Yazı nedir "Yazı" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Kır, yayla Yazı, ova, düzlük Yer, toprak: Yazıda oturma. Bağ, bahçe. Düzlük, ova. Kır, bayır Kır ova Alan. Düzlük, ova Alınyazısı. Alın yazısı, yazgı. Yazı, yazılmış ş...

 
 
 

Yazı bilimi nedir ne demek

Yazı bilimi nedir Grafoloji : Yazı bilgisi. Yazı bilimi. Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli v...

Yazı çevirimi nedir ne demek

Yazı çevirimi nedir Çevirim : Sinema filmi elde etmek üzere alıcının çalıştırılması, duyar katın üzerinde gizli görüntülerin belirmesi. Çevirme işi. Çeviri : Bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme, tercüme. Bir dilden başka bir dile çevri...

Yazı delisi nedir ne demek

Yazı delisi nedir Yazı delisi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Kimi ruh hastalıklarında belirti olarak gelişen aşırı yazma tutkusu. (Bu amaç için duvarlar, yatak çarşafı, doktor gömleği gibi şeyler bile ...

Yazı desteği nedir ne demek

Yazı desteği nedir Yazı desteği; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yazının düzgünce saptanması için alıcı önüne konan ve üzerine yazı yerleştirilen destek. Deste : Cinsleri aynı veya birbiri...

Yazı görüntüleme nedir ne demek

Yazı görüntüleme nedir Yazı görüntüleme; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yazılı bilgileri istenildiği anda televizyonda izlemeyi sağlayan yöntemlerin genel adı. (İzleyicinin almaca bağlı v...

Yazı işaretleri nedir ne demek

Yazı işaretleri nedir Yazı işaretleri; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yazıda kullanılan ve tek ses, hece veya fikir anlatan harf, resim gibi ibaretler. İşare : İşaret İşar : Yazı ile bildirme. İşaret : Anlam...

Yazı kadrosu nedir ne demek

Yazı kadrosu nedir "Yazı kadrosu" ile ilgili cümle örnekleri Kadro : Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi. Bu çizelgedeki yer. Bis...

Yazı karakteri nedir ne demek

Yazı karakteri nedir Karakter : Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, d...

Yazı bilgisi nedir ne demek

Yazı bilgisi nedir Bilgi : Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Bilim. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat...

Yazı bilimci nedir ne demek

Yazı bilimci nedir Bilimci : Bilgin. Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalış...

Yazı bireyselliği nedir ne demek

Yazı bireyselliği nedir Yazı bireyselliği; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Kişinin el yazısının, başkalarınınkine benzemeyen eşsiz özellikleri. (Böylece bir el yazısı örneğinin kimin tarafından yazıldığı kesti...

Yazı çoğaltacı nedir ne demek

Yazı çoğaltacı nedir Yazı çoğaltacı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Genelge, duyuru ve benzeri, çoğunlukla kullanılacak ya da birçok yere gönderilecek belgelerle, yazıları çoğaltıcı makine. Çoğa : Bebek, çocuk....

Yazı dersi nedir ne demek

Yazı dersi nedir Yazı dersi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilere okunaklı, işlek ve güzel yazı yazma gücünü ve alışkanlığını kazandırmak amacıyla ilkokullar ile kimi orta dereceli okullarda okutu...

Yazı dili nedir ne demek

Yazı dili nedir Dil bilgisi olarak anlamı: Bir ülkede, konuşulan ağızlardan birinin yazışmalarda esas olarak kabul edilmiş şekli: Türk yazı dili, Fransız yazı dili, İngiliz yazı dili ve benzeri Gramer anlamı: Bir dilin lehçe veya ağızları...

Yazı hayatı nedir ne demek

Yazı hayatı nedir Hayat : Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma. Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi. Balkon. Yaşamayı sağlayan şartların bütünü. Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı. Canlı, sa...

Yazı işleri nedir ne demek

Yazı işleri nedir "Yazı işleri" ile ilgili cümle Daire : Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası. Bir yapı veya gemide belli bir işe ayrılmış bölüm. Bu kuruluşların içinde çalıştıkları yapı. Saz takımında usul vurmaya yarayan tef. Konut ol...

Yazı kağıdı nedir ne demek

Yazı kağıdı nedir Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü. Dağıtma : Dağıtmak işi, tevzi. Kaliteli : Nitelikli. Cins : Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Diğerlerine göre üstün nitelik...

Yazı kartonu nedir ne demek

Yazı kartonu nedir Yazı kartonu; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Üzerine yazı yazılan karton. (Televizyonda ölçün yazı kartonu 25,5 x 30,5 cm boyutundadır). Karto : Patates Kart : Gençliği ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim