Yasal nedir Yasal; bir hukuk terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Hukuki terim anlamı: kanûnî. ~ kalıtçı; kanûnî mîrâsçı. Yasalaşma : Yasalaşmak işi, kanunlaşma. Yasalaşmak : Yasama meclisleri tarafından ...

 
 
 

Yasal borç nedir ne demek

Yasal borç nedir Yasal borç; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yasalarla doğan yükümlülük. Borç : Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey. Birine karşı bir şeyi yerine getirme ...

Yasal buyruklar nedir ne demek

Yasal buyruklar nedir Yasal buyruklar; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kişilerin karşılıklı istekleriyle değiştirilmeyen yasal buyruklar. Buyru : Kağnı, araba tekerleğine çakılan tahta çivi. Kağnı tekerini tutan ...

Yasal dinlenme günleri nedir ne demek

Yasal dinlenme günleri nedir Yasal dinlenme günleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ulusal ve dini bayramlar gibi yasalarına göre çalışılması yasaklanan günler. Dinlenme : Dinlenmek (I) işi, istirahat. Dinlenmek (II) i...

Yasal eşlenik değişken nedir ne demek

Yasal eşlenik değişken nedir Yasal eşlenik değişken; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Konum-devinirlik (q ve p), erke-zaman (E ve t) gibi Hamilton işlevinin birine göre türevi öbürünü veren düzeneksel deği...

Yasal güvenceliler nedir ne demek

Yasal güvenceliler nedir Yasal güvenceliler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Toplumsal güvenceler kurumu yasasına göre güvenceli sayılan kişiler. Güve : Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan...

Yasal izin nedir ne demek

Yasal izin nedir Teknik terim anlamı: Akçalı hakların kullanılmasının ve bunun karşılığında ücret ödenmesinin yasadan doğması durumu. İzin : Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet. Bir kimseye ...

Yasal konut nedir ne demek

Yasal konut nedir Yasal konut; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kişinin yerleşme amacıyla oturduğu konut. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan ş...

Yasal para nedir ne demek

Yasal para nedir Yasal para; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Para yetkeleri tarafından basılan ve özel veya resmi tüm yükümlülüklerin ödenmesinde yasa gereği kabul edilmesi zorunlu olan para. Te...

Yasal anamal nedir ne demek

Yasal anamal nedir Yasal anamal; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ortaklığa kuruluşu gereğince ve yasasına göre konulması zorunlu bulunan anamal. Anamal : Sermaye Yasa : Olayların gidişinde olağan dışına yer ver...

Yasal biçim nedir ne demek

Yasal biçim nedir Yasal biçim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belli bir yasal biçim özelliğini taşıyan önerme. yasal biçimler genellikle denetleme yöntemlerinde kullanılır. tümel-evetlemeli yasal biçim, tike...

Yasal borçlanma nedir ne demek

Yasal borçlanma nedir Yasal borçlanma; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Alımı bir yasa ile zorunlu kılınan belgitlerle devletin kişilere borçlanması. Bir borcu karşılama zorunluluğu nedeniyle yapılan borçlanma. Ya...

Yasal değer nedir ne demek

Yasal değer nedir Yasal değer; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir varlığı yöneten kişinin borçlarını ödeyebilmek için elinde bulundurduğu yasal değer. Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü...

Yasal dinlenme ücreti nedir ne demek

Yasal dinlenme ücreti nedir Yasal dinlenme ücreti; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İş yasasına bağlı işyerlerindeki işçilere ulusal bayram ve yasal dinlenme günlerinde bir iş karşılığı olmaksızın yasasında belirtilen ö...

Yasal faiz nedir ne demek

Yasal faiz nedir Yasal faiz; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Hükümetler tarafından yasalarla belirlenen faiz oranı. Faiz : İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nem...

Yasal iş bıraktırma nedir ne demek

Yasal iş bıraktırma nedir Yasal iş bıraktırma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Toplu iş sözleşmesi sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından iş bırakma kararı alınması durumunda yasa hükümlerine uyg...

Yasal karşılıklar oranı nedir ne demek

Yasal karşılıklar oranı nedir Yasal karşılıklar oranı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bankaların ellerinde bulundurmakla zorunlu oldukları yasal karşılıkların oranı. Karşılıklar : Belirli bir duruma gelen ya da gelmesi ...

Yasal kovuşturucu nedir ne demek

Yasal kovuşturucu nedir Yasal kovuşturucu; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yasal ya da türesel işlerde, gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hakları davacısı gibi gütmeye ve savunmaya yetkili kişi. Avukat sayısı beşten...

Yasal tekel nedir ne demek

Yasal tekel nedir Yasal tekel; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Lisans, buluş belgesi gibi yasal haklarla oluşturulan doğal tekel. karşılığı devlet tekeli, tekel. Teke : Erkek keçi. Bir tür karides. Tüylü de...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim