Yarı nedir Yarı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yarı" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Yarım Yağ çömleğ...

 
 
 

Yarı açınık nedir ne demek

Yarı açınık nedir Yarı açınık; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Abanık gibi kullanılan i, u açımkları ki y ve v sesl...

Yarı alan nedir ne demek

Yarı alan nedir Yarı alan; bir spor terimidir. Bilimsel terim anlamı: Ayaktopu alanını ortadan ikiye bölen orta çizginin iki yanında kalan ve her bir...

Yarı asalaklık nedir ne demek

Yarı asalaklık nedir Teknik terim anlamı: Besinin bir kısmını konaktan bir kısmını da fotosentez yaparak sağlayan parazitlik biçimi, yarı parazitlik. Asal...

Yarı bağdaşık çökelti nedir ne demek

Yarı bağdaşık çökelti nedir Yarı bağdaşık çökelti; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Yarıbağdaşık çökelim sonucu oluşmuş...

Yarı balon nedir ne demek

Yarı balon nedir Teknik terim anlamı: Yol lastiklerinin bir türü. Balo : Danslı ve özel giysili gece eğlencesi Balon : Isıtılmış hava veya havadan dah...

Yarı başkalaşım nedir ne demek

Yarı başkalaşım nedir Yarı başkalaşım; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bazı böceklerde nimf ve ergin evrele...

Yarı başkanlık nedir ne demek

Yarı başkanlık nedir Başkanlık : Başkan olma durumu. Başkanın görevi veya makamı, reislik, riyaset. Başkan : Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı. Bi...

Yarı belgesel nedir ne demek

Yarı belgesel nedir Yarı belgesel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Belgesel : Belge niteliği taşıyan film veya televizyon program...

Yarı benzeşme nedir ne demek

Yarı benzeşme nedir Teknik terim anlamı: Bir kelimede yanyana ve aralıklı olarak bulunan seslerden birinin ötekini boğumlanma özelliklerinden bir veya ik...

Yarı bitirilmiş ürün nedir ne demek

Yarı bitirilmiş ürün nedir Yarı bitirilmiş ürün; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Haddelenmiş kütük, takoz ve yassı kü...

Yarı büyük eksen nedir ne demek

Yarı büyük eksen nedir Yarı büyük eksen; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Elipste merkez ile elipsin merkeze en uz...

Yarı çıkık nedir ne demek

Yarı çıkık nedir Yarı çıkık; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kısmi çıkık. Çıkı : Çıkın Çıkık : Bir kemik ve...

Yarı dalga potansiyeli nedir ne demek

Yarı dalga potansiyeli nedir Yarı dalga potansiyeli; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir polarografik dalgada diffüzyon akımının ...

Yarı değişken maliyetler nedir ne demek

Yarı değişken maliyetler nedir Yarı değişken maliyetler; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Değişken nitelikte olmakla birlikte üretim...

Yarı dengeli nedir ne demek

Yarı dengeli nedir Yarı dengeli; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Yarı dengelilik özelliği gösteren. Deng : Den...

Yarı dengeli karbür nedir ne demek

Yarı dengeli karbür nedir Yarı dengeli karbür; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Yarı dengelilik özelliği gösteren kar...

Yarı diadrom nedir ne demek

Yarı diadrom nedir Teknik terim anlamı: Acı suda, delta alanlarında yaşayıp yalnız yumurtlamak için tatlı suya giren balıklar. Yarı : Bir bütünü oluştur...

Yarı doğru nedir ne demek

Yarı doğru nedir Yarı doğru; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Doğrunun belirli bir noktasının bir yanında yer ...

Yarı dolaysız aydınlatma nedir ne demek

Yarı dolaysız aydınlatma nedir Teknik terim anlamı: Aydınlatılacak düzleme (sınırsız düşünülen bir düzlem), ışık akılarının %60 ile %90 arasında bir oranını doğruda...

Yarı açık anestezi yöntemi nedir ne demek

Yarı açık anestezi yöntemi nedir Yarı açık anestezi yöntemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Anestezik gaz karışımının hay...

Yarı açık cezaevi nedir ne demek

Yarı açık cezaevi nedir Yarı açık cezaevi; bir hukuk terimidir. Cezaevi : Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane, dam, kodes, mahbes. C...

Yarı ağır sıklet nedir ne demek

Yarı ağır sıklet nedir Yarı ağır sıklet; bir spor terimidir. Sıklet : Ağırlık, yük. Sıkıntı. Boks : Belirli kurallara uyularak yapılmış olan yumruk dövüşü, ...

Yarı asalak nedir ne demek

Yarı asalak nedir Yarı asalak; bitki bilimi, hayvan bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. Asalak : Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona ...

Yarı bağdaşık çökelim nedir ne demek

Yarı bağdaşık çökelim nedir Yarı bağdaşık çökelim; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: İçdüzey ile çökelti fazının kristal...

Yarı bağdaşım nedir ne demek

Yarı bağdaşım nedir Yarı bağdaşım; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: İçdüzey ile çökelti fazının kristal düzlem ...

Yarı başkalaşan nedir ne demek

Yarı başkalaşan nedir Yarı başkalaşan; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Yan başkalaşma gösteren. Hemimetabol. Başka : Bil...

Yarı başkalaşma nedir ne demek

Yarı başkalaşma nedir Yarı başkalaşma; bir biyoloji terimidir. Başkalaşma : Oğulcuk evresinden ergin olana değin bir hayvanın geçirdiği biçim ve yapı değiş...

Yarı bel nedir ne demek

Yarı bel nedir "Yarı bel" ile ilgili cümleler Yarı belgesel : Bütünüyle belgesel nitelikli olmayan. Hiza : Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu. ...

Yarı belgesel film nedir ne demek

Yarı belgesel film nedir Yarı belgesel film; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Gerçekte öykülü bir film olar...

Yarı bitirilmiş çelik nedir ne demek

Yarı bitirilmiş çelik nedir Yarı bitirilmiş çelik; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Haddelenmiş çelik kütük, iri kütük ...

Yarı buçuk nedir ne demek

Yarı buçuk nedir Yarı buçuk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. "Yarı buçuk" ile ilgili cümle Buçuk : ... ve yarım. Savma ...

Yarı can nedir ne demek

Yarı can nedir Teknik terim anlamı: Yarı canlı. Can : İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık. Güç, diri...

Yarı daldırma nedir ne demek

Yarı daldırma nedir Yarı daldırma; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Seçmeli ısıl işlem uygulanan parçaları, tik...

Yarı dayanç yarışları nedir ne demek

Yarı dayanç yarışları nedir Teknik terim anlamı: 100 km. ye dek koşulan yarışlar. Daya : Çocuğa bakan dadı, sütnine, taya Yarışl : Burdur ili, Yeşilova belediyes...

Yarı demersal nedir ne demek

Yarı demersal nedir Teknik terim anlamı: Hemipelajik. Demersal : Göl ve denizlerin taban ya da tabana yakın kısımlarında yaşama. Dibe ait, dipte yaşayan ...

Yarı dengeli faz nedir ne demek

Yarı dengeli faz nedir Yarı dengeli faz; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Yarı dengeli durumda olan faz. Deng : De...

Yarı dengelilik nedir ne demek

Yarı dengelilik nedir Yarı dengelilik; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Dengelilik ile dengesizlik arası olan dur...

Yarı diz çekimi nedir ne demek

Yarı diz çekimi nedir Yarı diz çekimi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Diz ile bel çekimi arasında yer...

Yarı dolaylı aydınlatma nedir ne demek

Yarı dolaylı aydınlatma nedir Teknik terim anlamı: Aydınlatılacak düzleme (sınırsız düşünülen bir düzlem), ışık akılarının %10 ile %40 arasında bir oranını doğruda...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim