Yazın nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Bilimsel terim anlamı: Sözlü ve yazılı sanat ürünlerinin tümü. Düşünce, duygu ve olayları güzel ve etkili bir biçimde anlatan söz sanatı. Herhangi bir bilim dalının ka...

 
 
 

Yazın dili nedir ne demek

Yazın dili nedir Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme., edebî dil, edebiyat dili) Yazın türleri dili: Türk yazın dili, Fransız yazın dili ve benzeri İngilizce'de Yazın dili ne demek? Yazın dili ingilizcesi nedir?: literary language, written...

Yazın iyeliği nedir ne demek

Yazın iyeliği nedir Teknik terim anlamı: Yazın ürünleri üzerindeki iyelik. Yazı : Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi. Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü. Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürün...

Yazın okulu nedir ne demek

Yazın okulu nedir Yazın okulu; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir görüşün ya da bir öncünün çevresinde oluşan sanatçılar topluluğu. Bu topluğun oluşturduğu yazın çığırı. Okulu : Düğün ya da bir yere çağrılmış...

Yazın türleri nedir ne demek

Yazın türleri nedir Yazın türleri; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yazınsal yapıtların konularına, biçimlerine, anlatış özelliklerine ve benzerleri göre türleri (roman, oyun, koşuk vb.). Yazı : Düşüncenin belli ...

Yazın ve sanat iyeliği nedir ne demek

Yazın ve sanat iyeliği nedir Teknik terim anlamı: Yazın ve sanat ürünleri üzerindeki iyelik. Sana : Sen zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi Sanat : Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonu...

Yazın ve sanat yapıtlarının korunması için bern sözleşmesi nedir ne demek

Yazın ve sanat yapıtlarının korunması için bern sözleşmesi nedir Teknik terim anlamı: İsviçre'nin Bern şehrinde imzalanan ve uluslararası alanda bir korumayı sağlamayı amaç tutan sözleşme (5777 sayılı yasa ile Hükümetimiz de bu Sözleşmeye katılmayı kabul etmiştir). Sanat yapıtları : İye...

Yazın yapıtları nedir ne demek

Yazın yapıtları nedir Teknik terim anlamı: Dil ile söylenebilen ve iyesine özgü özellikler taşıyan düşünü ürünleri. Yapı : Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Yapma, oluşturma, ortaya konulma,...

Yazıncı nedir ne demek

Yazıncı nedir Yazıncılık : Edebiyatçılık. Uğraş : Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet. Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet. Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çab...

Yazın bilimci nedir ne demek

Yazın bilimci nedir Bilimci : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilgin. Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalış...

Yazın bilimi nedir ne demek

Yazın bilimi nedir "Yazın bilimi" ile ilgili cümle örnekleri Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten ...

Yazın eri nedir ne demek

Yazın eri nedir Edebiyatçı : Edebiyat dersi okutan öğretmen. Edebiyatla uğraşan kimse, yazıncı, yazın eri. Edebiyatçı...

Yazın izlencesi nedir ne demek

Yazın izlencesi nedir Yazın izlencesi; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yazının çeşitli dallarını tanıtmak, yaymak amacıyla hazırlanan izlence. Yazın ürünlerinin sergilendiği izlence. İzlen...

Yazın tarihi nedir ne demek

Yazın tarihi nedir Bilimsel terim anlamı: Yazın yapıtlarını ve bunları yaratan sanatçıların yaşayış ve yaratışlarını zaman, yer ve toplum koşulları içinde inceleyerek anlatan bilim dalı. Osmanlıca Yazın tarihi ne demek? Yazın tarihi Osmanlıc...

Yazın ürünlerini koruma nedir ne demek

Yazın ürünlerini koruma nedir Teknik terim anlamı: Yazın ürünlerinin yasalara konulan yargılarla korunması. Korum : Dağların sarp yamaçlarındaki düzlükler. Uçurumlarda ancak keçilerin geçebileceği basamak gibi setler. Tepe üstlerinde yaylamağa ve tarım...

Yazın ve sanat yapıtları nedir ne demek

Yazın ve sanat yapıtları nedir Teknik terim anlamı: Yazın ve sanat alanında, edebiyatçı ya da sanatçılarca yaratılan ve yaratana özgü özellikler taşıyan yapıtlar. Sanat yapıtları : İyesinin özelliklerini taşıyan yazın, müzik, güzel sanat ve sinema ürünl...

Yazın ve sanat yapıtlarının korunması için uluslararası birlik nedir ne demek

Yazın ve sanat yapıtlarının korunması için uluslararası birlik nedir Teknik terim anlamı: Sözleşme ile kurulan uluslararası birlik. Sözleşme gereğince, Birlik işlerini yürütmek üzere Bern'de çalışmakta olan kalem. Sanat yapıtları : İyesinin özelliklerini taşıyan yazın, müzik, güzel sanat ve...

Yazın yazın nedir ne demek

Yazın yazın nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yazdan yaza. Yazı : Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi. Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü. Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü. Düz yer, ova,...

Yazıncılar nedir ne demek

Yazıncılar nedir Yazıncılar; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: [bkz: yazıncı]. Yazı : Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi. Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü. Herhangi bir konuda y...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim