Yasal nedir Yasal; bir hukuk terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Hukuki terim anlamı: kanûnî. ~ kalıtçı; kanûnî mî...

 
 
 

Yasal borç nedir ne demek

Yasal borç nedir Yasal borç; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yasalarla doğan yükümlülük. Borç : Geri verilmek üzere al...

Yasal buyruklar nedir ne demek

Yasal buyruklar nedir Yasal buyruklar; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kişilerin karşılıklı istekleriyle değiştirilmeyen ya...

Yasal dinlenme günleri nedir ne demek

Yasal dinlenme günleri nedir Yasal dinlenme günleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ulusal ve dini bayramlar gibi yasalarına göre...

Yasal eşlenik değişken nedir ne demek

Yasal eşlenik değişken nedir Yasal eşlenik değişken; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Konum-devinirlik (q ve p), erk...

Yasal güvenceliler nedir ne demek

Yasal güvenceliler nedir Yasal güvenceliler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Toplumsal güvenceler kurumu yasasına göre güvence...

Yasal izin nedir ne demek

Yasal izin nedir Teknik terim anlamı: Akçalı hakların kullanılmasının ve bunun karşılığında ücret ödenmesinin yasadan doğması durumu. İzin : Bir şey y...

Yasal konut nedir ne demek

Yasal konut nedir Yasal konut; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kişinin yerleşme amacıyla oturduğu konut. Konu : Konuşma...

Yasal para nedir ne demek

Yasal para nedir Yasal para; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Para yetkeleri tarafından basılan ve özel ve...

Yasal toplak nedir ne demek

Yasal toplak nedir Yasal toplak; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Her bir dizgesi eş sayıda, birçok özdeci...

Yasal ürem sınırı nedir ne demek

Yasal ürem sınırı nedir Yasal ürem sınırı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yasalarla uygulanan en yüksek ürem. Sını : Ağaçtan...

Yasal yapıt hakkı nedir ne demek

Yasal yapıt hakkı nedir Teknik terim anlamı: Yasaların koyduğu koşullardan doğan ve onların tanıdığı yapıt hakkı. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, ...

Yasal yapıt hakkını sağlama nedir ne demek

Yasal yapıt hakkını sağlama nedir Teknik terim anlamı: Yasaların tanıdığı yapıt hakkının, hükümetçe güvenlik altına alınması. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla...

Yasal yedekler nedir ne demek

Yasal yedekler nedir Yasal yedekler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İleride karşılaşabilecekleri dokuncaların etkilerini ö...

Birli yüklemli yasal biçim nedir ne demek

Birli yüklemli yasal biçim nedir Birli yüklemli yasal biçim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Anabileşenleri birliyüklemli kurucu bileşe...

Koca yasal toplak nedir ne demek

Koca yasal toplak nedir Koca yasal toplak; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Eş kimyasal gerilim gösteren, ancak...

Önekli yasal biçim üreteci nedir ne demek

Önekli yasal biçim üreteci nedir Önekli yasal biçim üreteci; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Önekli yasal biçimde niceleyicilerin etki...

Tam yasal izin nedir ne demek

Tam yasal izin nedir Teknik terim anlamı: Doğrudan doğruya yasadan doğan izin (plâkların herkese açık yerlerde çalınabilmesi gibi). Yasal izin : Akçalı ha...

Tikel evetlemeli yasal biçim nedir ne demek

Tikel evetlemeli yasal biçim nedir Tikel evetlemeli yasal biçim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Her anabileşeni ayrı bir tümel-evetleme...

Tümel evetlemeli en kısa bir yasal biçim nedir ne demek

Tümel evetlemeli en kısa bir yasal biçim nedir Tümel evetlemeli en kısa bir yasal biçim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: p gibi bir önermenin tümel-e...

Yasal anamal nedir ne demek

Yasal anamal nedir Yasal anamal; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ortaklığa kuruluşu gereğince ve yasasına göre konulması ...

Yasal biçim nedir ne demek

Yasal biçim nedir Yasal biçim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belli bir yasal biçim özelliğini taşıyan önerme. yasal b...

Yasal borçlanma nedir ne demek

Yasal borçlanma nedir Yasal borçlanma; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Alımı bir yasa ile zorunlu kılınan belgitlerle devle...

Yasal değer nedir ne demek

Yasal değer nedir Yasal değer; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir varlığı yöneten kişinin borçlarını ödeyebilmek için ...

Yasal dinlenme ücreti nedir ne demek

Yasal dinlenme ücreti nedir Yasal dinlenme ücreti; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İş yasasına bağlı işyerlerindeki işçilere ulus...

Yasal faiz nedir ne demek

Yasal faiz nedir Yasal faiz; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Hükümetler tarafından yasalarla belirlenen faiz oranı. ...

Yasal iş bıraktırma nedir ne demek

Yasal iş bıraktırma nedir Yasal iş bıraktırma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Toplu iş sözleşmesi sırasında uyuşmazlık çıkma...

Yasal karşılıklar oranı nedir ne demek

Yasal karşılıklar oranı nedir Yasal karşılıklar oranı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bankaların ellerinde bulundurmakla zorunlu o...

Yasal kovuşturucu nedir ne demek

Yasal kovuşturucu nedir Yasal kovuşturucu; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yasal ya da türesel işlerde, gerçek ve tüzel kişil...

Yasal tekel nedir ne demek

Yasal tekel nedir Yasal tekel; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Lisans, buluş belgesi gibi yasal haklarla oluşturulan ...

Yasal uygunluk markaları nedir ne demek

Yasal uygunluk markaları nedir Teknik terim anlamı: Malın ve sarmalaçların, önceden belli edilen ölçülere uygunluğunu belirtmek için konulan markalar, imler. Uygu :...

Yasal vergi oranı nedir ne demek

Yasal vergi oranı nedir Yasal vergi oranı; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gümrük bildirmeliğine, yasa ile ya da onun verdiği...

Yasal yapıt hakkı istemi nedir ne demek

Yasal yapıt hakkı istemi nedir Teknik terim anlamı: Yasadan doğan yapıt hakkının tanınması için gereken başvurma. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla v...

Yasal yapıt hakkının aktarımı nedir ne demek

Yasal yapıt hakkının aktarımı nedir Teknik terim anlamı: Yasaların tanıdığı yapıt hakkının bedel karşılığı ya da bedelsiz olarak başkasına aktarımı. Hakk : Hak. Hak, his...

Yasal yükümlülük payları nedir ne demek

Yasal yükümlülük payları nedir Yasal yükümlülük payları; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşletmenin kârı üzerinden sayışımlanan ve d...

Boş tikel evetlemeli yasal biçim nedir ne demek

Boş tikel evetlemeli yasal biçim nedir Boş tikel evetlemeli yasal biçim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kurucu bileşen sayısı sıfır olan ti...

Ödenekliklerde yasal ödenek ayırma ilkesi nedir ne demek

Ödenekliklerde yasal ödenek ayırma ilkesi nedir Ödenekliklerde yasal ödenek ayırma ilkesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ödenekliklerde yer alan öd...

Sınırlı yasal izin nedir ne demek

Sınırlı yasal izin nedir Teknik terim anlamı: Yasadan doğmakla birlikte yararlanma özgenliğinin kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulu'ndan karar alınması gere...

Tikel evetlemeli tam yasal biçim nedir ne demek

Tikel evetlemeli tam yasal biçim nedir Tikel evetlemeli tam yasal biçim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aynı yalınç bileşenli kurucu bileşe...

Tikel evetllemeli en kısa bir yasal biçim nedir ne demek

Tikel evetllemeli en kısa bir yasal biçim nedir Tikel evetllemeli en kısa bir yasal biçim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: p gibi bir önermenin tikel...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim