Yer nedir "Yer" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Zemin. Tarla. Arazi, tarla bahçe İkamete müsait ev // sirt yera galmak: mağlub olmak Yatak. Yer, mevki Mahal. Bilişim alanındaki terim anlamı: Bilgisayar Terimi olarak kelime ...

 
 
 

Yer adları bilimi nedir ne demek

Yer adları bilimi nedir Yer adları bilimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir bölgedeki veya bir dildeki yer adlarını inceliyen bilim kolu. Bili : Bilgi Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak s...

Yer alıştırmaları nedir ne demek

Yer alıştırmaları nedir Yer alıştırmaları; bir spor terimidir. Alıştırma : Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılmış olan uygulama, hazırlık çalışması, idman, egzersiz, antrenman. Bir araç motorundan tam verim elde edilebilmesi içi...

Yer altı nedir ne demek

Yer altı nedir "Yer altı" ile ilgili cümleler İngilizce'de Yer altı ne demek? Yer altı ingilizcesi nedir?: underground Osmanlıca Yer altı ne demek? Yer altı Osmanlıca'da ne anlama gelir?: taht-ez-zemin Gezilecek görülecek bir yer, şehir ...

Yer altı kaynakları nedir ne demek

Yer altı kaynakları nedir Kaynak : Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge. İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi. Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme...

Yer altı suları nedir ne demek

Yer altı suları nedir Geçirimli : Geçirgen. Kayaç : Yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle, külte, porfir. Katman : Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka. Altında veya üstünde olan kayaçlar...

Yer altı tırfılı nedir ne demek

Yer altı tırfılı nedir Yer altı tırfılı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Östrojenik etkili bir bitki. Tırfıl : Çimenler arasında biten üç yapraklı bir çeşit ot. Üçgül Altı : Beşten sonra gelen sayının ...

Yer apkunu nedir ne demek

Yer apkunu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yer çöküntüsü. Yer : Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. Yerküre. Gezinilen, ayakla basılan taban. Önem. Ekime elverişli toprak parçası, arazi. Görev, maka...

Yer ayırma nedir ne demek

Yer ayırma nedir Yer ayırma; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belli bir kentsel işlev için, kent içinde ya da düzentasarlarda, işlevin önemine ve büyüklüğüne göre, bayındırlık etkinlikleri için yer gösterme. A...

Yer adı nedir Yer adı; bir coğrafya terimidir. Gramer anlamı: Şehir kasaba, köy gibi yerleşim birimleriyle buralardaki cadde, sokak, meydan ve benzeri yerlere verilen ad: Ankara, Niğde, Kütahya, Düzce, Safranbolu, Kuşadası, İkizören, Pı...

Yer adı bilimi nedir ne demek

Yer adı bilimi nedir Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Evrenin veya olayları...

Yer algısı testleri nedir ne demek

Yer algısı testleri nedir Yer algısı testleri; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Sanayide, özellikle mühendislik alanında kullanılan ve deneklerin yer algısı ile ilgili olarak uyguladıkları yöntemleri, sorun çözme...

Yer alması nedir ne demek

Yer alması nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yer elması, yumrusu patatese benzer bitki. Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profesyonel sporcunun para karşılığı başka bir işe veya kulübe geçmesi, transfer Yer :...

Yer altı çarşısı nedir ne demek

Yer altı çarşısı nedir Çarşı : Dükkânların bulunduğu alışveriş yeri. Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz. Altın : Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz ...

Yer altı merdiveni nedir ne demek

Yer altı merdiveni nedir "Yer altı merdiveni" ile ilgili cümleler Merdiven : Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi, basak. İşlek : Çok işleyen, canlı, hareketli. Özenmeden, çabuk yazıldığı hâlde okunaklı ve güzel olan (...

Yer altı suyu nedir ne demek

Yer altı suyu nedir Yer altı suyu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yer altı tabakalarından elde edilmiş ve yüzey sularıyla direk etkileşim içinde olmayan su. Suyu : İnanışa göre ölüp gömüleceği yere...

Yer altı treni nedir ne demek

Yer altı treni nedir Tren : Demir yolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer. Metro : Büyükşehirlerde semtler arasında işleyen, ulaşımı yerin altında sağlayan tren...

Yer asalaklığı nedir ne demek

Yer asalaklığı nedir Teknik terim anlamı: Besinini bağımsız olarak sağlayabilen asalağın, konakçıyı yalnızca bir barınak gibi kullanması durumu. Asalaklı : İçinde ya da üzerinde asalak bulunan canlı. bk. konakçı. İçinde veya üzerinde asalak bu...

Yer ayırtma nedir ne demek

Yer ayırtma nedir Yer ayırtma; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sinemada belirli bir gösterim için yerin önceden satın alınması. Ayırt : Fark. Süzgeç, kevgir. Yol ya da su yollarının birle...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim