Yatış nedir Yatışma : Yatışmak işi. Yatışmak : Hızı, etkisi azalmak, aşırılığı geçmek. Yan yana, kucak kucağa yatmak. Ayaklanma, kargaşa sakinleşmek, durulmak. Coşku, sinir, korku vb.nin etkisi azalmak, geçmek, sakinleşmek. Yatıştırıc...

 
 
 

Yatışkın durum yaklaşımı nedir ne demek

Yatışkın durum yaklaşımı nedir Yatışkın durum yaklaşımı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Reaktif ara ürün üzerinden yürüyen tepkimelerde (zincir reaksiyonlarındaki serbest radikaller gibi) ara ürün derişiminin tepkime sür...

Yatışmak nedir ne demek

Yatışmak nedir "Yatışmak" ile ilgili cümle örnekleri Yatış : Yatma işi. Ortalık yatışmak : Toplum içindeki düzensizlik ve kargaşa sona erip düzenli yaşayış yeniden başlamak. Etki : Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir etken veya bir...

Yatıştırabilmek nedir ne demek

Yatıştırabilmek nedir Yatıştırabilme : Yatıştırabilmek işi Yatı : Gidilen yerde geceyi geçirme. Yatış : Yatma işi. Yatıştırma : Yatıştırmak işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Bulunma : Bulunmak ...

Yatıştırıcı etki nedir ne demek

Yatıştırıcı etki nedir Yatıştırıcı etki; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaç verilmesi sonucunda hastanın sakinleştirilmesi işlemi. Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gü...

Yatıştırma nedir ne demek

Yatıştırma nedir "Yatıştırma" ile ilgili cümle örnekleri Bilimsel terim anlamı: İşletme koşullarını daha kolay denetleyebilmek için tepkime hızını azaltma. Işınetkin özdeklerin parçalanmasıyla ortama dağılan nötronların yavaşlatılmaması. İ...

Yatışturmak nedir ne demek

Yatışturmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yatıştırmak. Yatı : Gidilen yerde geceyi geçirme Yatış : Yatma işi. Yatıştırmak : Bir kargaşayı, ayaklanmayı bastırmak. Ölçülü, ılımlı, sakin davranmasını sağlamak, sakinleştirmek. Yumuşatmak, raz...

Yatışkın durum nedir ne demek

Yatışkın durum nedir Yatışkın durum; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir akış dizgesini belirleyen koşulların tümünün zamanla değişmediği durum. Kimya'da terim anlamı: Bir akış sistemini belirleyen şartların tü...

Yatışkın durum potansiyeli nedir ne demek

Yatışkın durum potansiyeli nedir Yatışkın durum potansiyeli; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Sıfır ya da belirli ve saptanmış akım koşullarında, kalımlı durumda ölçülen potansiyel. Kimya'da terim anlamı: Sıfır akım ya da b...

Yatışma nedir ne demek

Yatışma nedir Yatış : Yatma işi. Yatışmak : Hızı, etkisi azalmak, aşırılığı geçmek. Coşku, sinir, korku vb.nin etkisi azalmak, geçmek, sakinleşmek. Yan yana, kucak kucağa yatmak. Ayaklanma, kargaşa sakinleşmek, durulmak. Ortalık yatışma...

Yatıştırabilme nedir ne demek

Yatıştırabilme nedir Yatıştırabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yatı : Gidilen yerde geceyi geçirme Yatış : Yatma işi. Yatıştırabilmek : Yatıştırma imkânı veya olasılığı bulunmak. İngilizce'de Yatışkın durum yaklaşı...

Yatıştırıcı nedir ne demek

Yatıştırıcı nedir Yatıştırıcı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kimya'daki anlamı: Uyarma, öfke ve heyecana karşı kullanılan , barbitüratlar, bromürler gibi sakinleştirici madde. Bilimsel terim anlamı: Işınetkin özdek...

Yatıştırıcılık nedir ne demek

Yatıştırıcılık nedir Yatıştırıcı : Ağrıyı, sızıyı gideren (ilaç), müsekkin, trankilizan. Yatıştırma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren. Yatış : Yatma işi. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki...

Yatıştırmak nedir ne demek

Yatıştırmak nedir "Yatıştırmak" ile ilgili cümle Yatıştırma : Yatıştırmak işi. Yatış : Yatma işi. Kargaşa : Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, anarşi. Kalabalık, düzensizlik vb.nin yol açtığı karışıklık, ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili