Yayın nedir Yerel Türkçe anlamı: Bir çeşit tatlı su balığı. Yazım Yazın. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir televizyon vericisinin, görüntü ve ses imlerini almaçlarda izlenmek üzere göndermesi. Bu görüntü ve ses imlerinin t...

 
 
 

Yayın balığı nedir ne demek

Yayın balığı nedir Yayın balığı; bir hayvan bilimi terimidir. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Avrupa yayın balığı. Yayın balığı, Siluridae oluşturan, [#saldırgan, ve [#etobur balık familyası. Pulsuz ve parlak, uzamış bir vücutları vard...

Yayın bölmesi nedir ne demek

Yayın bölmesi nedir Yayın bölmesi; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gösterinin radyo ile yayınını yapmada kullanılan özel bölme. Bölme : Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim. Cins kavramlarını tür, alt tür kav...

Yayın eşlemi nedir ne demek

Yayın eşlemi nedir Yayın eşlemi; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Televizyonda film yayınında iyi bir sonuç elde edebilmek için, bu yayının özelliklerine uygun olarak hazırlanmış eşlem. Eşle...

Yayın merkezi nedir ne demek

Yayın merkezi nedir Yayın merkezi; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir ya da daha çok verici yayacı, bunlardan oluşan ağı besleyen merkez. (Yayın merkezi, televizyon ağı içinde yer alan ...

Yayın ölçünleri nedir ne demek

Yayın ölçünleri nedir Yayın ölçünleri; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Televizyon yayınları ve çeşitli televizyon dizgeleri için ulusal ve uluslararası kuruluşlarca saptanmış ölçünler. Öl...

Yayın süresi nedir ne demek

Yayın süresi nedir Yayın süresi; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Herhangi bir televizyon izlencesinin başlaması ile sona ermesi arasındaki süre. Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında...

Yayın uydusu nedir ne demek

Yayın uydusu nedir Yayın uydusu; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yalnız yansıtıcılıkla yetinmeyerek, yeryüzünden aldığı elektromıknatıs dalgaları yükselttikten, taşıyıcı yinelenimi değ...

Yayın yeri nedir ne demek

Yayın yeri nedir Yayın yeri; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Herhangi bir kitabın yayınlandığı yer. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Yayın : Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriy...

Yayın alanı nedir ne demek

Yayın alanı nedir Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir televizyon vericisinin ya da birçok vericiden oluşan bir televizyon ağının eriştiği alanın tümü. İngilizce'de Yayın alanı ne demek? Yayın alanı ingilizcesi nedir?: coverage, te...

Yayın arabası nedir ne demek

Yayın arabası nedir Yayın arabası; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ufak bir televizyon işliğini andıran ve işlik dışındaki olayları, izlenceleri doğrudan doğruya yayınlamakta ya da mıkn...

Yayın balığıgiller nedir ne demek

Yayın balığıgiller nedir Yayın balığıgiller; bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kemik destekli keseliler (Ostariophysi) alt takımından, uzun vücutlu, pulları olma...

Yayın çayın nedir ne demek

Yayın çayın nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kıt kanaat, şöyle böyle. Yayın : Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat. Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat Şöyle böyle : Ne ...

Yayın kesilmesi nedir ne demek

Yayın kesilmesi nedir Yayın kesilmesi; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yayının herhangi bir aksaklıktan dolayı kısa ya da uzun süre verilememesi durumu. Kesi : Kesilmiş yer. Ortaklık, yarı...

Yayın organı nedir ne demek

Yayın organı nedir Yayın : Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat. Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat. Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak ...

Yayın öncesi nedir ne demek

Yayın öncesi nedir Yayın öncesi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Herhangi bir izlencenin, herhangi bir gerecin (film, fotoğraf, saydam resim, vb.) yayına hazır bulundurulduğu süre. Önc...

Yayın tarihi nedir ne demek

Yayın tarihi nedir Yayın tarihi; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir izlencenin yayınlanacağı gün ve saat. Tari : Tarih. Tanrı Tarihi : Tarihsel. Tarihe geçmiş. Unutulmayan, anılma değ...

Yayın yaplak nedir ne demek

Yayın yaplak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Binitsiz ve yalınayak. Yaplak : Baykuş. Ödlek, korkak Yayın : Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat. Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, progra...

Yayınbalığıgiller nedir ne demek

Yayınbalığıgiller nedir Yayınbalığıgiller; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (Siluridae),türleri iyi bilinirler. Teknik terim anlamı: Arakonakçı olarak önemli türleri de bulunan balıklar familyası. Yayın : Basılıp s...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim