Yorum nedir "Yorum" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: İyiye yoran (fal, düş ve benzeri için). Üstüne yükleme. Felsefi anlamı: (Lat. interpretare = yorumlamak) : Bir metnin anlamı üzerine yapılmış olan açıklama, bk. yorumsama Göste...

 
 
 

Yorumcu nedir "Yorumcu" ile ilgili cümle örnekleri Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yorum hazırlayan ve okuyan kimse. Bilimsel terim anlamı: Bir kitabı yorumlayan, açıklayan yazara verilen ad. Yorumlama işini yapan kimse. bk. y...

Yorumculuk nedir ne demek

Yorumculuk nedir Yorumcu : Yorum yapan kimse. Yorum : Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama. Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığ...

Yorumlama örnekçesi nedir ne demek

Yorumlama örnekçesi nedir Yorumlama örnekçesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İki değişken arasında gözlenmiş bir bağıntı üçüncü bir etken karşısında sınanıp aldatıcı çıktığında, bu etkenin araya giren bir değ...

Yorumlanabilme nedir ne demek

Yorumlanabilme nedir Yorumlanabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yorum : Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir. Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin far...

Yorumlanan nedir ne demek

Yorumlanan nedir Yorumlanan; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yorum işleminin uygulandığı deyim, deyimler kümesi ya da çıkarım. Yorum : Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınl...

Yorumlanmak nedir ne demek

Yorumlanmak nedir "Yorumlanmak" ile ilgili cümleler Yorum : Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama. Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme. Gizli veya h...

Yorumlatabilme nedir ne demek

Yorumlatabilme nedir Yorumlatabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yorum : Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir. Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin far...

Yorumlatma nedir ne demek

Yorumlatma nedir Yorumlatma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yorum : Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir. Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı ...

Yorum biçimi nedir ne demek

Yorum biçimi nedir Yorum biçimi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belli bir yorum işleminde mantıksal olmayan değişmezlerin tek tek anlamı ile değişkenlerin değer alanı olan evreni belirleyen dizge. . yorum, im...

Yorumbilim nedir ne demek

Yorumbilim nedir Yorumbilim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Birsözedilen dilin olağan yorumuyla tüm olanaklı yorumlarını belirleyip dilin düzgün deyimlerinin her bir yorumda kazandıkları anlamları belirten, ...

Yorumcu sağaltım nedir ne demek

Yorumcu sağaltım nedir Yorumcu sağaltım; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Hastanın çatışmalarını sözlü olarak belirtmesine, bunların simgesel anlamlarını kavramasına ve bu süreç yolu ile sorunlarını çözmesine s...

Yorumlama nedir ne demek

Yorumlama nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Sayılamada bölümlenen ve çözümlenen ham bilgileri değerlendirme ve anlamlı kılma işi. Öğretim sırasında açıkça anlaşılmayan söz, düşünce ve görüşlere açıklık kazandırmak için kimi durumlard...

Yorumlamak nedir ne demek

Yorumlamak nedir "Yorumlamak" ile ilgili cümle Hukuki terim anlamı: tefsîr etmek. Edebi terim anlamı: Bir metnin karanlık görülen anlamının ne olabileceğini belirtmek. (YORUM, YORUMLAMA Interprétation; YORUMCU, Interprête). İngilizce'de Yo...

Yorumlanabilmek nedir ne demek

Yorumlanabilmek nedir Yorumlanabilme : Yorumlanabilmek işi Yorum : Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir. Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yenide...

Yorumlanma nedir ne demek

Yorumlanma nedir Yorum : Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir. Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon. Bir ...

Yorumlanmış biçimsel dil nedir ne demek

Yorumlanmış biçimsel dil nedir Yorumlanmış biçimsel dil; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir biçimsel dil ile bu dilin bir yorumundan oluşan dizge. bk. yorumsal dizge. Biçi : Erkek çocuk Biçimsel dil : Sözdizim kuralları h...

Yorumlatabilmek nedir ne demek

Yorumlatabilmek nedir Yorumlatabilme : Yorumlatabilmek işi Yorum : Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir. Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yenide...

Yorumlatmak nedir ne demek

Yorumlatmak nedir Yorumlatma : Yorumlatmak işi Yorum : Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir. Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluştu...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim