Yer nedir "Yer" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Zemin. Tarla. Arazi, tarla bahçe İkamete müsait ev // sirt yera galmak: mağlub olmak Y...

 
 
 

Yer adları bilimi nedir ne demek

Yer adları bilimi nedir Yer adları bilimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir bölgedeki veya bir dildeki yer adlarını inc...

Yer alıştırmaları nedir ne demek

Yer alıştırmaları nedir Yer alıştırmaları; bir spor terimidir. Alıştırma : Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılmış olan uygulama, hazırlık ç...

Yer altı nedir ne demek

Yer altı nedir "Yer altı" ile ilgili cümleler İngilizce'de Yer altı ne demek? Yer altı ingilizcesi nedir?: underground Osmanlıca Yer altı ne demek? ...

Yer altı kaynakları nedir ne demek

Yer altı kaynakları nedir Kaynak : Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge. İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştır...

Yer altı suları nedir ne demek

Yer altı suları nedir Geçirimli : Geçirgen. Kayaç : Yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle, külte, porfir. Katman : Birbiri...

Yer altı tırfılı nedir ne demek

Yer altı tırfılı nedir Yer altı tırfılı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Östrojenik etkili bir bitki. Tırfıl : Ç...

Yer apkunu nedir ne demek

Yer apkunu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yer çöküntüsü. Yer : Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. Yerküre. ...

Yer ayırma nedir ne demek

Yer ayırma nedir Yer ayırma; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belli bir kentsel işlev için, kent içinde ya da düzentasar...

Yer ayırtnm nedir ne demek

Yer ayırtnm nedir Yer ayırtnm; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tiyatroda önceden yer ayırtma işlemi. Ayırt : Fark. Süzg...

Yer barsağı nedir ne demek

Yer barsağı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yer solucanı. Bars : Arı oğulu. Kaplana benzeyen yırtıcı bir hayvan. Kedigillerden, genellikle Asya ve Afri...

Yer be yer nedir ne demek

Yer be yer nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yer yer. Be : Türk alfabesinin ikinci harfinin adı, okunuşu. Berilyum elementinin simgesi. "Ey, hey" anlaml...

Yer belirtimli çizgeli ölçek nedir ne demek

Yer belirtimli çizgeli ölçek nedir Yer belirtimli çizgeli ölçek; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tutumları ölçerken değerlendirmel...

Yer biçimbilim nedir ne demek

Yer biçimbilim nedir Yer biçimbilim; Coğrafya, Jeoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Doğal coğrafyanın, taşyuvarında ...

Yer biçimleri nedir ne demek

Yer biçimleri nedir Yer biçimleri; bir coğrafya terimidir. Coğrafya'daki terim anlamı: İç ve dışgüçlerin ortak malı olan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gi...

Yer bilimi nedir ne demek

Yer bilimi nedir Osmanlıca Yer bilimi ne demek? Yer bilimi Osmanlıca'da ne anlama gelir?: arziyât, ilm-i tabakat-ül-arz Bilim : Belli bir konuyu bilme...

Yer birliği nedir ne demek

Yer birliği nedir Yer birliği; Edebiyat, Yazın alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Bir sahne eserinde olguların aynı yerde veya hiç ol...

Yer cücesi nedir ne demek

Yer cücesi nedir Yer cücesi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Yer cücesi (gnome, [ok. "nom"]), Avrupa mitolojilerinde boyu çok ...

Yer çamı nedir ne demek

Yer çamı nedir Yer çamı; bir bitki bilimi terimidir. Santimetre : Bir metrenin yüzde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, santim (cm). Limon : Turunçgi...

Yer çekirdeği nedir ne demek

Yer çekirdeği nedir Yer çekirdeği; bir gök bilimi terimidir. Merkez : Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşeg...

Yer adı nedir Yer adı; bir coğrafya terimidir. Gramer anlamı: Şehir kasaba, köy gibi yerleşim birimleriyle buralardaki cadde, sokak, meydan ve benz...

Yer adı bilimi nedir ne demek

Yer adı bilimi nedir Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, bel...

Yer algısı testleri nedir ne demek

Yer algısı testleri nedir Yer algısı testleri; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Sanayide, özellikle mühendislik alanında ku...

Yer alması nedir ne demek

Yer alması nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yer elması, yumrusu patatese benzer bitki. Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının ve...

Yer altı çarşısı nedir ne demek

Yer altı çarşısı nedir Çarşı : Dükkânların bulunduğu alışveriş yeri. Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz. Altın : Atom sayısı 7...

Yer altı merdiveni nedir ne demek

Yer altı merdiveni nedir "Yer altı merdiveni" ile ilgili cümleler Merdiven : Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi, basak. İşlek :...

Yer altı suyu nedir ne demek

Yer altı suyu nedir Yer altı suyu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yer altı tabakalarından elde edilmiş ve yü...

Yer altı treni nedir ne demek

Yer altı treni nedir Tren : Demir yolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendif...

Yer asalaklığı nedir ne demek

Yer asalaklığı nedir Teknik terim anlamı: Besinini bağımsız olarak sağlayabilen asalağın, konakçıyı yalnızca bir barınak gibi kullanması durumu. Asalaklı ...

Yer ayırtma nedir ne demek

Yer ayırtma nedir Yer ayırtma; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sinemada belirli bir gösterim için ...

Yer bağırsağı nedir ne demek

Yer bağırsağı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yer solucanı. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri gelen şiş, ur Bağır : Göğüs. Ciğe...

Yer basan nedir ne demek

Yer basan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: 'Yol-basan'ın eşanlamlısı. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa koy. Arkasından, hemen ...

Yer belirteci nedir ne demek

Yer belirteci nedir Yer belirteci; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. yer zarfı, mekân katmaçları) Bir eylemin anlamını, sı...

Yer belirtimli noktalı ölçek nedir ne demek

Yer belirtimli noktalı ölçek nedir Yer belirtimli noktalı ölçek; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tutumları ölçerken değerlendirmel...

Yer biçimi terselmesi nedir ne demek

Yer biçimi terselmesi nedir Yer biçimi terselmesi; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Kıvrımlı, kimi kez de kırıklı yapılard...

Yer bilimci nedir ne demek

Yer bilimci nedir Bilimci : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilgin. Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu ...

Yer bilimsel nedir ne demek

Yer bilimsel nedir Yer bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Belli ...

Yer cambazı nedir ne demek

Yer cambazı nedir Yer cambazı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gövdesini türlü biçimlere sokabilen, yapılması zor harek...

Yer çağbilimi nedir ne demek

Yer çağbilimi nedir Yer çağbilimi; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Yerbilimde kullanılan zaman bölümleri. Yer : Bi...

Yer çekimi nedir ne demek

Yer çekimi nedir Yer çekimi; bir fizik terimidir. "Yer çekimi" ile ilgili cümle Yerçekimi, kütleçekimidir. Dünya [#yüzeyinde veya nesneleri etkiler ve...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim