Yardım nedir "Yardım" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Henüz kurtçuk döneminde bulunan arı. Yardım. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir ikt...

 
 
 

Yardım sandığı nedir ne demek

Yardım sandığı nedir Yardım : Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağ...

Yardım sandıklarınca yapılan yardımlarda vergi başlıklığı nedir ne demek

Yardım sandıklarınca yapılan yardımlarda vergi başlıklığı nedir Yardım sandıklarınca yapılan yardımlarda vergi başlıklığı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tüzel kişi...

Asya yardım programları nedir ne demek

Asya yardım programları nedir Asya yardım programları; Uluslararası alanında kullanılan bir terimdir. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: [bkz: Kolombo Planı]. Y...

Bm çocuklara yardım fonu nedir ne demek

Bm çocuklara yardım fonu nedir Bm çocuklara yardım fonu; Uluslararası alanında kullanılan bir sözcüktür. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: [bkz: UNICEF]. Çocu :...

İlk yardım hastanesi nedir ne demek

İlk yardım hastanesi nedir Yardım : Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan...

Karşılıklı ekonomik yardım konseyi nedir ne demek

Karşılıklı ekonomik yardım konseyi nedir Karşılıklı ekonomik yardım konseyi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Doğu Blokundaki merkezi planlı ...

Akçalı yardım nedir ne demek

Akçalı yardım nedir Akçalı yardım; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: I - Özeksel yönetimin, genellikle belli bir amaçla kulla...

Evini yapana yardım nedir ne demek

Evini yapana yardım nedir Evini yapana yardım; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Özellikle işsiz sayısı çok olan geri kalmış ülkele...

İnsani yardım nedir ne demek

İnsani yardım nedir İnsani : İnsanca. İnsanla ilgili, insana özgü. İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan...

Nakdi yardım nedir ne demek

Nakdi yardım nedir "Nakdi yardım" ile ilgili cümle örnekleri İktisat alanındaki kelime anlamı: Yardım : Etki. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi i...

Parasal yardım nedir ne demek

Parasal yardım nedir Parasal yardım; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Para ile yapılan her türlü yardım. karşılığı ayni ya...

Teknik yardım nedir ne demek

Teknik yardım nedir Teknik yardım; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir malı satın alan gerçek veya tüzel kişilere satıc...

Tüzel yardım nedir ne demek

Tüzel yardım nedir Tüzel yardım; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yasal kovuşturma yoluyla haklarını savunmak ve icra eli...

Yardımcı asalak nedir ne demek

Yardımcı asalak nedir Teknik terim anlamı: Hastalık sağaltma gibi, tarımsal savaşta zararlı böcekleri yok etme gibi, insan, hayvan ve bitki sağlığı yönünde...

Yardımcı benlik nedir ne demek

Yardımcı benlik nedir Yardımcı benlik; Psikoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Benliği geliştirmek ya da ger...

Yardımcı bezemci nedir ne demek

Yardımcı bezemci nedir Yardımcı bezemci; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bezemciye, çalışmalarında yard...

Yardımcı denetir nedir ne demek

Yardımcı denetir nedir Yardımcı denetir; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ana denetir tarafından ayarlanan aygıt. Dene : Tan...

Yardımcı ders kitabı nedir ne demek

Yardımcı ders kitabı nedir Yardımcı ders kitabı; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Ders kitabı olarak kabul ve ilân edilmemek...

Yardımcı doçent nedir ne demek

Yardımcı doçent nedir ...

Yardım duruşu nedir ne demek

Yardım duruşu nedir Yardım duruşu; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Spor'daki anlamı: Özellikle araçlı çalışmalarda, devinim yap...

Yardım indirimi nedir ne demek

Yardım indirimi nedir Yardım indirimi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Vergi yükümlüsünün kendine, eşine ve küçük çocukların...

Yardım sandıkları gelirleri nedir ne demek

Yardım sandıkları gelirleri nedir Yardım sandıkları gelirleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Devlet dairelerince ya da özel örgütlerc...

Yardım ve işbirliği fonu nedir ne demek

Yardım ve işbirliği fonu nedir Yardım ve işbirliği fonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Orta Afrika Cumhuriyetine iktisadi yardım...

Birleşmiş milletler yardım ve rehabilitasyon idaresi nedir ne demek

Birleşmiş milletler yardım ve rehabilitasyon idaresi nedir Birleşmiş milletler yardım ve rehabilitasyon idaresi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İkinci Dünya ...

İlk yardım çantası nedir ne demek

İlk yardım çantası nedir Yardım : Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. Bağış, iane. Etki. İşlerin daha etkin ve verimli olabi...

Kalkınmaya yardım komitesi nedir ne demek

Kalkınmaya yardım komitesi nedir Kalkınmaya yardım komitesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına yöne...

Okul sosyal yardım hizmetleri nedir ne demek

Okul sosyal yardım hizmetleri nedir Okul sosyal yardım hizmetleri; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilere daha verimli bir öğre...

Ayni yardım nedir ne demek

Ayni yardım nedir Ayni yardım; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Para yerine, her türlü mal ile yapılan yardım. karşılı...

İlk yardım nedir ne demek

İlk yardım nedir İlk yardım, Herhangi bir kaza ya da tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın ku...

Mali yardım nedir ne demek

Mali yardım nedir Mali yardım; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Fona gereksinimi olan iktisadi birimlere diğer iktisadi...

Özdeksel yardım nedir ne demek

Özdeksel yardım nedir Özdeksel yardım; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Para yerine her tür mal ile yapılan yardım. Yardı : C...

Sosyal yardım nedir ne demek

Sosyal yardım nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: İktisadi ve sosyal bakımdan güçsüz durumda bulunanlara, herhangi bir karşılığı olmaksızın yapılmış ...

Toplumsal yardım nedir ne demek

Toplumsal yardım nedir Toplumsal yardım; bir toplum bilimi terimidir. Sosyoloji'deki anlamı: Bir toplulukta işsizlik, yoksulluk ve benzeri toplumsal sorunla...

Yardımcı nedir ne demek

Yardımcı nedir "Yardımcı" ile ilgili cümleler Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Oyun düzenini, müziği, dekoru ve benzeri sanatsal işleri hazırlaya...

Yardımcı bellek nedir ne demek

Yardımcı bellek nedir Yardımcı bellek; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: [bkz: dış bellek]. Belle : Güneşte zahire k...

Yardımcı bez nedir ne demek

Yardımcı bez nedir Yardımcı bez; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bir beze ya da organa bağlı olan yardımc...

Yardımcı çatkı nedir ne demek

Yardımcı çatkı nedir Yardımcı çatkı; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kabuk gövde yapısında askı düzeninin bağlantı noktal...

Yardımcı ders nedir ne demek

Yardımcı ders nedir Yardımcı : Yardımı olan (şey). Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan. Yardım : Etk...

Yardımcı dingil nedir ne demek

Yardımcı dingil nedir Yardımcı dingil; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Devinimi aradingil dişlisinden alan, üzerindeki di...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim