Yargı nedir "Yargı" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Kanal açma. Nodul ve benzeri yapmak için ayrılan düzgün odun. Dava, didişme. Patates, fasulye ve benzeri dikmek için sabanla açılan yarık. Dil bilgisi olarak anlamı: Yükleml...

 
 
 

Yargı çıkmak nedir ne demek

Yargı çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kavgada arka çıkmak. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak. Çıkmış. Desteklemek amacıyla verilen para. Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili ola...

Yargı erki nedir ne demek

Yargı erki nedir Yargı erki; bir hukuk terimidir. Yargı : Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm. Yasalara göre mahkemece bir olay veya olg...

Yargı organları nedir ne demek

Yargı organları nedir Yargı organları; bir hukuk terimidir. Yargı : Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm. Yasalara göre mahkemece bir olay vey...

Yargı yeri nedir ne demek

Yargı yeri nedir Yargı yeri; bir hukuk terimidir. Yargı : Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm. Yasalara göre mahkemece bir olay veya olg...

Yargı yolu nedir ne demek

Yargı yolu nedir Yargı yolu; bir hukuk terimidir. "Yargı yolu" ile ilgili cümle örnekleri Yargı : Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen ka...

Yargıcı dökümlemesi nedir ne demek

Yargıcı dökümlemesi nedir Yargıcı dökümlemesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Nitel ve dizgesiz yanıtları bir süreklilik üzerinde konumlamak ya da uygun yanıt kümeleri içinde dizgelemek üzere başvurulan yargı...

Yargıcı kararı nedir ne demek

Yargıcı kararı nedir Yargıcı kararı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İki yan arasındaki çekişme ve anlaşmazlığın çözümlenebilmesi amacıyla düzenlenerek yanlara sunulan yargıcı buyurusu. Kara : Yeryüzünün denizle...

Yargıcılar nedir ne demek

Yargıcılar nedir Yargıcılar; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ölçek oluşturma işlemini nesnel temellere dayandırmak üzere başvurulan ve yaptıkları yargısal değerlendirmelerle sınarların ölçek konumu ya...

Yargı alanı nedir ne demek

Yargı alanı nedir Yargı : Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza. Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak...

Yargı çevresi nedir ne demek

Yargı çevresi nedir Yargı çevresi; bir hukuk terimidir. Yargı : Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza. Kavrama, karşılaştırma, de...

Yargı denetimi nedir ne demek

Yargı denetimi nedir Yargı denetimi; bir hukuk terimidir. Yargı : Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm. Yasalara göre mahkemece bir olay veya...

Yargı gücü nedir ne demek

Yargı gücü nedir Yargı gücü; bir hukuk terimidir. Yargı : Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza. Kavrama, karşılaştırma, değer...

Yargı usulü nedir ne demek

Yargı usulü nedir Yargı usulü; bir hukuk terimidir. Yargı : Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza. Kavrama, karşılaştırma, değe...

Yargı yetkisi nedir ne demek

Yargı yetkisi nedir Yargı yetkisi; bir hukuk terimidir. Yargı : Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm. Yasalara göre mahkemece bir olay veya ...

Yargıcı nedir ne demek

Yargıcı nedir Hukuki terim anlamı: hakem, ~ sözleşmesi: tahkîm mukavelesi. Sosyoloji'deki anlamı: Resmi bir uzlaştırıcı kişi ya da küme. Anlaşmazlıklarda yanların çözüm için yargısına başvurmayı kabul ettikleri bir kişi ya da küme. Bili...

Yargıcı kanısı nedir ne demek

Yargıcı kanısı nedir Yargıcı kanısı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir gözlem aracının mantıksal geçerliğini sınamak üzere başvurulan ve ilgili alanda ölçü sayılan kişilerin kanısı. Kanı : İnanç, düşünc...

Yargıcı yanlılığı nedir ne demek

Yargıcı yanlılığı nedir Yargıcı yanlılığı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ölçek sınarlarının sayısı ve değerlerini saptamak üzere yargısına başvurulan yargılayıcıların taşıdıkları özelliklere göre değerlend...

Yargıcılar görüşü nedir ne demek

Yargıcılar görüşü nedir Yargıcılar görüşü; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ölçme aracının, ilgili konu ya da alanda bilgili ve uzman sayılabilecek kişilere danışılarak geçerliliğinin sınanması, bk. geçerl...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim