Yol nedir "Yol" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Kez, defa Yol. Elverişli durum, olanak. Düğüne, çağırılının götürdüğü armağan. Düğünde, oğlan evinin kız evine, kıza verdiği para, mal, armağan. Kez. Düğünde, kız evini...

 
 
 

Yol ayırdı nedir ne demek

Yol ayırdı nedir Teknik terim anlamı: İki yolun ayrıldığı nokta. Ayırd : Fayda Yol : Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik. Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem. Kumaşta bulunan çizg...

Yol ayrımı nedir ne demek

Yol ayrımı nedir Yol ayrımına gelmek : Farklı düşünce, görüş ve ülkü yüzünden birbirinden ayrılmak. yolların birbirinden ayrıldığı yerde bulunmak. hayata bakış ve yaşayışta farklılaşmak. Ayrım : Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karış...

Yol azmak nedir ne demek

Yol azmak nedir Teknik terim anlamı: Yolunu şaşırmak, doğru yoldan sapmak, yanlış yola gitmek. Azma : Azmak işi. Melez Azmak : Küçük su birikintisi, gölcük. Çamaşır artık ağartılamaz duruma gelmek. Hayvanlar iki ayrı ırktan doğmak. Yara, ...

Yol bağlantılı küme nedir ne demek

Yol bağlantılı küme nedir Yol bağlantılı küme; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: X ilingesel uzayı verildiğinde dilemsel iki a, öğesi için a noktasından b noktasına giden ve kapsamasını gerçekleyen bir yolu var...

Yol basan nedir ne demek

Yol basan nedir Teknik terim anlamı: Yol kesen, kutta-ı tarik, rehzen. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa koy. Arkasından, hemen sonra: Ahmedin izi basa ben de geldim. Fazla, üstün, baskın. Arka Yol : Karada, havada,...

Yol başlamak nedir ne demek

Yol başlamak nedir Teknik terim anlamı: Kılavuzluk etmek, çığır açmak. Başla : Yönetmenin oyunculara bir çevirimin başında verdiği komut; oyuna başlama komutu. Yumruklaşma oyununa başlatmak için orta hakemin verdiği komut Başlama : Başlamak ...

Yol belgesi nedir ne demek

Yol belgesi nedir Yol belgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yol göstericilik, öncülük belgesi. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman Yol : Karada, havada, suda b...

Yol boyu nedir "Yol boyu" ile ilgili cümle Bilimsel terim anlamı: Kent içinde bir yolun nerelerden geçtiğini, harita ya da düzentasar üzerinde gösteren çizgi. Osmanlıca Yol boyu ne demek? Yol boyu Osmanlıca'da ne anlama gelir?: güzergâh ...

Yol ağı nedir ne demek

Yol ağı nedir Yol ağı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir kentin anayollarından, toplayıcı yollarından ve ikincil yollarından oluşan ve toprak kullanımına biçim veren yol düzeni. Ağı : Zehir Yol : Karada,...

Yol ağzı nedir ne demek

Yol ağzı nedir "Yol ağzı" ile ilgili cümleler Dört yol ağzı : Dört yönden gelen yolların birleştiği kavşak. Kesiş : Kesme işi. Bir : Beraber. Sadece. Eş, aynı, bir boyda. Ancak, yalnız. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. De...

Yol ayırdımı nedir ne demek

Yol ayırdımı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yol ayrımı, dört yol ağzı. Ayırd : Fayda Ayırdım : [bkz: ayrıç]. Suyun taksim yeri. Yol kavşağı, iki yolun ayrıldığı yer. Yol ya da su yollarının birleştiği yer, ayrım. Yol ayırdı : İki yolun ayrı...

Yol azığı nedir ne demek

Yol azığı nedir Yolluk : Yol masrafı olarak ödenen para, harcırah. Yolculuk sırasında yenmek üzere hazırlanan yiyecek, yol azığı. Yolcuya verilen armağan. Koridorlara serilen, dar ve uzun halı, yol halısı. Yolluk...

Yol bacı nedir ne demek

Yol bacı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geçit vergisi (şaka): Yol bacını vir de geç. Bacı : Kız kardeş. Tarikat şeyhlerinin karısı. Bir evde uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara verilen unvan. Büyük kız kardeş, abla. Kadınlara söylenen b...

Yol bağlantılı uzay nedir ne demek

Yol bağlantılı uzay nedir Yol bağlantılı uzay; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Kendisi bir yol bağlantılı küme olan ilingesel uzay. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tan...

Yol basmak nedir ne demek

Yol basmak nedir Teknik terim anlamı: Yol kesmek. Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun. Gübre, tezek. Basılmış, matbu. Üzerinde bası ile yapılmış renk...

Yol bel nedir Yol bel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. "Yol bel" ile ilgili cümleler Yer : Yerküre. Ülke. Ekime elverişli toprak parçası, arazi. Önem. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa. Durum, konum. B...

Yol bileşeni nedir ne demek

Yol bileşeni nedir Yol bileşeni; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir ilingesel uzayda verilen bir noktayı kapsayan en büyük yol bağlantılı altküme. Anlamdaş. yay bileşeni. Bile : Da, de, dahi. Birlikt...

Yol boyu gelişim nedir ne demek

Yol boyu gelişim nedir Yol boyu gelişim; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kentlerarası ana yollar üzerinde, bu yollar boyunca insan topluluklarının ve işyerlerinin gelişigüzel bir biçimde yerleşmesi. Geli : Gel. Ard...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim