Yatı nedir "Yatı" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Kıyıdan denize uzatılan ve uskumrudan başka balıkları avlamakta kullanılan ağ. Gece, dağda hayvan yanında yatma. Köye dışardan gelen konuk. Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anla...

 
 
 

Yatık nedir Yatık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yatık" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Ağaçtan yapılmış süt, pekmez fıçısı. Alışkın, usta, becerikli Çok sık hastalanan. Tahtadan oyularak yapılmış mata...

Yatık biçme nedir ne demek

Yatık biçme nedir Yatık biçme; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Tabanı yanal yüzlerine dik olmayan biçme. Biçme : Biçmek işi. Prizma. Yontulmuş yapı taşı Yatı : Gidilen yerde geceyi geçirme. Yatık : D...

Yatık çizim nedir ne demek

Yatık çizim nedir Yatık çizim; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Verileri yataylığına dizilmiş çeşitli uzunluktaki çubuklarla gösteren yalınç çubukçizim. bk. çubukçizim. Çizi : Çizgi. Tutum, davranış. Sa...

Yatık döngesel koni nedir ne demek

Yatık döngesel koni nedir Yatık döngesel koni; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Ekseni tabanına dik olmayan döngesel koni. Dönge : Dönemeç. Viraj. Bir çemberle içinin bileşiminden oluşan kapalı bölge Döngesel ...

Yatık kıvrım nedir ne demek

Yatık kıvrım nedir Yatık kıvrım; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Eksen düzlemi azçok yatay olan devrik kıvrım. Kıvrım : Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat, büklüm. Ayrım, dönemeç. Bir tatlı tü...

Yatık konaç dizgesi nedir ne demek

Yatık konaç dizgesi nedir Yatık konaç dizgesi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Eksenleri birbirine dik olmayan Dekart konaç dizgesi. Kona : Hamur tahtası, sofra: Konayı getir de yufka açalım. İki elle kavran...

Yatık mal nedir ne demek

Yatık mal nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yerli mal. Mal : Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü. Esrar. Bayağı, aşağılık, kötü kimse. Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşya...

Yatık yazı nedir ne demek

Yatık yazı nedir Yatık : Çevrilmiş, devrik. Zamanla dayanıklılığını yitirmiş. Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan. Yayvan su kabı. Eğik : Dik veya paralel olmayan doğru. Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan...

Yatı avı nedir ne demek

Yatı avı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Birkaç gece kalınarak yapılan keklik avı. Avı : Yabani zakkum. [bkz: avu]. Avlu. Tırtıl. Zehir, ağı. Ayı Yatı : Gidilen yerde geceyi geçirme. Birkaç : Çok olmayan, az sayıda, az. Keklik : Sülüngil...

Yatı kenti nedir ne demek

Yatı kenti nedir Yatı kenti; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Çok yoğun işleyim kurumlarının bir araya toplandıkları "işleyimleşmiş bölge”lerde, nüfusun büyük bölümünü oluşturan işçilerin çalışma saa...

Yatık açı nedir ne demek

Yatık açı nedir Yatık açı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Ölçüsü 90° nin katı olmayan açı. Açı : Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim, ...

Yatık çit nedir ne demek

Yatık çit nedir Yatık : Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan. Zamanla dayanıklılığını yitirmiş. Yayvan su kabı. Çevrilmiş, devrik. Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik bir...

Yatık doğru nedir ne demek

Yatık doğru nedir Matematik terimi olarak kelime anlamı: Ne dik ne de koşut olan doğru. İngilizce'de Yatık doğru ne demek? Yatık doğru ingilizcesi nedir?: oblique line Fransızca'da Yatık doğru ne demek?: droite oblique Yatık : Dik olmayan, ...

Yatık düğün çiçeği nedir ne demek

Yatık düğün çiçeği nedir Yatık düğün çiçeği; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ülkemizde yaygın olarak bulunan çiçekleri sarı, beyaz ve kırmızı olan, yağışlı bölge ve iklimlerde yetişen, soğuğa dayanıklı, ...

Yatık kıvrım dizisi nedir ne demek

Yatık kıvrım dizisi nedir Yatık kıvrım dizisi; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Birbirlerinin ekseni üzerine gelmiş yatık kıvrımlar. Yatık kıvrım : Eksen düzlemi azçok yatay olan devrik kıvrım Dizi : Bir iplik v...

Yatık konaçlar nedir ne demek

Yatık konaçlar nedir Yatık konaçlar; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Düzlemde ya da uzayda konaçları belirleyen doğru ya da düzlemlerin tümünün birbirine dik olmaması durumunda, bir noktanın Dekart kona...

Yatık üçgen nedir ne demek

Yatık üçgen nedir Yatık üçgen; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir dik açı kapsamayan (düzlemsel ya da toparsal) üçgen. Üçgen : Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles. Bu ...

Yatık yuvak nedir ne demek

Yatık yuvak nedir Yatık yuvak; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Üreteçleri tabanlarına dik olmayan yuvak. Yuvak : Yuvgu. Loğ taşı, toprak damı düzlemek ve pekiştirmekte kullanılan taş silindir. Yol dü...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili