Yiği nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kötü koku. ağanın gözü, yiğidin sözü : çalışanlarını gereği gibi yöneten ve çalıştıran kişi iyi bir yöneticidir, sözünün eri olan kimse de yiğittir. alçak yer yiğidi hor gösterir : “basit bir çevr...

 
 
 

Yiğin nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hafif. Çok fazla, bol. Çabuk, hızlı. Yığın. Teknik terim anlamı: [bkz: yeğin]. Yiği : Kötü koku Yiğin gelmek : Aşırı zorlamak, azgın biçimde belirmek: Sancı pek yiğin geldi. Yiğinik : Hafif. Yiğin...

Yiğinik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hafif. Yiği : Kötü koku Yiğin : Hafif. Çok fazla, bol. Çabuk, hızlı. Yığın. [bkz: yeğin]. Hafif : Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı. Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa. Sıkıntısı...

Yiğinnemek nedir ne demek

Yiğinnemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çoğalmak, coşup taşmak, artıp azmak. Artmak, çoğalmak. Yiği : Kötü koku Yiğin : Hafif. Çok fazla, bol. Çabuk, hızlı. Yığın. [bkz: yeğin]. Çoğalmak : Azken çok olmak, çok duruma gelmek, artmak, faz...

Yiğir yiğir nedir ne demek

Yiğir yiğir nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Pis pis (koku için). Yiği : Kötü koku Pis pis : Hoşa gitmeyecek bir biçimde. Koku : Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu. Belirti, işaret....

Yiğit nedir Yiğit; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yiğit" ile ilgili cümle Diğer sözlük anlamları: Genç, delikanlı. Yiğit isminin anlamı, Yiğit ne demek: Erkek ismi olarak; Güçlü, yürekli, kahraman, alp. Delik...

Yiğit yiğli nedir ne demek

Yiğit yiğli nedir Teknik terim anlamı: Gerek sıhhatte gerek hasta. Yiği : Kötü koku Yiğli : Hafif. Böceklenmiş, kurtlu (sebze için). Yiğit : Güçlü ve yürekli, kahraman, alp. Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen (kimse). Del...

Yiğitali nedir ne demek

Yiğitali nedir Yiğitali; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Bursa şehri, Osmangazi ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Yiği : Kötü koku Yiğit : Güçlü ve yürekli,...

Yiğitbaşı nedir ne demek

Yiğitbaşı nedir Yerel Türkçe anlamı: Düğünde konukları karşılayan, önderlik eden kimse. Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: (Köy oyunu) : Anadolu'da oyun düzenleyicilere verilen adlardan biri Tarih'teki anlamı: Esnaf loncalarında şeyhlerd...

Yiğid nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yiğit, karşılığı yiğıt,yiid,yiit. ağanın gözü, yiğidin sözü : çalışanlarını gereği gibi yöneten ve çalıştıran kişi iyi bir yöneticidir, sözünün eri olan kimse de yiğittir. alçak yer yiğidi hor gös...

Yiğilcik nedir ne demek

Yiğilcik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Meşe. Yiği : Kötü koku Meşe : Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, yaz kış yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus). Bu ağaçtan yapılan. İngilizce...

Yiğin gelmek nedir ne demek

Yiğin gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aşırı zorlamak, azgın biçimde belirmek: Sancı pek yiğin geldi. Yiği : Kötü koku Yiğin : Hafif. Çok fazla, bol. Çabuk, hızlı. Yığın. [bkz: yeğin]. Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kayna...

Yiğinlemek nedir ne demek

Yiğinlemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çoğalmak, coşup taşmak, artıp azmak. Yiği : Kötü koku Yiğin : Hafif. Çok fazla, bol. Çabuk, hızlı. Yığın. [bkz: yeğin]. Çoğalmak : Azken çok olmak, çok duruma gelmek, artmak, fazlalaşmak, ziyadele...

Yiğinni nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hafif. Yiği : Kötü koku Yiğin : Hafif. Çok fazla, bol. Çabuk, hızlı. Yığın. [bkz: yeğin]. Hafif : Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı. Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa. Sıkıntısı...

Yiğirmi nedir Teknik terim anlamı: Yirmi, sayıda yirmi. Yiği : Kötü koku Yüz bin dahi yiğirmi bin : Yüz yirmi bin. Yirmi : On dokuzdan sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 20 ve XX rakamlarının adı. İki kere on, on dokuzdan bir a...

Yiğit er nedir ne demek

Yiğit er nedir Teknik terim anlamı: Güçlü delikanlı. Yiği : Kötü koku Er : Erkek. Rütbesiz asker, nefer. Koca. Kahraman, yiğit. Erken. İşini iyi bilen, yetenekli kimse. Erbiyum elementinin simgesi. Yiğit : Güçlü ve yürekli, kahraman, alp...

Yiğitalan nedir ne demek

Yiğitalan nedir Yiğitalan; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Samsun şehri, Bafra ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Yiği : Kötü koku Yiğit : Güçlü ve yürekli, ...

Yiğitaliler nedir ne demek

Yiğitaliler nedir Yiğitaliler; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Çanakkale kenti, Yiğitler nahiyesine bağlı bir yer. Yiği : Kötü koku Yiğitali : Bursa şehri, Osmangazi ilçesi, merk...

Yiğitcan nedir ne demek

Yiğitcan nedir Yiğitcan; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Yiğitcan isminin anlamı, Yiğitcan ne demek: Güçlü, korkusuz, kahraman kimse. Yiğitcan ismi; Türkçe, Farsça kökenli olup bir Erkek ismidir. Yiği : Kötü koku Yiğit : Güçlü ve ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim