı: Besinin bir kısmını konaktan bir kısmını da fotosentez yaparak sağlayan parazitlik biçimi, yarı parazitlik. Asalaklı : İçinde ya da üzerinde asalak bulunan canlı. bk. konakçı. İçinde veya üzerinde asal...

Yarı bağdaşık çökelti nedir ne demek

Yarı bağdaşık çökelti nedir Yarı bağdaşık çökelti; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Yarıbağdaşık çökelim sonucu oluşmuş çökelti. Bağda : Ayağa vurulan, ipten, ağaçtan veya demirden yapılan köstek. Çelme, güre...

Yarı balon nedir ne demek

Yarı balon nedir Teknik terim anlamı: Yol lastiklerinin bir türü. Balo : Danslı ve özel giysili gece eğlencesi Balon : Isıtılmış hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan, atmosferde uçabilen, küre biçiminde araç. Aslı olmayan, pal...

Yarı başkalaşım nedir ne demek

Yarı başkalaşım nedir Yarı başkalaşım; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bazı böceklerde nimf ve ergin evreleri kapsayan, çekirgelerde olduğu gibi yumurtadan çıkan yavruların ergine benzediği, ancak...

Yarı başkanlık nedir ne demek

Yarı başkanlık nedir Başkanlık : Başkan olma durumu. Başkanın görevi veya makamı, reislik, riyaset. Başkan : Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı. Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis, reis bey. Re...

Yarı belgesel nedir ne demek

Yarı belgesel nedir Yarı belgesel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Belgesel : Belge niteliği taşıyan film veya televizyon programı. Belge niteliği taşıyan, dokümanter. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, ...

Yarı açık anestezi yöntemi nedir ne demek

Yarı açık anestezi yöntemi nedir Yarı açık anestezi yöntemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Anestezik gaz karışımının hayvana verildikten sonra solunum havasının dış ortama verildiği yöntem. Açık : Açılmış, kap...

Yarı açık cezaevi nedir ne demek

Yarı açık cezaevi nedir Yarı açık cezaevi; bir hukuk terimidir. Cezaevi : Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane, dam, kodes, mahbes. Ceza : Uygunsuz davranışlarda bulunanlara uygulanan üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem veya...

Yarı ağır sıklet nedir ne demek

Yarı ağır sıklet nedir Yarı ağır sıklet; bir spor terimidir. Sıklet : Ağırlık, yük. Sıkıntı. Boks : Belirli kurallara uyularak yapılmış olan yumruk dövüşü, yumruk oyunu. Kilogram : Bin gramlık bir ağırlık ölçü birimi, kilo (kg). Ağırlık : Orduda...

Yarı asalak nedir ne demek

Yarı asalak nedir Yarı asalak; bitki bilimi, hayvan bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. Asalak : Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı, parazit. Başkalarının sırtından geçinen (kimse), abacı, ekti, ot...

Yarı bağdaşık çökelim nedir ne demek

Yarı bağdaşık çökelim nedir Yarı bağdaşık çökelim; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: İçdüzey ile çökelti fazının kristal düzlem ve yönleri arasındaki bağdaşımı tam olmayan çökelim. Bağda : Ayağa vurulan, ipten...

Yarı bağdaşım nedir ne demek

Yarı bağdaşım nedir Yarı bağdaşım; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: İçdüzey ile çökelti fazının kristal düzlem ve yönleri arasındaki tam uyuşma göstermeyen bağdaşım özelliği. Bağda : Ayağa vurulan, ip...

Yarı başkalaşan nedir ne demek

Yarı başkalaşan nedir Yarı başkalaşan; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Yan başkalaşma gösteren. Hemimetabol. Başka : Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge. Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü o...

Yarı başkalaşma nedir ne demek

Yarı başkalaşma nedir Yarı başkalaşma; bir biyoloji terimidir. Başkalaşma : Oğulcuk evresinden ergin olana değin bir hayvanın geçirdiği biçim ve yapı değişimleri, istihale, metamorfoz. Başkalaşmak işi. Böcekler : Vücutları baş, göğüs ve karın o...

Yarı bel nedir ne demek

Yarı bel nedir "Yarı bel" ile ilgili cümleler Yarı belgesel : Bütünüyle belgesel nitelikli olmayan. Hiza : Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu. Bel : Toprağı aktarmaya veya işlemeye yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, u...

Yarı belgesel film nedir ne demek

Yarı belgesel film nedir Yarı belgesel film; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Gerçekte öykülü bir film olarak çevrilip gerçek olay ve çevreyi yansıtan ya da gerçekte belgesel film olarak çevrilip ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim