Yayım nedir "Yayım" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Otlak. Ev makarnası, erişte. Otlatma, yayma. Takım, bölüm, parça Erişte ve ma...

 
 
 

Yayım hakkı nedir ne demek

Yayım hakkı nedir Teknik terim anlamı: Yayımlanacak bir yazı, kitap ya da müzik yapıtını yayımlama ya da yayımlamama hakkı. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakk...

Yayım sözleşmesi nedir ne demek

Yayım sözleşmesi nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtın yayımı konusunda yapıt iyesi ile yayımcı arasında yapılan sözleşme. Sözleşme : Sözleşmek işi. Bu işl...

Yayım yasım nedir ne demek

Yayım yasım nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bol, dağınık. Dökülüp dağılarak ziyan olmuş. Yası : Yağ gibi (kokma için). Yatsı Yayım : Yayma işi. Herhang...

Radyo ile yayım hakkı nedir ne demek

Radyo ile yayım hakkı nedir Teknik terim anlamı: Radyo ile yayım için yapıt iyesine tanınan hak. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilg...

Bozuk yayım nedir ne demek

Bozuk yayım nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtın düzeninin bozulması ve böylece yayımlanması. Bozuk : Bozulmuş olan. Kızgın, sıkıntılı. Madenî para, ...

Eleştirmeli yayım nedir ne demek

Eleştirmeli yayım nedir Eleştirmeli yayım; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yapıtların değişik yazmalarını karşılaştırarak -aral...

İlk yayım nedir ne demek

İlk yayım nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtın ilk kez yayımlanması ya da ilk baskısı. İlk : Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce g...

Radyo ile yayım nedir ne demek

Radyo ile yayım nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtın im, ses ya da resim taşıyan Herzt dalgaları ile radyo ve benzeri araçlar aracılığı ile yayımı. İle :...

Yayımcı nedir ne demek

Yayımcı nedir "Yayımcı" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Bohçacı, gezici kumaş satıcısı. Bilimsel terim anlamı: Bahçe kültüründe elde edile...

Yayımcı yazar nedir ne demek

Yayımcı yazar nedir Yayımcı yazar; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yapıtını kendisi yayımlayan yazar. Yayım : Yayma işi...

Yayımcılık nedir ne demek

Yayımcılık nedir Yayımcı : Görsel ve yazılı basında yayıma hazırlama yetkisi olan kimse, editör. Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayıma hazırlayan...

Yayımın yasaklanması nedir ne demek

Yayımın yasaklanması nedir Teknik terim anlamı: Kamu yararı bakımından ya da başka nedenlerle yayımın yasaklanması, durdurulması. Yasa : Olayların gidişinde ola...

Yayımlama yetkisi nedir ne demek

Yayımlama yetkisi nedir Teknik terim anlamı: Yapıt iyesinin, bir yapıtı yayımlama ya da yayımlamama konusundaki doğal olan hakkı. Yayım : Yayma işi. Herhangi...

Yayımlanma nedir ne demek

Yayımlanma nedir "Yayımlanma" ile ilgili cümleler Yayım : Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir. Herhangi bir eserin radyo ve...

Yayımlanmamış yapıt nedir ne demek

Yayımlanmamış yapıt nedir Teknik terim anlamı: Kamuya sunulmamış yapıt. Yapı : Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri...

Yayımlanmış yapıt nedir ne demek

Yayımlanmış yapıt nedir Teknik terim anlamı: Sayıları nasıl olursa olsun, nicelik bakımından kamunun yararlanmasına yetecek ölçüde olan yapıt. Yapı : Barınma...

Yayımlatabilme nedir ne demek

Yayımlatabilme nedir Yayımlatabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yayım : Yayma işi. Herhangi bir eserin radyo ve televizyon ara...

Yayımlatan nedir ne demek

Yayımlatan nedir Yayımlatan; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: neşrettiren. Yayım : Yayma işi. Herhangi bir...

Yayımlatmak nedir ne demek

Yayımlatmak nedir "Yayımlatmak" ile ilgili cümleler Yayım : Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, ...

Yayım çalışmaları nedir ne demek

Yayım çalışmaları nedir Yayım çalışmaları; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Üniversite, yüksek okul, kitaplık, müze gibi ...

Yayım çorbası nedir ne demek

Yayım çorbası nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kaynayan suya salınan çiğ yufkayı çırpacak denilen karıştırıcı ile çırparak yapılan çorba. Çorba : Sebze, t...

Yayım hakkına elatma nedir ne demek

Yayım hakkına elatma nedir Teknik terim anlamı: İzin alınmadan bir yapıtın çoğaltılması. Elat : Kışın köylerde, yazın yaylalarda yaşayan topluluk Hakk : Hak. Ha...

Yayım türesi nedir ne demek

Yayım türesi nedir Teknik terim anlamı: Yayım konusundaki sorunlar ile uğraşan hukuk dalı. Türe : Adalet Yayım : Yayma işi. Herhangi bir eserin radyo ve...

İlk yayım ülkesi nedir ne demek

İlk yayım ülkesi nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtın ilk kez kamuya sunulduğu, yayımlandığı ülke. İlk yayım : Bir yapıtın ilk kez yayımlanması ya da ilk ...

Televizyonla yayım hakkı nedir ne demek

Televizyonla yayım hakkı nedir Teknik terim anlamı: Televizyonla yayım için yapıt iyesine tanınmış hak. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle...

Bölümlü yayım nedir ne demek

Bölümlü yayım nedir Teknik terim anlamı: Yapıtın parçalara bölünmesi, parçalar biçiminde yayımı. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerini...

İkincil yayım nedir ne demek

İkincil yayım nedir İkincil yayım; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Elektrikuçlarının, öbür elekt...

Ön yayım nedir ne demek

Ön yayım nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesi alınmadan herkese yapılan duyuru. Ön : Önce, mukaddem, evvel. İleri, üstün, makbul. Bir şeyin esas...

Televizyonla yayım nedir ne demek

Televizyonla yayım nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtın, resim ve aynı zamanda ses ve im taşıyan araçlar yardımı ile yayımı. Tele : İnce ip, iplik. Hayvanla...

Yayımcı damgası nedir ne demek

Yayımcı damgası nedir Teknik terim anlamı: Kitabın üzerine, başkalarınca yayımı önlemek üzere konulan özel damga. Damga : Bir şeyin üzerine bir nişan, bir ...

Yayımcılar birliği nedir ne demek

Yayımcılar birliği nedir Teknik terim anlamı: Kitap yayımı yapanların kurduğu birlik. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulun...

Yayımcının yükümleri nedir ne demek

Yayımcının yükümleri nedir Teknik terim anlamı: Yayımlayanın, yayım sözleşmesinden doğan yükümleri. Yükümler : Osmanlılarda olağanüstü zamanlarda alınan ve her ...

Yayımlama nedir ne demek

Yayımlama nedir Bilimsel terim anlamı: Bir yapıtın aslından çoğaltma ile elde edilen sayılarının hak iyesinin izniyle satışa çıkarılması, dağıtımı ya...

Yayımlamak nedir ne demek

Yayımlamak nedir "Yayımlamak" ile ilgili cümleler Bilimsel terim anlamı: İngilizce'de Yayımlamak ne demek? Yayımlamak ingilizcesi nedir?: broadcast Ya...

Yayımlanmak nedir ne demek

Yayımlanmak nedir "Yayımlanmak" ile ilgili cümle örnekleri Yayımlanma : Yayımlanmak işi, neşrolunma. Yayım : Yayma işi. Herhangi bir eserin radyo ve te...

Yayımlanmamış yapıtın yasal yapıt hakkı nedir ne demek

Yayımlanmamış yapıtın yasal yapıt hakkı nedir Teknik terim anlamı: Yayımlanmamış yapıtta yaratmanın yaratıcı çalışması karşılığı olarak kabul edilen yapıt hakkı. Hakk : Hak. Hak, ...

Yayımlanmış yapıtın yasal yapıt hakkı nedir ne demek

Yayımlanmış yapıtın yasal yapıt hakkı nedir Teknik terim anlamı: Yayımlanmış yapıtın yasalara göre sağladığı yapıt hakkı. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve ada...

Yayımlatabilmek nedir ne demek

Yayımlatabilmek nedir Yayımlatabilme : Yayımlatabilmek işi Yayım : Yayma işi. Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye u...

Yayımlatma nedir ne demek

Yayımlatma nedir Yayım : Yayma işi. Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir. Kitap, gazete vb...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim