Yerinde nedir Yerinde; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yerinde" ile ilgili cümleler İngilizce'de Yerinde ne demek? Yerinde...

 
 
 

Yerinde say nedir ne demek

Yerinde say nedir Yerinde say; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Spor'daki anlamı: Yer değiştirmeden yapılan tempolu yürüyüş. y...

Yerinde verme koşulu nedir ne demek

Yerinde verme koşulu nedir Yerinde verme koşulu; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Alıcının malı satıcının mağazası ya da deposund...

Demonu yerinde olmak nedir ne demek

Demonu yerinde olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İşleri yolunda olmak: Demonun yerinde. Demon : Düzen, ahenk: Evin demonu bozuldu Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêri...

Ense kulak yerinde olmak nedir ne demek

Ense kulak yerinde olmak nedir Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Ense : Boynun arkası. Art, arka. Kula : Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuy...

Erinde yerinde nedir ne demek

Erinde yerinde nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eninde sonunda. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Erin : Ergen. Yerinde : İyi, yeterli. Zamanı...

Keyfi yerinde nedir ne demek

Keyfi yerinde nedir Keyfi yerinde; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. "Keyfi yerinde" ile ilgili cümle Keyfi yerinde olmak : ...

Yerli yerinde nedir ne demek

Yerli yerinde nedir Yerli yerinde; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Yerli yerinde olmak : Uygun, yakışır olmak. eskiden olduğu yerd...

Yerinden nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Soylu. ağır taş yerinden oynamaz : “ağırbaşlı insan kimsenin oyuncağı olmaz, onu yıpratmaya kimsenin gücü y...

Yerinden iletmek nedir ne demek

Yerinden iletmek nedir Teknik terim anlamı: Yerinden oynatmak, korkudan hoplatmak, harekete geçirmek. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Yerinde...

Yerinden üzülmek nedir ne demek

Yerinden üzülmek nedir Teknik terim anlamı: Yerinden ayrılmak, yerinden kalkmak. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Yerinden : Soylu. Üzülme : Ü...

Yerinden yönetim nedir ne demek

Yerinden yönetim nedir Yerinden yönetim; bir toplum bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Eğitim programlarını yerel gereksinmelere uydurmada y...

Yerinden yönetimcilik nedir ne demek

Yerinden yönetimcilik nedir Yerinden yönetimcilik; toplum bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yeri :...

Yerinde bırakılma nedir ne demek

Yerinde bırakılma nedir Yerinde bırakılma; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Belli bir süre için bir göreve atanmış olan d...

Yerinde inceleme nedir ne demek

Yerinde inceleme nedir Yerinde inceleme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir toplumsal konu ya da sorunun alana inerek...

Yerinde sınırlı karsinom nedir ne demek

Yerinde sınırlı karsinom nedir Yerinde sınırlı karsinom; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kötücül epitel tümörün hücresel ...

Yerinde yazım nedir ne demek

Yerinde yazım nedir Yerinde yazım; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Alanda yapılan bir gözlemde yanıtları, bağlamsa...

Düzeni yerinde olmak nedir ne demek

Düzeni yerinde olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İşi yolunda olmak. Düzeni : İki tepe arasındaki düz yerler, vadi Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını ç...

Oturum yerinde ödeme nedir ne demek

Oturum yerinde ödeme nedir Oturum yerinde ödeme; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İlgilisinden başka üçüncü bir kişinin oturum ye...

Karşu yerinde nedir ne demek

Karşu yerinde nedir Teknik terim anlamı: Yerinde, kendi yerinde, sırasında, sırası gelince. Karşu : [bkz: karşu yerinde]. Mukabil, karşılık olarak. Muhal...

Kulak guskun yerinde nedir ne demek

Kulak guskun yerinde nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Derli toplu, gösterişli. Gusku : Semerin, hayvanın kuyruk bölümüne takılan parçası Guskun : Hayvan semerini...

Yerindelik nedir ne demek

Yerindelik nedir Edebi terim anlamı: (Söz sanatı terimi) Kullanılan kelime ve deyimlerin tam yerine uygun olmak üzere seçilmiş olması. Fransızca'da Ye...

Yerinden düşmek nedir ne demek

Yerinden düşmek nedir Teknik terim anlamı: Mevkiinden ayrılmak, yerinden olmak. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Yerinden : Soylu. Düşme : Dü...

Yerinden oynama nedir ne demek

Yerinden oynama nedir Yerinden oynama; Coğrafya, Jeoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Katmanların, içgüçlerin etkisiy...

Yerinden yaynıkmak nedir ne demek

Yerinden yaynıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yerinden oynamak, ayrılmak: Yerinden yaynığana yitmiş iki bela. Yaynık : Dağınık öteberi. Ayran kabı Yaynık...

Yerinden yönetimci nedir ne demek

Yerinden yönetimci nedir Yerinden yönetimci; toplum bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yeri : Y...

Yerindesizlik nedir ne demek

Yerindesizlik nedir Yerindesizlik; Edebiyat alanında kullanılan bir terimdir. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Kullanılan kelimelerin, deyimlerin yerin...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim