Yazın nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Bilimsel terim anlamı: Sözlü ve yazılı sanat ürünlerinin tümü. Düşünce, duygu ...

 
 
 

Yazın dili nedir ne demek

Yazın dili nedir Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme., edebî dil, edebiyat dili) Yazın türleri dili: Türk yazın dili, Fransız yazın dili ve benzeri İn...

Yazın iyeliği nedir ne demek

Yazın iyeliği nedir Teknik terim anlamı: Yazın ürünleri üzerindeki iyelik. Yazı : Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi. Metal paraları...

Yazın okulu nedir ne demek

Yazın okulu nedir Yazın okulu; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir görüşün ya da bir öncünün çevresinde oluşan sanatçıla...

Yazın türleri nedir ne demek

Yazın türleri nedir Yazın türleri; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yazınsal yapıtların konularına, biçimlerine, anlatış öz...

Yazın ve sanat iyeliği nedir ne demek

Yazın ve sanat iyeliği nedir Teknik terim anlamı: Yazın ve sanat ürünleri üzerindeki iyelik. Sana : Sen zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi Sanat : Bir duyg...

Yazın ve sanat yapıtlarının korunması için bern sözleşmesi nedir ne demek

Yazın ve sanat yapıtlarının korunması için bern sözleşmesi nedir Teknik terim anlamı: İsviçre'nin Bern şehrinde imzalanan ve uluslararası alanda bir korumayı sağlamayı amaç tutan sözleşme (5777 sayı...

Yazın yapıtları nedir ne demek

Yazın yapıtları nedir Teknik terim anlamı: Dil ile söylenebilen ve iyesine özgü özellikler taşıyan düşünü ürünleri. Yapı : Barınmak veya başka amaçlarla ku...

Düşünü ve yazın ürünleri nedir ne demek

Düşünü ve yazın ürünleri nedir Teknik terim anlamı: Düşünülüp ortaya çıkarılan bilim ve yazın yapıtları. Düşünü : Öncelikle ve dolaysız olarak duyumlarla ilişkisi b...

Gökçe yazın nedir ne demek

Gökçe yazın nedir Gökçe : Bu renkte olan. Güzel, hoşa giden. Gökle ilgili, semavi. Gök rengi, mavi. Edebiyat : Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil a...

Sözlü yazın nedir ne demek

Sözlü yazın nedir Sözlü yazın; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çağında yazıya geçirilememiş olan, tarih öncesinin değerl...

Yazıncılar nedir ne demek

Yazıncılar nedir Yazıncılar; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: [bkz: yazıncı]. Yazı : Düşüncenin belli işaretlerle tespit...

Yazıneri nedir ne demek

Yazıneri nedir Yazıneri; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yazınla uğraşan, yazın yapıtları veren sanatçı; yazın sanatçı...

Yazınmak nedir ne demek

Yazınmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kendi altına sermek: Dokuduğumuz halıyı satmadık, gendimiz yazındık. Teknik terim anlamı: Kenidisi için yaz...

Yazınsal bilmece nedir ne demek

Yazınsal bilmece nedir Yazınsal bilmece; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halk yaratısı olmayan, yazarlarca oluş...

Yazınsal halkbilimci nedir ne demek

Yazınsal halkbilimci nedir Yazınsal halkbilimci; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Yazınla ilgili konuları halkbilimc...

Yazınsal sanatlar nedir ne demek

Yazınsal sanatlar nedir Yazınsal sanatlar; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yazınsal yapıtları daha etkili, daha güzel, daha süs...

Bektaşi yazını nedir ne demek

Bektaşi yazını nedir Bektaşi yazını; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bektaşi tarikatı erlerinin, bu tarikat inanışlarıyla o...

Çocuk yazını nedir ne demek

Çocuk yazını nedir Çocuk : Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse. Küçük yaştaki erkek veya kız. Büyüklere yakışmayacak, daha ço...

Halk yazını nedir ne demek

Halk yazını nedir Halk yazını; Halk Bilimi, Yazın alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Adı belli olan ve olmayan kişiler...

Yazın bilimci nedir ne demek

Yazın bilimci nedir Bilimci : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilgin. Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu ...

Yazın bilimi nedir ne demek

Yazın bilimi nedir "Yazın bilimi" ile ilgili cümle örnekleri Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin...

Yazın eri nedir ne demek

Yazın eri nedir Edebiyatçı : Edebiyat dersi okutan öğretmen. Edebiyatla uğraşan kimse, yazıncı, yazın eri. Edebiyatçı...

Yazın izlencesi nedir ne demek

Yazın izlencesi nedir Yazın izlencesi; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yazının çeşitli dallarını ta...

Yazın tarihi nedir ne demek

Yazın tarihi nedir Bilimsel terim anlamı: Yazın yapıtlarını ve bunları yaratan sanatçıların yaşayış ve yaratışlarını zaman, yer ve toplum koşulları için...

Yazın ürünlerini koruma nedir ne demek

Yazın ürünlerini koruma nedir Teknik terim anlamı: Yazın ürünlerinin yasalara konulan yargılarla korunması. Korum : Dağların sarp yamaçlarındaki düzlükler. Uçuruml...

Yazın ve sanat yapıtları nedir ne demek

Yazın ve sanat yapıtları nedir Teknik terim anlamı: Yazın ve sanat alanında, edebiyatçı ya da sanatçılarca yaratılan ve yaratana özgü özellikler taşıyan yapıtlar. S...

Yazın ve sanat yapıtlarının korunması için uluslararası birlik nedir ne demek

Yazın ve sanat yapıtlarının korunması için uluslararası birlik nedir Teknik terim anlamı: Sözleşme ile kurulan uluslararası birlik. Sözleşme gereğince, Birlik işlerini yürütmek üzere Bern'de çalışmakta ...

Yazın yazın nedir ne demek

Yazın yazın nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yazdan yaza. Yazı : Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi. Metal paraların üzerinde değer...

Türk dil kurumu yazın ve bilim yapıtları ödülü nedir ne demek

Türk dil kurumu yazın ve bilim yapıtları ödülü nedir Türk dil kurumu yazın ve bilim yapıtları ödülü; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Türk Dil Kurumunun ...

Karşılaştırmalı yazın nedir ne demek

Karşılaştırmalı yazın nedir Karşılaştırmalı yazın; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Değişik yazınları, değişik akım, yapıt ya da ya...

Yazıncı nedir ne demek

Yazıncı nedir Yazıncılık : Edebiyatçılık. Uğraş : Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet. Bir insanın y...

Yazıncılık nedir ne demek

Yazıncılık nedir Yazıncı : Yazın ile uğraşan, ilgilenen kimse, edebiyatçı. Edebiyatçı : Edebiyat dersi okutan öğretmen. Edebiyatla uğraşan kimse, yazı...

Yazınlar nedir ne demek

Yazınlar nedir Yazınlar; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: (geniş anlamiyle) Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazıl...

Yazınsal nedir ne demek

Yazınsal nedir Yazınsal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yazınsal" ile ilgili cümle örnekleri Bilimsel terim anlamı: Yazına...

Yazınsal gelenek nedir ne demek

Yazınsal gelenek nedir Yazınsal gelenek; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Yazına ilişkin olarak oluşan gelenek t...

Yazınsal mektuplar nedir ne demek

Yazınsal mektuplar nedir Yazınsal mektuplar; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sanatçıların, aydın kişilerin kaleminden çıkmış, s...

Yazıntı nedir ne demek

Yazıntı nedir Yazıntı; Dil Bilimi, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Bitek olmayan, kurak yer. Teknik t...

Cumhuriyet dönemi yazını nedir ne demek

Cumhuriyet dönemi yazını nedir Cumhuriyet dönemi yazını; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Cumhuriyet çağında doğup gelişen dil, biçim,...

Divan yazını nedir ne demek

Divan yazını nedir Divan yazını; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dili, konuları, işleniş bakımından Arap-Fars etkisi altın...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim