Yerinde nedir Yerinde; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yerinde" ile ilgili cümleler İngilizce'de Yerinde ne demek? Yerinde ingilizcesi nedir?: on site Yerinde bulmak : Doğru olduğunu kabul etmek. Keyfi yerinde :...

 
 
 

Yerinde say nedir ne demek

Yerinde say nedir Yerinde say; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Spor'daki anlamı: Yer değiştirmeden yapılan tempolu yürüyüş. yerinde saymak : yürür gibi yaparak hep aynı yerde, sürekli olarak ayağın birini kaldırıp ...

Yerinde verme koşulu nedir ne demek

Yerinde verme koşulu nedir Yerinde verme koşulu; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Alıcının malı satıcının mağazası ya da deposunda alması. Koşulu : Şanlıurfa şehri, Demirci bucağına bağlı bir yerleşim yeri Yeri : Yürü....

Yerindelik nedir ne demek

Yerindelik nedir Edebi terim anlamı: (Söz sanatı terimi) Kullanılan kelime ve deyimlerin tam yerine uygun olmak üzere seçilmiş olması. Fransızca'da Yerindelik ne demek?: prothèse Osmanlıca Yerindelik ne demek? Yerindelik Osmanlıca'da ne an...

Yerinden düşmek nedir ne demek

Yerinden düşmek nedir Teknik terim anlamı: Mevkiinden ayrılmak, yerinden olmak. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Yerinden : Soylu. Düşme : Düşmek işi. Düşmek : Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek. Fırsat çıkm...

Yerinden oynama nedir ne demek

Yerinden oynama nedir Yerinden oynama; Coğrafya, Jeoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Katmanların, içgüçlerin etkisiyle asal durumlarını yitirmesi. Jeoloji'deki terim anlamı: Kayaçların, bir kırık ya da kır...

Yerinden yaynıkmak nedir ne demek

Yerinden yaynıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yerinden oynamak, ayrılmak: Yerinden yaynığana yitmiş iki bela. Yaynık : Dağınık öteberi. Ayran kabı Yaynıkmak : Dikkat dağılmak. Genişlemek, ferahlamak. Yerinden, yuvasından uzaklaşmak, soğumak, ...

Yerinden yönetimci nedir ne demek

Yerinden yönetimci nedir Yerinden yönetimci; toplum bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Yerinden : Soylu. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek ...

Yerindesizlik nedir ne demek

Yerindesizlik nedir Yerindesizlik; Edebiyat alanında kullanılan bir terimdir. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Kullanılan kelimelerin, deyimlerin yerinde olmaması hali. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Yerinde : İyi, yeterli. ...

Yerinde bırakılma nedir ne demek

Yerinde bırakılma nedir Yerinde bırakılma; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Belli bir süre için bir göreve atanmış olan devlet büyüklerinden beğenilenlerin bir ferman ya da menşur ile yerlerinde bırakılmaları i...

Yerinde inceleme nedir ne demek

Yerinde inceleme nedir Yerinde inceleme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir toplumsal konu ya da sorunun alana inerek ve doğrudan sorunun taşıyıcısı olan evrenden bilgi sağlanarak araştırılması. İncelem : B...

Yerinde sınırlı karsinom nedir ne demek

Yerinde sınırlı karsinom nedir Yerinde sınırlı karsinom; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kötücül epitel tümörün hücresel özelliklerini taşımasına karşın, bazal zara invaze olmamış, komşu dokulara yayılmamış ve ...

Yerinde yazım nedir ne demek

Yerinde yazım nedir Yerinde yazım; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Alanda yapılan bir gözlemde yanıtları, bağlamsal koşulları ve yanıtlara eşlik eden durumları zamanında, sıcağı sıcağına yazıma geçirme. ...

Yerinden nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Soylu. ağır taş yerinden oynamaz : “ağırbaşlı insan kimsenin oyuncağı olmaz, onu yıpratmaya kimsenin gücü yetmez” anlamında kullanılan bir söz. gön yufka yerinden delinir : “her iş en çürük yerind...

Yerinden iletmek nedir ne demek

Yerinden iletmek nedir Teknik terim anlamı: Yerinden oynatmak, korkudan hoplatmak, harekete geçirmek. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Yerinden : Soylu. İletme : İletmek işi. İletmek : Götürmek, ulaştırmak, nakletmek, geçirmek. Ele...

Yerinden üzülmek nedir ne demek

Yerinden üzülmek nedir Teknik terim anlamı: Yerinden ayrılmak, yerinden kalkmak. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Yerinden : Soylu. Üzülme : Üzülmek durumu. Üzülmek : Üzme işine konu olmak. Üzüntü duymak, kaygılanmak. Yerinde : İyi...

Yerinden yönetim nedir ne demek

Yerinden yönetim nedir Yerinden yönetim; bir toplum bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Eğitim programlarını yerel gereksinmelere uydurmada yerel orunlara, okul yöneticilerine ve öğretmenlere özgürlük tanıyan yönetim biçimi. İktis...

Yerinden yönetimcilik nedir ne demek

Yerinden yönetimcilik nedir Yerinden yönetimcilik; toplum bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Yerinden : Soylu. Yerinden yönetimci : Yerinden ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim