Yazar nedir "Yazar" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Etiket. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Televizyonun herhangi bir dalında (oyunluk, eleştiri, tarih, ve benzeri) yazarlık yapan kimse; televizyon yazarı. Si...

 
 
 

Yazar fişi nedir ne demek

Yazar fişi nedir Yazar fişi; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yazar adına göre düzenlenen ve birim fiş yönteminde temel sayılan fiş. Yazar : Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırla...

Yazar hakları nedir ne demek

Yazar hakları nedir Teknik terim anlamı: Yapıtı ortaya koyana tanınan yasalarda sınırları ve koşulları gösterilmiş olan akçalı ve öznel haklar. Hakla : Tahıl ölçeği. Halka. Basık silindir biçimli 12 kiloluk buğday ölçeği. (Güllüce Gümüşhacıkö...

Yazar kasa nedir ne demek

Yazar kasa nedir İngilizce'de Yazar kasa ne demek? Yazar kasa ingilizcesi nedir?: cash register Yazar kasa, satış işlemlerini üzere [#tasarlanmış iş makinesi. Yazar kasalar tutarının hem [#alıcı hem de satıcı tarafından görülmesini sağlar,...

Yazar kaynak dizimi nedir ne demek

Yazar kaynak dizimi nedir Yazar kaynak dizimi; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yazar adının bütününün doğum, ölmüşse ölüm günüyle birlikte belirtildiği fişlerin abecesel düzeni sonucunda oluşan dizim. Kayna : Kayığ...

Yazar payı nedir ne demek

Yazar payı nedir Yazar payı; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir yazarın üretiminin karşılığını sağlayan, onu parasal ve yazınsal açıdan koruyan iyelik. Yazar : Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yaza...

Yazar yayımcı nedir ne demek

Yazar yayımcı nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtı hem yazan hem de yayımlayan kimse. Yayım : Yayma işi. Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir. Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin ba...

Yazara özgü özellik nedir ne demek

Yazara özgü özellik nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtta, onu yaratan kişinin cümle kuruşu, sözdizimi ve sözcükleri kullanışı gibi özellikler ve konuyu işlemede tuttuğu yol. Özel : Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan, spesiyal. Bir ...

Yazarçizer nedir ne demek

Yazarçizer nedir Yazarçizer; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yazar : Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif. Ö...

Yazar cildi nedir ne demek

Yazar cildi nedir Yazar cildi; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yapıtın yazarca belirli yerlere ya da kişilere sunulmak üzere, değişik ve üstün nitelikli yaptırılmış cildi. Yazar : Bilim, edebiyat, sanat ala...

Yazar elindeki sayı nedir ne demek

Yazar elindeki sayı nedir Teknik terim anlamı: Yazarca ortaya konan, yazar için özel olarak bastırılıp düzenlenen ve yazarın elinde bulunan özel sayı. Sayı : Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, ade...

Yazar hakkı nedir ne demek

Yazar hakkı nedir Yazar hakkı; bir hukuk terimidir. Hukuki terim anlamı: te’lîf hakkı. Bilimsel terim anlamı: Yazarlara, yapıtları için yasalarca tanınan iyelik ve başka haklar. İngilizce'de Yazar hakkı ne demek? Yazar hakkı ingilizcesi ned...

Yazar hattı nedir ne demek

Yazar hattı nedir Yazar hattı; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yazarın kendi el yazısı. Yazarın el yazısından oluşan yazma. Yazar : Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir e...

Yazar kataloğu nedir ne demek

Yazar kataloğu nedir Yazar kataloğu; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yazar adlarına göre çıkarılan fişlerin ya da temel fişlerin abecesel düzende sıralanmalarıyle oluşan katalog, bk. yazar fişi, temel fiş. Kat...

Yazar özetçesi nedir ne demek

Yazar özetçesi nedir Yazar özetçesi; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kitap ya da düzyazının yazarınca yapılan özetçe (öz). Özetçe : Herhangi bir kitap, yazı ya da raporun en önemli öğelerine değinilerek hazırla...

Yazar simgesi nedir ne demek

Yazar simgesi nedir Yazar simgesi; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yer numarası verilirken yazarın adı yerine geçmek üzere kullanılan simge. (Örneğin, yazar soyadının ilk üç harfi, yazar soyadının ilk harfi i...

Yazar yayımı nedir ne demek

Yazar yayımı nedir Teknik terim anlamı: Yazarınca yapılmış olan yayım. Yayım : Yayma işi. Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir. Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılma...

Yazarbozar nedir ne demek

Yazarbozar nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yazı tahtası. Yazar : Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif. Yazma özelliği olan. Özellikl...

Yazardan izinsiz basım nedir ne demek

Yazardan izinsiz basım nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtın, yazarından izin alınmadan yapılmış olan baskısı. Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon Basım : B...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim