Yatak nedir "Yatak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Koyun ve sığırların yazın, gece dağda kaldıkları yer. İn, hayvan yuvası. Yata...

 
 
 

Yatak başlığı nedir ne demek

Yatak başlığı nedir Yatak : Irmak, çay, dere vb.nin, içinde aktıkları yer, akak, mecra. Yün, pamuk, kuş tüyü vb. maddelere kılıf geçirerek yapılmış olan ...

Yatak çarşafı nedir ne demek

Yatak çarşafı nedir Yatak : Irmak, çay, dere vb.nin, içinde aktıkları yer, akak, mecra. Üzerine şilte konulan karyola, somya, kerevet vb. Çanak biçiminde...

Yatak delisi nedir ne demek

Yatak delisi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Cinsel ilişkiye düşkün. Yata : Yatağı Deli : Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun. Coşk...

Yatak hücresi nedir ne demek

Yatak hücresi nedir Yatak hücresi; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Yatak odalarının bir köşesin...

Yatak liman nedir ne demek

Yatak liman nedir Yatak : Katmanlı bir kaya bütününde maden filizi veya taş döküntüsünden oluşan çok ince tabaka. Üzerine şilte konulan karyola, somya,...

Yatak mobilya nedir ne demek

Yatak mobilya nedir Yatak : Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya, döşek. Yün, pamuk, kuş tüyü vb. maddelere kılıf geçirerek yapı...

Yatak odası sesi nedir ne demek

Yatak odası sesi nedir Yatak odası sesi; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Özellikle kadın oyuncunun kullandığı b...

Yatak pirinci nedir ne demek

Yatak pirinci nedir Yatak pirinci; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Bileşimlerinde % 60 bakır, % 1.5. alüminyum...

Yatak tahtakuruları nedir ne demek

Yatak tahtakuruları nedir Teknik terim anlamı: Duyargaları dört eklemli, vücutları yuvarlakça ve yassı, kanatları körelmiş tahtakuruları familyası. Yata : Yata...

Yatak takımı nedir ne demek

Yatak takımı nedir "Yatak takımı" ile ilgili cümleler Yatak : Çanak biçimindeki bir havzada veya buna benzer bir oluşumda toplanmış petrol birikintisi. ...

Yatak yarası nedir ne demek

Yatak yarası nedir Yatak yarası; bir tıp terimidir. Dekubitus (yatak yarası olarak da bilinir), [#kronik hastalıklar ya da önemli bir ameliyat geçirenle...

Yatak yeri nedir ne demek

Yatak yeri nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Koyunların gece barındığı kuytu yer. Yata : Yatağı Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti. Yatak : ...

Makaralı yatak çeliği nedir ne demek

Makaralı yatak çeliği nedir Makaralı yatak çeliği; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Makaralı yatak yapımına uygun olan ç...

Bilyeli yatak nedir ne demek

Bilyeli yatak nedir Osmanlıca Bilyeli yatak ne demek? Bilyeli yatak Osmanlıca'da ne anlama gelir?: bilyalı yatak Bilyeli : Bilyesi olan. Bilye : Motorlu ...

Cennet yatak nedir ne demek

Cennet yatak nedir Cennet yatak; Ağaç alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İçinde esneklik sağlayan yaylar ya da kauçuk bulunan döşe...

İkili yatak nedir ne demek

İkili yatak nedir İkili : İki taraf arasında yapılmış. İki parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden iki tane bulunan. İki çalgı veya iki ses için ...

Kaymalı yatak nedir ne demek

Kaymalı yatak nedir Kaymalı yatak; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dönen bir dingil ile arasında ince bir yağ katmanı o...

Kuştüyü yatak nedir ne demek

Kuştüyü yatak nedir Kuştüyü yatak; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir işyerinde bazı çalışanların çalışmadıkları hâlde...

Metal yatak nedir ne demek

Metal yatak nedir Metal yatak; bir teknik terimidir. Metal : Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı. Bu madde...

Yatak alaşımı nedir ne demek

Yatak alaşımı nedir Yatak alaşımı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Yapısı, yumuşak bir içdüzey içine sert bir ...

Yatak baskısı nedir ne demek

Yatak baskısı nedir Yatak baskısı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir alıcı ya da gösterici yatağın...

Yatak bölümü nedir ne demek

Yatak bölümü nedir Yatak bölümü; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yatağı ve buna ilişkin parçaları t...

Yatak çembersel yuvak nedir ne demek

Yatak çembersel yuvak nedir Yatak çembersel yuvak; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Üreteçleri tabanlarına dik olmayan çem...

Yatak ekseni nedir ne demek

Yatak ekseni nedir Teknik terim anlamı: Bilya yataklarının takıldığı mil. Yata : Yatağı Eksen : Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver. Çizgi. Ü...

Yatak kabuğu nedir ne demek

Yatak kabuğu nedir Yatak kabuğu; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Motorların ana kol ve yataklarının sürtünme yüzeylerin...

Yatak limonu nedir ne demek

Yatak limonu nedir Yatak : Irmak, çay, dere vb.nin, içinde aktıkları yer, akak, mecra. Makinelerde hareketli bölümleri içine alan hareketli veya sabit p...

Yatak odası nedir ne demek

Yatak odası nedir "Yatak odası" ile ilgili cümle örnekleri Bilimsel terim anlamı: Konutun yatmak için ayrılan bölümü. Osmanlıca Yatak odası ne demek? Y...

Yatak örtüsü nedir ne demek

Yatak örtüsü nedir Yatak : Bir şeyin çok bulunduğu yer. Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya, döşek. Gizli barınak veya bir suç...

Yatak seti nedir ne demek

Yatak seti nedir Yatak seti; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Akarsu yatağının iki yanında, taşkın sularının yı...

Yatak tahtakurusu nedir ne demek

Yatak tahtakurusu nedir Teknik terim anlamı: Sarı kıllarla örtülü, yassı, esmer kırmızı renkte, 4-5 mm. boyunda olup, memelilerden, kanatlılardan, hattâ sürü...

Yatak tuncu nedir ne demek

Yatak tuncu nedir Yatak tuncu; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Bileşiminde az fosfor, % 0-20 kurşun, % 5-20 ...

Yatak yatmak nedir ne demek

Yatak yatmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Cinsel ilişkide bulunmak. Yata : Yatağı Yatak : Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine veya içine yatılan eş...

Katıyuvarlı yatak çeliği nedir ne demek

Katıyuvarlı yatak çeliği nedir Katıyuvarlı yatak çeliği; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Katıyuvarlı yatak yapımına uygun...

Ağ yatak nedir ne demek

Ağ yatak nedir Yatak : Makinelerde hareketli bölümleri içine alan hareketli veya sabit parça. Yün, pamuk, kuş tüyü vb. maddelere kılıf geçirerek yap...

Büyük yatak nedir ne demek

Büyük yatak nedir Büyük yatak; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Geniş tabanlı koyaklarda, akarsuyun kabarma sır...

İğneli yatak nedir ne demek

İğneli yatak nedir İğneli yatak; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Çok dar yerlerde kullanılan, kayıcı örgen olarak iğne...

Katıyuvarlı yatak nedir ne demek

Katıyuvarlı yatak nedir Katıyuvarlı yatak; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Sert katıyuvarlar üzerinde dönme temeli...

Kılavuz yatak nedir ne demek

Kılavuz yatak nedir Kılavuz yatak; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir yer, düzey ya da kuşağı ayıran yatak. Kıla ...

Küçük yatak nedir ne demek

Küçük yatak nedir Küçük yatak; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Geniş tabanlı koyaklarda, suyun olağan olarak i...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim