Yeti nedir Yeti; bir felsefe terimidir. "Yeti" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Geleneksel olarak bellek, usavurma, algılama ya da imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri. a. bk...

 
 
 

Yetiğine varmak nedir ne demek

Yetiğine varmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Farkına varmak, aslını anlamak: İşin sonradan yetiğine vardım. Varma : Varmak işi Varmak : Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, vasıl olmak. Bir şeyi iyice anlamak veya duymak. Kadın, evle...

Yetik nedir Yetik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Bir işten, durumdan bilgisi olan: Bu işe yetik misin ? Yitik. Hafif. Geniş. Büyümüş, irileşmiş, yetişmiş, olmuş. Sorumlu: Böyle işlere yet...

Yetikle nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yetecek kadar. Yeti : İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke. Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke Yetik : Yet...

Yetiklik nedir Yetiklik; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Yetişmiş deve. Bir işten, durumdan bilgili olma: O soruna yetikliğin var mı?. Psikoloji'deki anlamı: Uygun bir çevre ve eğitim olanakları sağ...

Yetilmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Olgunlaşmak, yeterince büyümek. Ermek, ermişlik düzeyine çıkmak. Teknik terim anlamı: Büyümek, yetişmek, kemale ermek. Yeti : İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke. Bellek, usa vurma...

Yetim çemberi nedir ne demek

Yetim çemberi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sulu olmayan, yağınca biriken kar. Çemberi : Kadın başörtüsü, yemeni, yazma Çember : Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri. Yazma,...

Yetimhoca nedir ne demek

Yetimhoca nedir Yetimhoca; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Rize şehri, İkizdere ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Yeti : İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, m...

Yetimlik nedir "Yetimlik" ile ilgili cümle örnekleri Yetim : Babası ölmüş olan (çocuk), babasız. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarl...

Yeti ruhbilimi nedir ne demek

Yeti ruhbilimi nedir Yeti ruhbilimi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Anlığın birbirinden bağımsız istenç, bellek, dikkat, yargı gibi birtakım özel güçlerden oluştuğunu savunan bir ruhbilim okulu. (Etmen çöz...

Yetice nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tuzu fazla kaçmış. Yeti : İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke. Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke Fazla :...

Yetih nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bilen, aşina. Vakıf, agâh, haberdar; yetih olmak. Yeti : İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke. Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinde...

Yetik olmak nedir ne demek

Yetik olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Anlamak, bilmek, aslını öğrenmiş olmak. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Bir yerde doğmuş, yaş...

Yetikli nedir Yetikli; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Kırşehir kenti, Kösefakılı nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Yeti : İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, mele...

Yetiksiz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Erken doğan çocuk. Yeti : İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke. Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke Yetik :...

Yetim nedir Yetim; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Yetecek kadar Yetim isminin anlamı, Yetim ne demek: Erkek ismi olarak; Babası ölmüş çocuk. Yalnız, tek...

Yetimhane nedir ne demek

Yetimhane nedir Yetimhane; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. "Yetimhane" ile ilgili cümleler Yetim : Babası ölmüş olan (çocuk), babasız. Çocuklar : "arkadaşlar!" anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Yer : Ekime elverişli toprak ...

Yetimli nedir Yetimli; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Adana şehrinde, Aladağ ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Yeti : İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, ...

Yetince nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tutum. Yeti : İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke. Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke Tutum : Tutulan yol...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim