Yoğunluk nedir ne demek

Yoğunluk nedir "Yoğunluk" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Kaput. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Birim oyluma düşen özdecik sayısı. Bir fizi...

 
 
 

Yoğunluk düzeyi nedir ne demek

Yoğunluk düzeyi nedir Yoğunluk düzeyi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir duygunun, bir düşüncenin, bir kanının, bi...

Yoğunluk gradyanı nedir ne demek

Yoğunluk gradyanı nedir Yoğunluk gradyanı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yoğunluk farkı. Grad : Bir dik açının ö...

Yoğunluk ölçeği nedir ne demek

Yoğunluk ölçeği nedir Yoğunluk ölçeği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belirli bir tutum konusunda yanıtlayıcının il...

Yoğunluk ölçümü nedir ne demek

Yoğunluk ölçümü nedir Yoğunluk ölçümü; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ölçüye vurulan kişinin belli bir ölçek sınarı...

Yoğunluk süzgeci nedir ne demek

Yoğunluk süzgeci nedir Yoğunluk süzgeci; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Rengi etkilemeksizin, bir merce...

Yoğunluk tavanı nedir ne demek

Yoğunluk tavanı nedir Yoğunluk tavanı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belli bir kent kesiminde hektar başına düşen nüfusun b...

Veri yoğunluk dağılımı nedir ne demek

Veri yoğunluk dağılımı nedir Veri yoğunluk dağılımı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir diziye ait verilerde, tabanla...

Elektriksel yoğunluk nedir ne demek

Elektriksel yoğunluk nedir Elektriksel yoğunluk; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir uzay yükünün birim oylumu basma, ya da yüzey yük...

En düşük etkili yoğunluk nedir ne demek

En düşük etkili yoğunluk nedir En düşük etkili yoğunluk; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaçların belirli bir hücre veya...

İç optik yoğunluk nedir ne demek

İç optik yoğunluk nedir Teknik terim anlamı: İç geçme çarpanının tersinin ondalık logaritması. bk. geçme karalığı, yansımada karalık. Optik yoğunluk : [bkz: ...

Optik yoğunluk nedir ne demek

Optik yoğunluk nedir Optik yoğunluk; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Maddenin ışık absorplama miktarının bir...

Tayfsal yoğunluk nedir ne demek

Tayfsal yoğunluk nedir Teknik terim anlamı: (bir ışıkölçümsel büyüklüğün) (Alm. einer photometrischen Grösse) (Fr. d'un grandeur photométrique) (İng. of a p...

Uzaysal yoğunluk nedir ne demek

Uzaysal yoğunluk nedir Uzaysal yoğunluk; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Uzayda birim oylum içindeki cisimlerin sa...

Yoğunlukölçümü nedir ne demek

Yoğunlukölçümü nedir Yoğunlukölçümü; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcıdaki ışıklamanın, basım ışı...

Çok düşük yoğunluklu lipoprotein vldl nedir ne demek

Çok düşük yoğunluklu lipoprotein vldl nedir Çok düşük yoğunluklu lipoprotein vldl; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Karaciğerde sentezlenen bir ...

Değişir yoğunluklu ses imi nedir ne demek

Değişir yoğunluklu ses imi nedir Değişir yoğunluklu ses imi; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Aynı ende, fakat yoğ...

Düşük yoğunluklu lipoprotein nedir ne demek

Düşük yoğunluklu lipoprotein nedir Düşük yoğunluklu lipoprotein; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Kolesterolü periferal ...

Orta yoğunluklu lipoprotein nedir ne demek

Orta yoğunluklu lipoprotein nedir Orta yoğunluklu lipoprotein; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çok düşük yoğunluklu lipoprot...

Yoğunluk bölgelemesi nedir ne demek

Yoğunluk bölgelemesi nedir Yoğunluk bölgelemesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kentte, kentin türlü kesimlerini, olur verile...

Yoğunluk dağılımı nedir ne demek

Yoğunluk dağılımı nedir Yoğunluk dağılımı; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Bir yıldızın içinde ya da uzayda çeşitli...

Yoğunluk farkı nedir ne demek

Yoğunluk farkı nedir Yoğunluk farkı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Birbirine bitişik iki alan arasındaki özel...

Yoğunluk işlevi nedir ne demek

Yoğunluk işlevi nedir Yoğunluk işlevi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir ölçüme göre tümlevi gene bir ölçüm olan...

Yoğunluk ölçer nedir ne demek

Yoğunluk ölçer nedir Yoğunluk ölçer; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Sıvıların bağıl yoğunluğu (d) ‘nu ölçmede kullanılan ...

Yoğunluk sorusu nedir ne demek

Yoğunluk sorusu nedir Yoğunluk sorusu; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aynı ölçüm boyutunun çeşitli dizillerinden ol...

Yoğunluk şişesi nedir ne demek

Yoğunluk şişesi nedir Yoğunluk şişesi; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir sıvının yoğunluğunu ve genleşme katsayısını ölçmeye y...

Bileşen olasılık yoğunluk işlevi nedir ne demek

Bileşen olasılık yoğunluk işlevi nedir Bileşen olasılık yoğunluk işlevi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: birleşik olasılık yoğunlu...

Bağıl yoğunluk nedir ne demek

Bağıl yoğunluk nedir Bağıl yoğunluk; Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir özdeğin belirli oylumdaki kütlesinin, ölçün o...

En düşük baskılayıcı yoğunluk nedir ne demek

En düşük baskılayıcı yoğunluk nedir En düşük baskılayıcı yoğunluk; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kemoterapötik bir ilacın, y...

En uygun yoğunluk nedir ne demek

En uygun yoğunluk nedir En uygun yoğunluk; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Bir bölge ya da ülkede nüfus yoğunluğunun...

İzgesel yoğunluk nedir ne demek

İzgesel yoğunluk nedir İzgesel yoğunluk; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Işınım erkesinin izge boyunca dalga boylarına göre yeğin...

Radyoaktif yoğunluk nedir ne demek

Radyoaktif yoğunluk nedir Radyoaktif yoğunluk; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir nüklidin, içinde bulunduğu radyoaktif...

Toplumsal yoğunluk nedir ne demek

Toplumsal yoğunluk nedir Toplumsal yoğunluk; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: (Durkheim). Nüfus yoğunluğu, kentlerin...

Yoğunlukölçer nedir ne demek

Yoğunlukölçer nedir Yoğunlukölçer; bir fizik terimidir. Bir fizik terimi olarak tanımı: Yoğunluk ölçmeye yarayan aygıt. Nükleer Enerji alanındaki anlamı:...

Çok düşük yoğunluklu lipoprotein nedir ne demek

Çok düşük yoğunluklu lipoprotein nedir Çok düşük yoğunluklu lipoprotein; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnce bağırsak ve çoğunlu...

Değişir yoğunluklu işlem nedir ne demek

Değişir yoğunluklu işlem nedir Değişir yoğunluklu işlem; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Seslendirmede değişir ...

Değişir yoğunluklu seslendirme nedir ne demek

Değişir yoğunluklu seslendirme nedir Değişir yoğunluklu seslendirme; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Değişir yoğunluk...

İletimli yoğunlukölçer nedir ne demek

İletimli yoğunlukölçer nedir İletimli yoğunlukölçer; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ölçülen maddenin içinden iletilen ışın...

Yüksek yoğunluklu lipoprotein nedir ne demek

Yüksek yoğunluklu lipoprotein nedir Yüksek yoğunluklu lipoprotein; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Kan plâzmasında buluna...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim